CERE

Cere Network giá 
CERE

₫154.02  

10.54% (1n)

biểu đồ Cere Network sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Cere Network
Vốn hóa thị trường
 

10.54%

₫1,068,871,656,959
#653
Khối lượng (24 giờ)
 

3.54%

₫26,894,578,701
#1169
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
2.52%
Lượng cung lưu hành
 
6,939,923,952 CERE
Tổng cung
 
10,000,000,000 CERE
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫0
công cụ chuyển đổi CERE sang VND
CERE
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫133.84
Cao
₫154.98
Cao nhất mọi thời đại
Nov 08, 2021 (2 years ago)
₫12,053.34
-98.72%
Thấp nhất mọi thời đại
Nov 08, 2021 (2 years ago)
 
Không Có Dữ Liệu
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi45,089x
812th / 9.6K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Cere Network community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Cere Network markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Cere Network%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Cere Network

About Cere Network

Cere Network is a decentralized data cloud merging the principles of Web3 and AI, enabling secure and immediate data handling and analysis on edge devices. By decentralizing data storage and simplifying AI agent orchestration, we streamline data automation, making it direct, secure, and highly effective. In a world where data is the new currency, Cere pioneers by offering decentralized solutions to harness the true value of data, empowering developers to unlock the full potential of AI in real-time, and surpassing the limitations of traditional cloud infrastructures. With advanced tooling, SDKs, and community-driven governance, Cere Network is leading the charge towards a future where data is secure, sovereign, and trustless

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát hành tiền ảo lần đầu (ICO)