×
×
Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,605Vốn hóa thị trường:  $341,244,405,387Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,707,142,410BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $341,244,405,387Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,707,142,410BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,605

Coinbase Pro

$408,233,952 USD
38,467 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$134,307,714
$10,600.20
32.90%
876
Spot
Percentage
Gần đây
2
$42,892,300
$351.68
10.51%
656
Spot
Percentage
Gần đây
3
$26,710,611
$9.55
6.54%
342
Spot
Percentage
Gần đây
4
$24,468,556
$22,939.20
5.99%
204
Spot
Percentage
Gần đây
5
$18,952,067
$4.23
4.64%
237
Spot
Percentage
Gần đây
6
$16,068,794
$10,615.78
3.94%
541
Spot
Percentage
Gần đây
7
$11,776,424
$4.03
2.88%
225
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,896,494
$10,628.97
2.18%
410
Spot
Percentage
Gần đây
9
$8,836,301
$46.08
2.16%
392
Spot
Percentage
Gần đây
10
$8,389,976
$0.333200
2.06%
258
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,261,957
$0.237800
2.02%
362
Spot
Percentage
Gần đây
12
$8,089,823
$352.11
1.98%
427
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,936,008
$5.09
1.21%
221
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,872,345
$352.20
1.19%
486
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,411,125
$2.19
1.08%
295
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,207,010
$10,601.68
1.03%
486
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,586,405
$352.67
0.88%
347
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,421,425
$6.42
0.84%
198
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,320,969
$0.284500
0.81%
197
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,273,253
$225.02
0.80%
407
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,226,378
$9.60
0.79%
243
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,753,019
$4.04
0.67%
186
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,683,870
$0.072823
0.66%
287
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,529,260
$0.947700
0.62%
242
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,461,976
$573.61
0.60%
235
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,353,012
$128.76
0.58%
196
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,294,920
$351.74
0.56%
382
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,168,463
$64.82
0.53%
233
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,094,637
$1.01
0.51%
435
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,919,945
$9.58
0.47%
211
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,817,571
$46.12
0.45%
307
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,806,130
$0.396016
0.44%
215
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,452,055
$0.238021
0.36%
317
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,411,599
$9.54
0.35%
202
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,365,867
$0.238050
0.33%
329
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,322,614
$46.21
0.32%
234
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,311,599
$46.10
0.32%
315
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,268,027
$8.47
0.31%
142
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,196,723
$4.03
0.29%
168
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,032,853
$0.214300
0.25%
148
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,013,400
$2.24
0.25%
130
Spot
Percentage
Gần đây
42
$953,818
$2.54
0.23%
309
Spot
Percentage
Gần đây
43
$926,772
$0.397197
0.23%
237
Spot
Percentage
Gần đây
44
$896,830
$6.42
0.22%
127
Spot
Percentage
Gần đây
45
$853,552
$0.228638
0.21%
221
Spot
Percentage
Gần đây
46
$840,738
$4.03
0.21%
173
Spot
Percentage
Gần đây
47
$793,339
$64.78
0.19%
236
Spot
Percentage
Gần đây
48
$755,469
$30.93
0.19%
146
Spot
Percentage
Gần đây
49
$695,517
$5.73
0.17%
158
Spot
Percentage
Gần đây
50
$684,993
$0.238419
0.17%
254
Spot
Percentage
Gần đây
51
$680,866
$225.39
0.17%
286
Spot
Percentage
Gần đây
52
$608,217
$6.43
0.15%
103
Spot
Percentage
Gần đây
53
$603,693
$67.80
0.15%
241
Spot
Percentage
Gần đây
54
$556,777
$2.20
0.14%
199
Spot
Percentage
Gần đây
55
$488,684
$0.333999
0.12%
124
Spot
Percentage
Gần đây
56
$480,643
$5.08
0.12%
176
Spot
Percentage
Gần đây
57
$469,407
$2.20
0.11%
183
Spot
Percentage
Gần đây
58
$461,954
$2.20
0.11%
214
Spot
Percentage
Gần đây
59
$459,178
$6.43
0.11%
124
Spot
Percentage
Gần đây
60
$432,756
$225.20
0.11%
276
Spot
Percentage
Gần đây
61
$408,365
$350.71
0.10%
256
Spot
Percentage
Gần đây
62
$401,810
$0.072903
0.10%
191
Spot
Percentage
Gần đây
63
$397,637
$0.397152
0.10%
161
Spot
Percentage
Gần đây
64
$375,539
$0.072832
0.09%
198
Spot
Percentage
Gần đây
65
$375,118
$0.949325
0.09%
169
Spot
Percentage
Gần đây
66
$361,883
$128.90
0.09%
155
Spot
Percentage
Gần đây
67
$338,481
$2.54
0.08%
142
Spot
Percentage
Gần đây
68
$332,268
$1.01
0.08%
383
Spot
Percentage
Gần đây
69
$331,735
$0.333528
0.08%
108
Spot
Percentage
Gần đây
70
$308,707
$575.05
0.08%
187
Spot
Percentage
Gần đây
71
$303,391
$14.10
0.07%
110
Spot
Percentage
Gần đây
72
$285,492
$30.88
0.07%
148
Spot
Percentage
Gần đây
73
$241,110
$5.75
0.06%
110
Spot
Percentage
Gần đây
74
$239,346
$2.25
0.06%
137
Spot
Percentage
Gần đây
75
$233,471
$225.29
0.06%
208
Spot
Percentage
Gần đây
76
$191,491
$2.54
0.05%
240
Spot
Percentage
Gần đây
77
$174,439
$8.52
0.04%
90
Spot
Percentage
Gần đây
78
$171,035
$8.51
0.04%
108
Spot
Percentage
Gần đây
79
$154,617
$30.84
0.04%
142
Spot
Percentage
Gần đây
80
$145,505
$30.94
0.04%
141
Spot
Percentage
Gần đây
81
$125,711
$5.74
0.03%
104
Spot
Percentage
Gần đây
82
$123,397
$8.53
0.03%
71
Spot
Percentage
Gần đây
83
$65,211
$2.24
0.02%
117
Spot
Percentage
Gần đây
84
$61,006
$2.25
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
85
$54,492
$0.228825
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
86
$45,454
$67.68
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
87
$43,515
$0.076763
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
88
$41,472
$0.097334
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
89
$41,091
$14.16
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
90
$20,220
$0.008957
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
91
$13,717
$0.025616
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
92
$12,266
$5.72
0.00%
79
Spot
Percentage
1 giờ trước
93
$8,381
$0.020195
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...