Coinbase Pro

$2,840,855,444 USD
81,675 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$791,557,661
$1,413.92
27.86%
721
Spot
Percentage
Gần đây
2
$635,053,854
$34,751.20
22.35%
821
Spot
Percentage
Gần đây
3
$119,280,420
$256.24
4.20%
224
Spot
Percentage
Gần đây
4
$119,232,675
$1,414.67
4.20%
471
Spot
Percentage
Gần đây
5
$111,030,031
$24.43
3.91%
423
Spot
Percentage
Gần đây
6
$93,162,993
$11.63
3.28%
286
Spot
Percentage
Gần đây
7
$86,638,849
$1,415.33
3.05%
387
Spot
Percentage
Gần đây
8
$79,083,639
$34,796.45
2.78%
469
Spot
Percentage
Gần đây
9
$62,879,983
$146.24
2.21%
488
Spot
Percentage
Gần đây
10
$49,213,577
$1,414.30
1.73%
403
Spot
Percentage
Gần đây
11
$40,732,210
$0.5696
1.43%
264
Spot
Percentage
Gần đây
12
$40,837,489
$34,806.26
1.44%
412
Spot
Percentage
Gần đây
13
$40,205,419
$1,416.10
1.42%
331
Spot
Percentage
Gần đây
14
$31,345,865
$462.40
1.10%
463
Spot
Percentage
Gần đây
15
$29,394,240
$0.2746
1.03%
379
Spot
Percentage
Gần đây
16
$26,690,388
$34,765.69
0.94%
417
Spot
Percentage
Gần đây
17
$26,092,601
$16.57
0.92%
250
Spot
Percentage
Gần đây
18
$25,987,968
$0.6120
0.91%
263
Spot
Percentage
Gần đây
19
$20,088,752
$239.18
0.71%
231
Spot
Percentage
Gần đây
20
$17,427,441
$256.45
0.61%
167
Spot
Percentage
Gần đây
21
$17,386,301
$3.02
0.61%
160
Spot
Percentage
Gần đây
22
$16,011,851
$31,987.30
0.56%
275
Spot
Percentage
Gần đây
23
$15,624,685
$3.07
0.55%
286
Spot
Percentage
Gần đây
24
$14,185,437
$24.44
0.50%
203
Spot
Percentage
Gần đây
25
$14,093,556
$0.4578
0.50%
259
Spot
Percentage
Gần đây
26
$11,860,120
$24.42
0.42%
234
Spot
Percentage
Gần đây
27
$11,472,041
$2.03
0.40%
180
Spot
Percentage
Gần đây
28
$11,402,174
$0.2311
0.40%
212
Spot
Percentage
Gần đây
29
$11,191,645
$3.72
0.39%
239
Spot
Percentage
Gần đây
30
$10,401,685
$257.22
0.37%
161
Spot
Percentage
Gần đây
31
$10,124,081
$9.84
0.36%
226
Spot
Percentage
Gần đây
32
$9,994,284
$11.64
0.35%
165
Spot
Percentage
Gần đây
33
$9,507,381
$24.37
0.33%
222
Spot
Percentage
Gần đây
34
$8,782,891
$8.23
0.31%
246
Spot
Percentage
Gần đây
35
$8,677,612
$0.6094
0.31%
257
Spot
Percentage
Gần đây
36
$8,405,763
$0.3147
0.30%
179
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,188,320
$1.00
0.29%
405
Spot
Percentage
Gần đây
38
$8,140,485
$7.84
0.29%
262
Spot
Percentage
Gần đây
39
$7,804,847
$95.10
0.27%
223
Spot
Percentage
Gần đây
40
$7,592,052
$24.45
0.27%
228
Spot
Percentage
Gần đây
41
$7,208,399
$1,436.56
0.25%
243
Spot
Percentage
Gần đây
42
$7,038,777
$0.5699
0.25%
192
Spot
Percentage
Gần đây
43
$6,526,580
$111.80
0.23%
295
Spot
Percentage
Gần đây
44
$6,112,984
$146.50
0.22%
362
Spot
Percentage
Gần đây
45
$6,009,014
$0.5505
0.21%
243
Spot
Percentage
Gần đây
46
$5,956,301
$0.5699
0.21%
217
Spot
Percentage
Gần đây
47
$5,661,157
$0.1702
0.20%
179
Spot
Percentage
Gần đây
48
$5,319,436
$2.74
0.19%
342
Spot
Percentage
Gần đây
49
$5,201,523
$0.06523
0.18%
137
Spot
Percentage
Gần đây
50
$5,257,998
$146.34
0.19%
300
Spot
Percentage
Gần đây
51
$5,021,773
$1,412.75
0.18%
184
Spot
Percentage
Gần đây
52
$4,838,412
$0.6120
0.17%
210
Spot
Percentage
Gần đây
53
$4,658,395
$1.39
0.16%
240
Spot
Percentage
Gần đây
54
$4,446,778
$0.3165
0.16%
249
Spot
Percentage
Gần đây
55
$4,093,403
$462.74
0.14%
265
Spot
Percentage
Gần đây
56
$3,990,144
$256.81
0.14%
135
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3,797,071
$0.1161
0.13%
189
Spot
Percentage
Gần đây
58
$3,132,506
$31,990.92
0.11%
238
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,940,181
$22.82
0.10%
313
Spot
Percentage
Gần đây
60
$2,914,574
$461.53
0.10%
282
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,870,385
$0.1538
0.10%
190
Spot
Percentage
Gần đây
62
$2,835,330
$27.63
0.10%
266
Spot
Percentage
Gần đây
63
$2,635,561
$16.59
0.09%
177
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,605,362
$0.2750
0.09%
233
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,598,131
$0.2748
0.09%
208
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,578,905
$3.01
0.09%
174
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,397,824
$238.89
0.08%
151
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,338,249
