Zedcex Exchange

Zedcex Exchange

Khối lượng giao dịch (24h)

₫42,390,446,656,497.80

25,796 BTC

Tổng tài sản

₫16,401,961,171,086.39

Thông tin về Zedcex Exchange

What Is Zedcex?

Zedcex is a cryptocurrency centralized exchange (CEX) that offers a professional platform featuring an ultra-fast matching engine, quality customer service and multilingual community support for crypto traders of all levels. Established in March 2023, Zedcex currently serves more than 100,000 users and institutions offering access to over 100 assets and contracts across Spot and crypto derivatives like Futures and Options, launchpad projects, earn products, an NFT Marketplace and more.

The platform offers the following products: Spot, Derivatives (USDT perpetuals, USDC perps, inverse perps, futures, USDC options, leveraged tokens), NFT marketplace, Zedcex Earn, Buy Crypto and Options.

Who Are the Zedcex Founders?

It was established by founder and CEO Elizabeth Newman.

When Did Zedcex Launch?

Zedcex was launched in March 2023.

Where Is Zedcex Located?

The company is registered in the British Virgin Islands as Zedcex Exchange Limited, and is headquartered in UK

Zedcex Restricted Countries

The global platform is available to customers worldwide, except for countries with service restrictions such as the U.S, Singapore, Cuba, Crimea, Sevastopol, Iran, Syria, North Korea, Sudan, Mainland China.

What Coins Are Supported on Zedcex?

Zedcex has over 100 crypto tokens listed and over 300 spot trading pairs, including major coins like: BTC, ETH, BIT, SOL, APE, DYDX, LTC, DOGE, AVAX, MATIC, DOT and more.

How Much Are Zedcex Fees?

Zedcex charges a tiered fee structure based on a maker-taker model. Tier levels include: non-VIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3, Pro 1, Pro 2 and Pro 3. For non-VIP level users, maker and taker fees are 0.10% for spot trading, and 0.06% (taker) and 0.01% (maker) fee for perpetual and futures trading. For Pro 3, spot trading fees are 0.02% (taker) and 0% (maker), and derivatives trading fees are 0.03% (taker) and 0% (maker).

Is It Possible To Use Leverage or Margin Trading on Zedcex?

The exchange also offers trading with up to 100X leverage on crypto derivatives products. Available products include BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD, EOS/USD, and more perpetual contracts. Users can use isolated margin and cross margin as well. Customers have access to Inverse perpetuals, crypto futures, crypto options and leveraged tokens.

Zedcex Forex

Fiat and Crypto and Metal and Stoke 100X

Đọc thêm
Dự trữ tài chính
Cập nhật vào 12:27:29 AM
Tổng Cộng: ₫16,401,961,171,086.39
Báo cáo trực tiếp của sàn giao dịch
TokenSố dưGiáGiá trị
BTC.z
0x58c3...C4D033
10,000₫1,638,038,258.62₫16,380,382,586,240.29

Chỉ hiển thị những ví có số dư >500.000 USD
* Số dư từ các ví này có thể bị chậm

Phân bổ token

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến việc nắm giữ trong địa chỉ ví của bên thứ ba đều dựa trên thông tin công khai của bên thứ ba. CoinMarketCap không xác nhận hoặc xác minh tính chính xác hoặc tính kịp thời của thông tin và dữ liệu đó.

CoinMarketCap không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin và dữ liệu này của bên thứ ba. CoinMarketCap không có nghĩa vụ xem xét, xác nhận, xác minh hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào về tính hoàn thiện, chính xác, đầy đủ, toàn vẹn, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp.

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Ethereum Bridged ZED20

₫87,010,795.21

₫42,543,283,458.63₫42,141,242,381.51

₫12,328,641,309,740

29.15%

Gần đây

2

Bitcoin Bridged ZED20

₫1,637,836,056.35

₫92,184,892,380.86₫89,769,324,376.71

₫4,683,384,865,802

11.07%

Gần đây

3

Bitcoin

₫1,638,164,016.50

₫31,123,464,704.07₫37,675,773,062.82

₫4,382,753,392,101

10.36%

Gần đây

4

CRUDE OIL BRENT (Zedcex)

₫2,176,215.14

₫7,209,632,941.99₫6,521,935,247.06

₫4,127,768,924,703

9.76%

Gần đây

5

Bitcoin

₫1,637,715,748.29

₫445,817,914.08₫291,018,875.58

₫4,036,972,358,248

9.55%

Gần đây

6

Injective

₫508,193.46

₫393,016,323.34₫1,040,853,793.30

₫1,925,313,695,902

4.55%

Gần đây

7

BNB

₫14,778,660.47

₫327,413,270.91₫108,709,128.19

₫700,459,789,565

1.66%

Gần đây

8

Ethereum

₫86,979,167.84

₫232,383,781.98₫255,526,457.38

₫688,141,190,727

1.63%

Gần đây

9

Ethereum

₫87,043,180.44

₫8,569,750.10₫12,093,352.94

₫682,866,698,310

1.61%

Gần đây

10

Frax Share

₫83,859.55

₫109,395,573.84₫129,772,605.49

₫638,072,361,682

1.51%

Gần đây

11

CRUDE OIL BRENT (Zedcex)

