Coinbase Pro

$4,016,158,348 USD
63,817 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$62,891.40
$988,958,952
24.62%
915
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,460.86
$611,370,860
15.22%
805
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$42.73
$194,352,086
4.84%
380
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.48
$137,959,421
3.44%
428
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.632
$128,332,899
3.20%
476
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$273.17
$126,656,977
3.15%
525
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$62,839.49
$82,399,106
2.05%
613
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,463.31
$80,930,056
2.02%
534
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$819.99
$74,832,137
1.86%
572
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$51,486.92
$56,655,119
1.41%
312
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$26.32
$56,164,044
1.40%
383
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$474.05
$54,428,485
1.36%
376
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2.09
$53,938,678
1.34%
376
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.8495
$51,621,349
1.29%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,459.43
$51,574,076
1.28%
495
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$38.68
$49,517,208
1.23%
405
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$62,852.74
$42,841,633
1.07%
577
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$21.71
$40,437,468
1.01%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$171.71
$40,254,082
1.00%
423
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$62,910.24
$38,444,689
0.96%
566
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.54
$36,072,148
0.90%
411
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$3,289.32
$35,518,206
0.88%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$7.56
$34,355,704
0.86%
469
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$68.23
$33,073,876
0.82%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$2.37
$32,164,467
0.80%
247
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$2,461.07
$29,702,620
0.74%
402
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$2,465.96
$28,044,808
0.70%
436
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.4198
$27,856,749
0.69%
248
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.1601
$26,410,167
0.66%
293
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$24.44
$23,559,278
0.59%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$541.33
$22,405,965
0.56%
346
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1.09
$20,922,673
0.52%
419
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$6.67
$20,781,229
0.52%
348
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$2.22
$20,135,363
0.50%
365
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$3.12
$18,885,522
0.47%
252
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.5809
$18,263,719
0.45%
310
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.7902
$18,075,944
0.45%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$42.73
$16,396,094
0.41%
301
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$8.03
$16,274,446
0.41%
268
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$1.12
$15,879,861
0.40%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.6821
$15,594,825
0.39%
332
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$9.67
$15,571,987
0.39%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$3.86
$15,571,168
0.39%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$17.80
$15,283,666
0.38%
252
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$1.00
$14,594,345
0.36%
880
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$1.49
$14,589,781
0.36%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$1.54
$14,357,705
0.36%
295
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$42.18
$13,813,544
0.34%
253
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$244.89
$13,469,356
0.34%
309
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$21.55
$13,083,540
0.33%
382
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$273.28
$11,528,645
0.29%
293
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.315
$10,830,539
0.27%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.47
$10,806,342
0.27%
264
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$6.17
$10,634,722
0.26%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$273.33
$10,432,880
0.26%
414
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$2.53
$10,274,492
0.26%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.6337
$9,867,773
0.25%
249
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$820.58
$9,451,905
0.24%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$29.00
$9,370,306
0.23%
276
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$42.54
$9,185,460
0.23%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.7038
$8,810,848
0.22%
264
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$475.07
$8,711,674
0.22%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$42.49
$8,571,547
0.21%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$316.51
$8,508,502
0.21%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$51,680.05
$8,091,647
0.20%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$1.48
$7,651,109
0.19%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.6872
$7,636,438
0.19%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$2.08
$7,327,200
0.18%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.6326
$7,129,153
0.18%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$38.81
$6,783,364
0.17%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$2,462.71
$6,453,781
0.16%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$822.09
$6,243,095
0.16%
273
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$171.90
$6,143,850
0.15%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$21.67
$6,114,047
0.15%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$2.11
$5,973,291
0.15%
288
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$21.53
$5,916,429
0.15%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$3.52
$5,863,474
0.15%
344
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$478.05
$5,854,586
0.15%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$273.43
$5,735,879
0.14%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$26.41
$5,654,579
0.14%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$2.10
$5,447,794
0.14%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$4.47
$4,778,458
0.12%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$2.39
$4,508,167
0.11%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$544.85
$4,488,339
0.11%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$21.53
$4,407,301
0.11%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$2.24
$4,299,030
0.11%
249
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$3,288.60
$4,291,387
0.11%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.8552
$3,951,912
0.10%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$68.31
$3,946,879
0.10%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$73.60
$3,835,890
0.10%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$0.5859
$3,622,621
0.09%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$7.61
$3,487,948
0.09%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$7.67
$3,467,114
0.09%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$172.03
$3,373,191
0.08%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$1.53
$3,310,409
0.08%
266
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$172.26
$3,151,015
0.08%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$6.68
$3,103,101
0.08%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.418
$3,086,608
0.08%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$819.81
$2,952,386
0.07%
248
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$24.13
$2,942,614
0.07%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$24.15
$2,640,000
0.07%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$8.06
$2,625,584
0.07%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.4194
$2,601,133
0.06%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$1.52
$2,402,913
0.06%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.161
$2,317,547
0.06%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$479.68
$2,264,694
0.06%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$6.70
$2,178,244
0.05%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.1602
$2,152,115
0.05%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.5859
$2,141,279
0.05%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$1.54
$2,085,600
0.05%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.2016
$2,071,080
0.05%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$3.85
$2,065,049
0.05%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$2.23
$2,017,608
0.05%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$3.85
$1,923,451
0.05%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$29.02
$1,862,017
0.05%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$6.66
$1,860,409
0.05%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$9.62
$1,850,642
0.05%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$50.78
$1,804,627
0.04%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$29.00
$1,764,669
0.04%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.4166
$1,745,708
0.04%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$245.42
$1,713,293
0.04%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$0.7021
$1,671,236
0.04%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$1.09
$1,599,444
0.04%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$17.85
$1,550,207
0.04%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$24.26
$1,531,044
0.04%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$245.63
$1,502,423
0.04%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$0.5829
$1,490,106
0.04%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$3.12
$1,489,544
0.04%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$6.19
$1,476,664
0.04%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$73.64
$1,425,283
0.04%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$1.53
$1,402,967
0.03%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$21.53
$1,379,897
0.03%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$17.91
$1,341,915
0.03%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.7068
$1,301,920
0.03%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$29.03
$1,266,631
0.03%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$6.14
$1,259,504
0.03%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$21.48
$1,248,152
0.03%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$316.42
$1,245,349
0.03%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$0.7043
$1,222,629
0.03%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$6.16
$1,213,427
0.03%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.6785
$1,153,187
0.03%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$9.65
$1,139,876
0.03%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$8.01
$1,088,977
0.03%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$4.47
$1,050,786
0.03%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$62,904.67
$1,045,452
0.03%
282
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.161
$1,012,277
0.03%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$62,940.49
$977,082
0.02%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$3.53
$868,842
0.02%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$4.47
$815,823
0.02%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$17.90
$798,618
0.02%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$1.00
$797,506
0.02%
447
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$9.62
$758,674
0.02%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$8.00
$630,460
0.02%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$21.28
$627,709
0.02%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$2.53
$571,257
0.01%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$3.89
$568,226
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$73.63
$547,714
0.01%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$17.99
$518,706
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$73.74
$502,499
0.01%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$4.46
$399,287
0.01%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$50.85
$396,775
0.01%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
55 giờ trước
163
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
55 giờ trước
164
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
55 giờ trước
165
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
55 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...