Tiền điện tử được tái điều chỉnh hàng đầu (Được wrap, staking và staking lại) theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các tài sản được staking và wrap hàng đầu theo Vốn hóa thị trường.

  1. Tài sản tiền điện tử được wrap là các mã thông báo được hỗ trợ từng cái một bởi một tài sản cơ bản và nhằm mục đích cho phép khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau. Wrapped BTC, do BitGo phát hành, là mã thông báo ERC20 đầu tiên được hỗ trợ 1:1 bằng Bitcoin.
  2. Staking là hành động khóa tài sản tiền điện tử trong một khoảng thời gian để hỗ trợ hoạt động trao đổi của blockchain, với mục tiêu kiếm được nhiều tài sản tiền điện tử hơn. Lido cung cấp các giải pháp staking.
  3. Staking lại cho phép tái sử dụng tài sản đã staking để nhận phần thưởng bổ sung, nâng cao tiện ích và tính thanh khoản. Các giao thức như Eigenlayer cung cấp tính năng staking lại.

Loại tài sản này có thứ hạng riêng vì chúng được tái cấp quyền.

Đọc thêm

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

₫80,...69.84
0.47%7.40%6.63%

₫792.38T₫792,379,644,165,206

9,827,542 stETH

steth-7d-price-graph

2

₫94,...55.69
0.34%7.99%6.72%

₫336.4T₫336,402,091,238,350

₫914,100,214,249

9,670 WSTETH

3,558,649 WSTETH

lido-finance-wsteth-7d-price-graph

3

₫3,396.28
0.10%0.11%0.18%

₫296.91T₫296,912,324,992,550

₫22,622,599,657

6,660,991 WTRX

87,422,775,793 WTRX

wrapped-tron-7d-price-graph

4

₫80,...07.00
0.34%7.71%6.79%

₫271.89T₫271,886,243,630,464

3,375,318 WETH

weth-7d-price-graph

5

₫1,6...96.74
0.13%2.48%0.30%

₫251.86T₫251,861,538,945,158

154,782 WBTC

wrapped-bitcoin-7d-price-graph

6

₫80,...99.78
0.54%7.79%6.65%

₫141.45T₫141,452,608,785,774

1,759,416 EETH

ether-fi-7d-price-graph

7

₫84,...56.18
0.51%7.79%6.72%

₫124.5T₫124,496,717,263,447

1,480,469 weETH

wrapped-eeth-7d-price-graph

8

₫1,6...40.37
0.12%2.55%0.19%

₫93.1T₫93,098,985,017,209

57,201 BTCB

bitcoin-bep2-7d-price-graph

9

₫84,...19.61
0.57%7.40%6.49%

₫76.81T₫76,812,802,963,512

911,844 WBETH

wrapped-beacon-eth-7d-price-graph

10

₫4,8...40.19
0.30%0.54%9.37%

₫51.51T₫51,511,910,217,685

₫1,150,113,312,318

234,844 JITOSOL

10,518,344 JITOSOL

jito-staked-sol-7d-price-graph
Rocket Pool ETHRETH$3558.62
Renzo Restaked ETHEZETH$3225.33
Ethena Staked USDesUSDe$1.09
Mantle Staked EtherMETH$3306.94
pufETHPUFETH$3183.62
Marinade Staked SOLMSOL$206.81
Wrapped BNBWBNB$561.31
Venus BNBvBNB$13.69
Kelp DAO Restaked ETHRSETH$3238.31
USD Coin BridgedUSDC.e$1.00
Coinbase Wrapped Staked ETHcbETH$3423.61
swETHSWETH$3376.15
Frax Staked EtherSFRXETH$3463.83
Restaked Swell EthereumRSWETH$3179.32
Wrapped PulseWPLS$0.00
Stader ETHxETHX$3291.03
BlazeStake Staked SOLBSOL$196.37
Beacon ETHBETH$3182.90
Sanctum InfinityINF$209.30
Liquid Staked ETHLSETH$3342.45
Bitcoin Avalanche BridgedBTC.b$64102.11
Venus BTCvBTC$1306.11
BENQI Liquid Staked AVAXsAVAX$32.00
tBTCTBTC$63964.91
Wrapped SolanaSOL$171.73
Wrapped AVAXWAVAX$27.55
Lista Staked BNBslisBNB$576.95
Venus ETHvETH$65.93
Axelar Wrapped Frax EthAXLFRXETH$3177.12
pzETHPZETH$3734.36
StakeWise Staked ETHosETH$3261.92
Venus USDCvUSDC$0.02
Lido Staked MaticstMATIC$0.57
Wrapped CROWCRO$0.09
Staked TRXSTRX$0.15
bemo staked TONstTON$6.92
Wrapped MaticWMATIC$0.50
Wrapped NXMWNXM$69.25
sETH2SETH2$3450.34
IgnitionFBTC$62280.86
JPool Staked SOL (JSOL)JSOL$205.04
Ankr Staked ETHankrETH$3698.68
Bridged USDCUSDbC$1.00
Wrapped FantomWFTM$0.45
Wrapped CentrifugeWCFG$0.46
Wrapped IoTeXWIOTX$0.04
Wrapped TAOWTAO$320.29
Venus USDTvUSDT$0.02
Eigenpie mstETHMSTETH$3223.35
Venus XVSvXVS$0.14
Wrapped SeiWSEI$0.35
Stride Staked DYDXstDYDX$1.33
Rootstock Smart BitcoinRBTC$62786.81
Volo Staked SUIVSUI$0.76
Huobi BTCHBTC$24449.89
Wrapped EverscaleWEVER$0.06
Lido Staked SOLstSOL$203.33
renBTCRENBTC$63412.10
Tether Avalanche BridgedUSDT.e$1.00
Haedal Staked SUIHASUI$0.77
Wrapped HBARWHBAR$0.07
Chain-key BitcoinCKBTC$64434.70
Stride Staked TIAstTIA$5.97
Wrapped SX NetworkWSX$0.06
Wrapped MantleWMNT$0.80
Wrapped KaspaWKAS$0.17
Wrapped Origin EtherWOETH$3489.25
Wrapped AmpleforthWAMPL$21.05
Wrapped CoreWCORE$1.31
Axelar Wrapped USDCaxlUSDC$1.00
Wrapped MinimaWMINIMA$0.10
Wrapped LUNA ClassicWLUNC$0.00
Wrapped AstarWASTR$0.07
Wrapped CANTOWCANTO$0.07
Wrapped EGLDWEGLD$32.94
Wrapped MoonriverWMOVR$113.68
Stride Staked OSMOstOSMO$0.59
Stride Staked ATOMstATOM$8.07
Wrapped XDCWXDC$0.03
Wrapped NearWNEAR$5.69
Crypto.com Staked ETHCDCETH$3258.89
Staked WEMIXstWEMIX$1.78
Wrapped CardanoWADA$0.39
Wrapped KavaWKAVA$0.39
Wrapped ConfluxWCFX$0.15
OEC BTCBTCK$62928.02
TON Bridged USDTJUSDT$0.99
Wrapped ZedxionWZEDX$0.25
Edgevana Staked SOLEDGESOL$193.31
Wrapped POKTWPOKT$0.04
Hiển thị 1 - 100 trong số 156
Hiển thị hàng
100