$146.42
0.08%
226
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2,290,689
$0.2310
0.08%
149
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2,170,802
$0.2318
0.08%
152
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2,136,428
$3.02
0.08%
115
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,026,154
$22.73
0.07%
209
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1,972,380
$9.82
0.07%
161
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1,938,873
$3.73
0.07%
199
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,944,180
$0.5696
0.07%
145
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,946,344
$0.6119
0.07%
179
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,828,035
$3.07
0.06%
212
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,729,107
$11.47
0.06%
229
Spot
Percentage
Gần đây
79
*** $1,580,021
*** $21.44
0.06%
163
Spot
Percentage
Gần đây
80
$1,561,323
$3.07
0.05%
163
Spot
Percentage
Gần đây
81
$1,546,884
$7.85
0.05%
219
Spot
Percentage
Gần đây
82
$1,495,070
$0.6135
0.05%
154
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,504,937
$16.53
0.05%
131
Spot
Percentage
Gần đây
84
$1,401,174
$9.80
0.05%
119
Spot
Percentage
Gần đây
85
$1,317,173
$9.85
0.05%
169
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1,320,571
$0.4579
0.05%
157
Spot
Percentage
Gần đây
87
$1,310,922
$1,441.46
0.05%
180
Spot
Percentage
Gần đây
88
$1,269,449
$0.5508
0.04%
189
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1,242,653
$3.01
0.04%
102
Spot
Percentage
Gần đây
90
$1,203,365
$3.72
0.04%
166
Spot
Percentage
Gần đây
91
$1,174,503
$3.06
0.04%
199
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,142,708
$2.03
0.04%
132
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,113,102
$7.83
0.04%
129
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,102,959
$94.78
0.04%
229
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,090,730
$0.5508
0.04%
154
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,092,027
$16.56
0.04%
111
Spot
Percentage
Gần đây
97
$990,750
$34,716.14
0.03%
225
Spot
Percentage
Gần đây
98
$991,562
$2.74
0.03%
287
Spot
Percentage
Gần đây
99
$953,741
$3.71
0.03%
183
Spot
Percentage
Gần đây
100
$960,062
$34,820.80
0.03%
240
Spot
Percentage
Gần đây
101
$925,306
$8.21
0.03%
127
Spot
Percentage
Gần đây
102
$882,348
$2.03
0.03%
110
Spot
Percentage
Gần đây
103
$890,164
$0.3167
0.03%
159
Spot
Percentage
Gần đây
104
$848,742
$95.09
0.03%
214
Spot
Percentage
Gần đây
105
$787,586
$0.1405
0.03%
-
Spot
Percentage
406 giờ trước
106
$666,940
$462.41
0.02%
209
Spot
Percentage
Gần đây
107
$661,154
$2.75
0.02%
84
Spot
Percentage
Gần đây
108
$663,155
$0.6096
0.02%
153
Spot
Percentage
Gần đây
109
$650,439
$0.2311
0.02%
146
Spot
Percentage
Gần đây
110
$645,710
$111.04
0.02%
206
Spot
Percentage
Gần đây
111
$646,813
$1.39
0.02%
157
Spot
Percentage
Gần đây
112
$617,080
$27.65
0.02%
136
Spot
Percentage
Gần đây
113
$558,005
$27.69
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
114
$485,838
$22.86
0.02%
206
Spot
Percentage
Gần đây
115
$451,501
$1.00
0.02%
509
Spot
Percentage
Gần đây
116
$264,735
$11.45
0.01%
139
Spot
Percentage
Gần đây
117
$262,845
$7.84
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
118
$239,349
$22.86
0.01%
217
Spot
Percentage
Gần đây
119
$219,100
$21.46
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
120
$214,027
$22.84
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
121
$188,295
$22.87
0.01%
187
Spot
Percentage
Gần đây
122
$174,598
$2.02
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
123
$138,446
$11.53
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
124
$101,546
$27.57
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
125
$77,359
$11.54
0.00%
128
Spot
Percentage
Gần đây
126
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
72 giờ trước
127
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
72 giờ trước
128
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
72 giờ trước
129
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
72 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...