Bitcoin Gold Bitcoin Gold

139.39 USD (3.72%)
0.01227790 BTC (-3.40%)

Vốn Hóa Thị Trường

2,346,561,371 USD
206,698 BTC

Khối lượng (24 giờ)

52,845,200 USD
4,655 BTC

Lượng tiền lưu thông

16,834,986 BTG

Tổng cung tiền

16,934,986 BTG

Cung tiền tối đa

21,000,000 BTG
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Bitcoin Gold Thị Trường Giao Dịch


# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 BithumbBTG/KRW $29,105,500 $140.51 55.08% Gần đây
2 UpbitBTG/KRW $6,560,230 * $145.61 12.41% Gần đây
3 BitfinexBTG/USD $2,625,990 $136.98 4.97% Gần đây
4 BinanceBTG/BTC $2,066,900 $136.13 3.91% Gần đây
5 ExratesBTG/BTC $1,890,080 $144.82 3.58% Gần đây
6 BittrexBTG/BTC $1,816,360 $135.89 3.44% Gần đây
7 BitfinexBTG/BTC $1,433,190 $136.21 2.71% Gần đây
8 ExratesBTG/USD $1,293,440 $129.61 2.45% Gần đây
9 UpbitBTG/BTC $1,132,990 $135.89 2.14% Gần đây
10 HitBTCBTG/USDT $881,549 $138.20 1.67% Gần đây
11 HitBTCBTG/BTC $803,249 $136.41 1.52% Gần đây
12 BittrexBTG/USDT $548,195 $136.40 1.04% Gần đây
13 Bitcoin IndonesiaBTG/IDR $502,325 $138.03 0.95% Gần đây
14 BinanceBTG/ETH $319,063 $136.24 0.60% Gần đây
15 C2CXBTG/USDT $254,544 $137.31 0.48% Gần đây
16 OKExBTG/BTC $219,515 $136.23 0.42% Gần đây
17 UpbitBTG/USDT $204,686 $137.01 0.39% Gần đây
18 HitBTCBTG/ETH $164,172 $136.40 0.31% Gần đây
19 KorbitBTG/KRW $144,640 $224.81 0.27% Gần đây
20 CEX.IOBTG/USD $124,116 $140.99 0.23% Gần đây
21 QuadrigaCXBTG/CAD $96,585 $136.20 0.18% Gần đây
22 OKExBTG/USDT $93,940 $139.90 0.18% Gần đây
23 BitBayBTG/PLN $76,099 $140.82 0.14% Gần đây
24 BittrexBTG/ETH $73,472 $135.26 0.14% Gần đây
25 UpbitBTG/ETH $47,072 $135.82 0.09% Gần đây
26 YoBitBTG/BTC $45,825 $136.23 0.09% Gần đây
27 HuobiBTG/BTC $43,537 $134.62 0.08% Gần đây
28 CEX.IOBTG/BTC $40,842 $136.23 0.08% Gần đây
29 DSXBTG/BTC $38,039 $113.53 0.07% Gần đây
30 DSXBTG/USD $31,085 $140.00 0.06% Gần đây
31 Trade By TradeBTG/BTC $30,103 $11.31 0.06% Gần đây
32 CoinnestBTG/KRW $29,081 $141.44 0.06% Gần đây
33 YoBitBTG/USD $26,137 $138.80 0.05% Gần đây
34 Gate.ioBTG/BTC $18,841 $135.09 0.04% Gần đây
35 KucoinBTG/BTC $13,524 * $136.23 0.03% Gần đây
36 Gate.ioBTG/USDT $13,347 $137.05 0.03% Gần đây
37 DSXBTG/EUR $8,094 $140.09 0.02% Gần đây
38 CEX.IOBTG/EUR $7,078 $137.30 0.01% Gần đây
39 BleutradeBTG/BTC $3,985 $132.79 0.01% Gần đây
40 KucoinBTG/ETH $3,890 * $136.00 0.01% Gần đây
41 TDAXBTG/THB $3,763 $145.42 0.01% Gần đây
42 BitsaneBTG/BTC $2,026 $134.70 0.00% Gần đây
43 BraziliexBTG/BRL $1,603 $145.33 0.00% Gần đây
44 BitBayBTG/BTC $1,556 $137.37 0.00% Gần đây
45 Negocie CoinsBTG/BRL $1,432 $145.33 0.00% Gần đây
46 AbucoinsBTG/PLN $1,146 $137.76 0.00% Gần đây
47 Trade SatoshiBTG/BTC $574 $139.64 0.00% Gần đây
48 AbucoinsBTG/BTC $525 $136.52 0.00% Gần đây
49 AbucoinsBTG/USD $453 $134.84 0.00% Gần đây
50 BitsaneBTG/EUR $387 $135.00 0.00% Gần đây
51 DSXBTG/GBP $156 $142.00 0.00% Gần đây
52 BitBayBTG/EUR $122 $130.31 0.00% Gần đây
53 OKExBTG/BCH $60 $137.13 0.00% Gần đây
54 AllcoinBTG/BTC $32 $128.57 0.00% Gần đây
55 BitBayBTG/USD $9 $139.00 0.00% Gần đây
56 BleutradeBTG/DOGE $8 $121.45 0.00% Gần đây
57 BitFlipBTG/USD $1 $160.00 0.00% Gần đây
58 Bit-ZBTG/BTC $0 $113.54 0.00% Gần đây
59 BigONEBTG/BTC $0 $111.25 0.00% Gần đây
60 CoinoneBTG/KRW *** $782,546 *** $383.12 0.00% Gần đây
61 Trade By TradeBTG/USDT *** $10,837 *** $5.21 0.00% Gần đây
* Không bao gồm giá
**Không bao gồm khối lượng – Không có phí mua bán
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Bitcoin Gold Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Bitcoin Gold

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin

Tùy Biến Công Cụ Này