Dash Dash

595.39 USD (0.49%)
0.06124590 BTC (0.97%)

Vốn Hóa Thị Trường

4,706,683,327 USD
484,162 BTC

Khối lượng (24 giờ)

77,100,900 USD
7,931 BTC

Lượng tiền lưu thông

7,905,211 DASH

Cung tiền tối đa

18,900,000 DASH
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Dash Thị Trường Giao Dịch


# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 HitBTCDASH/BTC $19,772,400 $592.24 25.64% Gần đây
2 HuobiDASH/USDT $9,968,400 $592.86 12.93% Gần đây
3 BitfinexDASH/USD $4,113,100 $591.87 5.33% Gần đây
4 OKExDASH/USDT $3,109,820 $595.37 4.03% Gần đây
5 WEXDSH/BTC $2,927,710 $594.36 3.80% Gần đây
6 WEXDSH/USD $2,452,620 $600.00 3.18% Gần đây
7 YoBitDASH/BTC $2,317,770 $597.41 3.01% Gần đây
8 BitfinexDASH/BTC $2,276,730 $591.14 2.95% Gần đây
9 Bit-ZDASH/BTC $2,107,840 $591.39 2.73% Gần đây
10 HitBTCDASH/USDT $1,915,920 $611.65 2.48% Gần đây
11 AEXDASH/BITCNY $1,713,690 $613.72 2.22% Gần đây
12 WEXDSH/EUR $1,648,310 $604.33 2.14% Gần đây
13 WEXDSH/LTC $1,624,010 $596.60 2.11% Gần đây
14 LivecoinDASH/BTC $1,563,650 $592.87 2.03% Gần đây
15 BithumbDASH/KRW $1,553,850 $650.97 2.02% Gần đây
16 WEXDSH/ETH $1,534,530 $593.61 1.99% Gần đây
17 HuobiDASH/BTC $1,501,640 $591.75 1.95% Gần đây
18 CoinroomDASH/PLN $1,485,600 $578.38 1.93% Gần đây
19 WEXDSH/RUR $1,482,660 $602.50 1.92% Gần đây
20 BinanceDASH/BTC $1,304,860 $591.39 1.69% Gần đây
21 OKExDASH/BTC $1,188,420 $595.62 1.54% Gần đây
22 WEXDSH/ZEC $1,110,420 $601.35 1.44% Gần đây
23 xBTCeDASH/BTC $892,573 $583.08 1.16% Gần đây
24 BittrexDASH/BTC $848,567 $592.39 1.10% Gần đây
25 xBTCeDASH/USD $632,647 $589.04 0.82% Gần đây
26 PoloniexDASH/BTC $622,652 $592.88 0.81% Gần đây
27 KrakenDASH/EUR $581,150 $591.89 0.75% Gần đây
28 xBTCeDASH/CNH $422,937 $550.38 0.55% Gần đây
29 CoinExDASH/BCH $363,713 $594.39 0.47% Gần đây
30 CoinExDASH/BTC $335,635 $592.39 0.44% Gần đây
31 BinanceDASH/ETH $334,184 $592.73 0.43% Gần đây
32 KrakenDASH/USD $323,520 $590.63 0.42% Gần đây
33 KrakenDASH/BTC $301,168 $592.03 0.39% Gần đây
34 C2CXDASH/BTC $239,499 $590.08 0.31% Gần đây
35 C2CXDASH/USDT $199,556 $593.87 0.26% Gần đây
36 UpbitDASH/KRW $197,685 $650.51 0.26% Gần đây
37 Trade By TradeDASH/BTC $169,380 $594.55 0.22% Gần đây
38 LivecoinDASH/USD $152,554 $620.66 0.20% Gần đây
39 BittrexDASH/USDT $147,811 $598.57 0.19% Gần đây
