×
×
Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,600Vốn Hóa Thị Trường:  $277,692,967,828Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,949,473,914BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $277,692,967,828Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,949,473,914BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,600

Coinbase Pro

$290,369,222 USD
29,605 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$121,957,624
$9,814.95
42.00%
827
Spot
Percentage
Gần đây
2
$38,674,467
$243.45
13.32%
702
Spot
Percentage
Gần đây
3
$21,135,557
$9,824.41
7.28%
498
Spot
Percentage
Gần đây
4
$9,817,122
$9,810.45
3.38%
379
Spot
Percentage
Gần đây
5
$9,090,444
$0.081969
3.13%
386
Spot
Percentage
Gần đây
6
$8,485,114
$0.204500
2.92%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,240,420
$256.24
2.49%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$6,947,718
$243.64
2.39%
392
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,492,618
$3.00
2.24%
386
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,222,590
$9,819.40
2.14%
406
Spot
Percentage
Gần đây
11
$6,092,912
$47.45
2.10%
452
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,082,675
$4.44
2.09%
352
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,380,134
$243.13
1.51%
424
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,285,062
$0.242295
1.13%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,443,551
$6.91
0.84%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,330,436
$1.69
0.80%
268
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,220,313
$3.12
0.76%
193
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,077,349
$243.57
0.72%
356
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,882,785
$14.22
0.65%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,747,266
$0.326235
0.60%
237
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,672,000
$243.17
0.58%
288
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,347,077
$0.081992
0.46%
180
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,186,608
$0.201800
0.41%
210
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,183,392
$2.72
0.41%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,169,687
$0.714400
0.40%
229
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,161,292
$3.01
0.40%
274
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,056,841
$256.47
0.36%
329
Spot
Percentage
Gần đây
28
$961,708
$0.082246
0.33%
214
Spot
Percentage
Gần đây
29
$889,841
$0.204718
0.31%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$805,032
$0.241800
0.28%
203
Spot
Percentage
Gần đây
31
$800,106
$256.62
0.28%
300
Spot
Percentage
Gần đây
32
$746,912
$1.00
0.26%
460
Spot
Percentage
Gần đây
33
$739,325
$0.204294
0.25%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$701,972
$47.53
0.24%
322
Spot
Percentage
Gần đây
35
$673,157
$47.44
0.23%
305
Spot
Percentage
Gần đây
36
$547,376
$3.12
0.19%
139
Spot
Percentage
Gần đây
37
$529,600
$78.65
0.18%
241
Spot
Percentage
Gần đây
38
$454,728
$1.69
0.16%
144
Spot
Percentage
Gần đây
39
$429,175
$4.45
0.15%
213
Spot
Percentage
Gần đây
40
$407,357
$47.48
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
41
$396,964
$6.92
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$381,512
$1.69
0.13%
185
Spot
Percentage
Gần đây
43
$330,939
$1.00
0.11%
499
Spot
Percentage
Gần đây
44
$329,674
$52.27
0.11%
255
Spot
Percentage
Gần đây
45
$326,949
$0.327505
0.11%
175
Spot
Percentage
Gần đây
46
$322,015
$2.73
0.11%
151
Spot
Percentage
Gần đây
47
$301,949
$256.52
0.10%
230
Spot
Percentage
Gần đây
48
$280,951
$14.19
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
49
$247,538
$0.326008
0.09%
171
Spot
Percentage
Gần đây
50
$246,825
$6.92
0.09%
175
Spot
Percentage
Gần đây
51
$230,881
$1.69
0.08%
142
Spot
Percentage
Gần đây
52
$215,592
$78.44
0.07%
162
Spot
Percentage
Gần đây
53
$197,619
$0.713020
0.07%
170
Spot
Percentage
Gần đây
54
$194,640
$243.70
0.07%
232
Spot
Percentage
Gần đây
55
$186,125
$0.243250
0.06%
134
Spot
Percentage
Gần đây
56
$153,999
$6.93
0.05%
177
Spot
Percentage
Gần đây
57
$146,765
$52.26
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$145,307
$2.73
0.05%
210
Spot
Percentage
Gần đây
59
$53,258
$0.006537
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
60
$39,183
$0.028258
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
61
$27,754
$0.041979
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
62
$26,237
$0.019309
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
63
$20,398
$0.051162
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...