CRU

Crust Network giá 
CRU

₫48,531.37  

6.20% (1n)

🔥
Let's Learn About "Crust Network" on the Learn & Earn Page!

biểu đồ Crust Network sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Crust Network
Vốn hóa thị trường
 

6.20%

₫686,164,102,041
#731
Khối lượng (24 giờ)
 

20.60%

₫39,441,610,458
#787
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
5.75%
Lượng cung lưu hành
 
14,138,569 CRU
Tổng cung
 
31,076,858 CRU
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫1,508,202,434,531
công cụ chuyển đổi CRU sang VND
CRU
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫45,230.56
Cao
₫51,650.22
Cao nhất mọi thời đại
Apr 12, 2021 (3 years ago)
₫4,4...10.10
-98.9%
Thấp nhất mọi thời đại
Oct 10, 2023 (4 months ago)
₫11,173.29
+334.35%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi158,198x
339th / 8.8K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token

🔥
Let's Learn About "Crust Network" on the Learn & Earn Page!

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Crust Network community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Crust Network markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Crust Network%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Crust Network

What is Crust Network?

Crust Network provides a decentralized storage network and cloud solutions for both, the Web 3.0 as well as Web 2.0 ecosystem and is build on Polkadot’s Substrate framework. It provides an unique incentive layer for the IPFS protocol and utilizes blockchain technology to enhance security, privacy, performance and ownership of data.

How does the roadmap look like?

What are the use cases of Crust Network?

What are the CRU token utilities?

Can I try Crust Network's storage solution?

How does Crust network compare to traditional cloud services?

Can I start mining Crust?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích về Crust Network

Đang tải...