40 ExratesDASH/USD $138,529 $589.84 0.18% Gần đây
41 PoloniexDASH/USDT $129,358 $591.86 0.17% Gần đây
42 HitBTCDASH/ETH $126,035 $593.19 0.16% Gần đây
43 ExratesDASH/BTC $109,929 $588.89 0.14% Gần đây
44 OKExDASH/ETH $86,476 $591.83 0.11% Gần đây
45 ExmoDASH/USD $85,150 $623.80 0.11% Gần đây
46 UpbitDASH/BTC $83,249 $591.75 0.11% Gần đây
47 TidexDASH/BTC $80,000 $594.37 0.10% Gần đây
48 LiquiDASH/USDT $78,168 $592.25 0.10% Gần đây
49 LiquiDASH/BTC $67,117 $593.62 0.09% Gần đây
50 TidexDASH/WAVES $64,116 $594.92 0.08% Gần đây
51 ExmoDASH/BTC $57,953 $594.46 0.08% Gần đây
52 LiquiDASH/ETH $57,621 $591.42 0.07% Gần đây
53 BittrexDASH/ETH $43,380 $592.14 0.06% Gần đây
54 TidexDASH/ETH $39,457 $594.41 0.05% Gần đây
55 TidexDASH/USDT $37,493 $589.50 0.05% Gần đây
56 MercatoxDASH/BTC $32,520 $608.16 0.04% Gần đây
57 BitBayDASH/PLN $30,973 $584.97 0.04% Gần đây
58 KucoinDASH/BTC $25,431 $593.10 0.03% Gần đây
59 CryptopiaDASH/USDT $22,756 $581.83 0.03% Gần đây
60 KucoinDASH/ETH $21,285 $597.93 0.03% Gần đây
61 OKExDASH/BCH $19,805 $588.90 0.03% Gần đây
62 CEX.IODASH/USD $18,980 $605.82 0.02% Gần đây
63 CEX.IODASH/BTC $18,903 $596.72 0.02% Gần đây
64 Gate.ioDASH/USDT $18,227 $586.76 0.02% Gần đây
65 CryptopiaDASH/BTC $17,434 $593.88 0.02% Gần đây
66 Trade By TradeDASH/USDT $15,153 $568.78 0.02% Gần đây
67 ExmoDASH/RUB $14,266 $587.14 0.02% Gần đây
68 CoinsquareDASH/BTC $12,906 $592.39 0.02% Gần đây
69 UpbitDASH/USDT $11,962 $591.86 0.02% Gần đây
70 BX ThailandDASH/THB $11,572 $619.48 0.02% Gần đây
71 UpbitDASH/ETH $9,022 $593.60 0.01% Gần đây
72 KoineksDASH/TRY $8,957 $606.78 0.01% Gần đây
73 LiteBit.euDASH/EUR $7,277 $591.08 0.01% Gần đây
74 YoBitDASH/USD $6,965 $634.16 0.01% Gần đây
75 C-CEXDASH/BTC $6,575 $589.01 0.01% Gần đây
76 Bitcoin IndonesiaDRK/BTC $5,631 $590.00 0.01% Gần đây
77 Gate.ioDASH/BTC $5,060 $593.00 0.01% Gần đây
78 BitBayDASH/BTC $4,153 $580.07 0.01% Gần đây
79 BraziliexDASH/BRL $3,569 $632.71 0.00% Gần đây
80 CoinExchangeDASH/BTC $3,427 $583.29 0.00% Gần đây
81 CEX.IODASH/EUR $2,927 $586.58 0.00% Gần đây
82 PoloniexDASH/XMR $2,925 $595.82 0.00% Gần đây
83 KucoinDASH/KCS $2,816 $617.60 0.00% Gần đây
84 CryptoBridgeDASH/BTC $2,809 $583.28 0.00% Gần đây
85 Altcoin TraderDASH/ZAR $2,521 $632.76 0.00% Gần đây
86 CryptoxDASH/BTC $1,898 $593.67 0.00% Gần đây
87 BitBayDASH/EUR $1,706 $571.72 0.00% Gần đây