₫2,176,683.26

₫903,535,056.94₫557,252,035.21

₫590,348,627,213

1.40%

Gần đây

12

Litecoin

₫1,827,054.71

₫47,322,899.83₫143,190,630.88

₫547,640,673,653

1.29%

Gần đây

13

Aave

₫2,036,334.76

₫1,462,540,583.29₫73,472,842.40

₫545,701,825,429

1.29%

Gần đây

14

Ethereum Bridged ZED20

₫86,987,561.42

₫3,833,069,800.89₫4,066,070,188.13

₫489,065,547,418

1.16%

Gần đây

15

Ethereum

₫87,032,220.25

₫1,653,048,243.21₫2,527,075,751.17

₫332,023,174,350

0.79%

Gần đây

16

Ethereum Classic

₫583,132.16

₫12,306,441.48₫11,927,333.10

₫266,667,777,088

0.63%

Gần đây

17

Venus

₫170,923.93

₫58,297,940.24₫90,206,063.91

₫226,571,045,852

0.54%

Gần đây

18

Cardano

₫9,533.08

₫82,405,284.69₫195,452,872.63

₫225,146,565,815

0.53%

Gần đây

19

Chainlink

₫343,645.99

₫71,816,340.99₫74,168,629.35

₫212,265,709,397

0.50%

Gần đây

20

TRON

₫2,929.62

₫207,665,415.56₫186,443,750.57

₫195,871,883,403

0.46%

Gần đây

21

Dogecoin

₫3,054.57

₫51,688,660.84₫51,262,800.59

₫166,252,162,414

0.39%

Gần đây

22

Tether EURt

₫27,298.83

₫147,400,926.89₫450,774,870.31

₫161,919,907,293

0.38%

Gần đây

23

Dogecoin

₫3,054.25

₫13,839,691.03₫7,784,826.20

₫151,353,663,905

0.36%

Gần đây

24

Phoenix

₫41,159.09

₫51,245,070.83₫39,788,343.94

₫142,318,448,572

0.34%

Gần đây

25

Shiba Inu

₫0.4523

₫5,429,358.62₫95,012,871.47

₫138,860,509,684

0.33%

Gần đây

26

Wrapped Zedxion

₫5,973.80

₫80,931,214.54₫86,323,031.59

₫135,132,386,882

0.32%

Gần đây

27

ZedDex

₫5,973.18

₫195,077,949.02₫185,566,746.48

₫135,037,823,858

0.32%

Gần đây

28

Polkadot

₫143,962.71

₫41,888,294.88₫49,365,065.89

₫134,572,508,923

0.32%

Gần đây

29

TRON

₫2,930.67

₫100,675,917.27₫115,464,248.87

₫133,950,786,855

0.32%

Gần đây

30

ZEDXION

₫5,973.76

₫321,951,111.22₫326,056,436.14

₫133,126,267,744

0.31%

Gần đây

31

ZedDex

₫5,975.28

₫160,781,868.47₫199,613,771.42

₫132,772,539,790

0.31%

Gần đây

32

Wrapped Zedxion

₫5,974.73

₫214,366,018.45₫197,150,829.55

₫129,997,818,601

0.31%

Gần đây

33

UNUS SED LEO

₫145,604.95

----

₫120,106,641,402

0.28%

Gần đây

34

Litecoin

₫1,825,477.72

₫63,555,043.52₫68,135,916.30

₫114,253,159,274

0.27%

Gần đây

35

Synapse

₫13,750.22

₫19,665,690.65₫40,389,267.40

₫106,551,782,728

0.25%

Gần đây

36

Bella Protocol

₫13,986.77

₫21,402,183.57₫38,047,549.31

₫106,365,710,634

0.25%

Gần đây

37

Zedxion

₫5,974.59

₫123,071,290.07₫98,352,280.87

₫101,391,517,521

0.24%

Gần đây

38

Polkadot

₫143,874.88

₫38,900,078.06₫38,355,890.00

₫91,788,592,849

0.22%

Gần đây

39

Wrapped Zedxion

₫5,975.49

₫380,711,330.62₫288,539,176.64

₫90,695,882,111

0.21%

Gần đây

40

ZEDXION

₫5,975.42

₫158,587,807.26₫133,681,886.65

₫89,805,629,176

0.21%

Gần đây

41

ZedDex

₫5,975.71

₫140,782,768.00₫169,471,141.06

₫89,602,547,673

0.21%

Gần đây

42

Litecoin

₫1,826,740.36

₫30,915,411.73₫31,594,871.33

₫86,331,635,449

0.20%

Gần đây

43

BurgerCities

₫14,243.66

₫9,476,222.76₫9,282,365.01

₫77,678,891,828

0.18%

Gần đây

44

Chainlink

₫343,628.31

₫29,825,634.07₫26,175,950.43

₫75,721,049,703

0.18%

Gần đây

45

SingularityNET

₫12,465.75

₫13,721,819.03₫11,002,403.99

₫72,617,050,238

0.17%

Gần đây

46

Highstreet

₫53,439.16

₫12,042,404.74₫25,786,663.80

₫70,997,523,503

0.17%

Gần đây

47

Lido DAO

₫51,785.88

₫11,656,739.41₫27,897,916.36

₫63,739,176,967

0.15%

Gần đây

48

Cosmos

₫165,297.10

₫21,267,495.61₫14,537,526.53

₫63,497,318,716

0.15%

Gần đây

49

Zedxion

₫5,973.80

₫220,130,407.69₫239,831,516.58

₫62,107,174,643

0.15%

Gần đây

50

Cosmos

₫165,251.90

₫80,676,991.80₫60,211,076.50

₫59,530,606,445

0.14%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.