88 AbucoinsDASH/BTC $1,158 $595.63 0.00% Gần đây
89 SouthXchangeDASH/BTC $1,075 $602.82 0.00% Gần đây
90 AEXDASH/BTC $1,028 $602.72 0.00% Gần đây
91 OpenLedger DEXDASH/BTC $725 $594.63 0.00% Gần đây
92 Trade SatoshiDASH/BTC $532 $607.10 0.00% Gần đây
93 CoinrailDASH/KRW $470 $507.73 0.00% Gần đây
94 OpenLedger DEXDASH/BITUSD $425 $636.78 0.00% Gần đây
95 BTC Trade UADASH/UAH $358 $564.10 0.00% Gần đây
96 BitsaneXRP/DASH $298 $592.60 0.00% 39 giờ trước
97 Trade SatoshiDASH/LTC $295 $623.25 0.00% Gần đây
98 CoinExchangeDASH/ETH $187 $574.43 0.00% Gần đây
99 BleutradeDASH/BTC $184 $584.33 0.00% Gần đây
100 BitFlipDASH/USD $142 $659.99 0.00% Gần đây
101 OpenLedger DEXDASH/BTS $100 $624.26 0.00% Gần đây
102 BittyliciousDASH/GBP $98 $621.67 0.00% Gần đây
103 CoingiDASH/BTC $70 $630.76 0.00% 66 giờ trước
104 BraziliexDASH/BTC $68 $631.88 0.00% Gần đây
105 BleutradeDASH/DOGE $56 $570.33 0.00% Gần đây
106 Trade SatoshiDASH/DOGE $49 $581.51 0.00% Gần đây
107 SouthXchangeDASH/BCH $43 $606.22 0.00% Gần đây
108 LocalTradeEDR/DASH $41 $570.54 0.00% Gần đây
109 BitsaneDASH/EUR $36 $594.75 0.00% Gần đây
110 Trade SatoshiDASH/USDT $33 $576.81 0.00% Gần đây
111 SouthXchangeDASH/USD $27 $603.74 0.00% Gần đây
112 BitsaneDASH/BTC $24 $592.87 0.00% 16 giờ trước
113 BitFlipDASH/RUB $22 $637.57 0.00% Gần đây
114 BitFlipDASH/EUR $15 $791.49 0.00% Gần đây
115 COSSDASH/BTC $13 $602.72 0.00% 5 giờ trước
116 BitBayDASH/USD $12 $621.54 0.00% Gần đây
117 Tux ExchangeDASH/BTC $10 $604.88 0.00% Gần đây
118 CoinbeDASH/BTC $5 $447.19 0.00% Gần đây
119 BitsaneDASH/ETH $3 $615.32 0.00% 31 giờ trước
120 C-CEXDASH/USD $1 $708.12 0.00% Gần đây
121 LivecoinEMC/DASH $1 $526.03 0.00% 1 giờ trước
122 OpenLedger DEXDASH/BITCNY $0 $794.05 0.00% 27 giờ trước
123 C-CEXDASH/LTC $0 $873.10 0.00% Gần đây
124 BittyliciousDASH/EUR $0 $689.40 0.00% Gần đây
125 QuoineDASH/USD $0 $503.63 0.00% Gần đây
126 CryptomateDASH/GBP $0 $653.27 0.00% Gần đây
127 QryptosDASH/BTC $0 $662.99 0.00% Gần đây
128 BisqDASH/BTC $0 $712.13 0.00% Gần đây
129 ACXDASH/BTC $0 $629.14 0.00% Gần đây
130 BitFlipDASH/BTC $0 $603.69 0.00% Gần đây
131 BitFlipDASH/UAH $0 $1354.31 0.00% Gần đây

Dash Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Dash

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin

Tùy Biến Công Cụ Này