Top các token Polkadot hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Polkadot. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

9

0.01%22.34%

₫665.61T₫665,607,587,774,463

₫38,580,697,492,043

57,243,186 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

21

10.46%13.98%

₫240.67T₫240,670,345,842,416

₫33,875,249,210,625

65,733,337 LINK

467,009,554 LINK

chainlink-7d-price-graph

113

0.41%22.05%

₫17.87T₫17,872,617,800,079

₫2,010,873,422,118

95,127,953 ZRX

845,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph

175

5.16%22.78%

₫7.41T₫7,414,913,735,366

₫1,113,556,768,874

2,419,750,543 REEF

16,112,552,172 REEF

reef-7d-price-graph

176

11.60%0.04%

₫7.38T₫7,383,970,919,283

₫2,035,629,159,311

22,939,909 POLS

83,211,432 POLS

polkastarter-7d-price-graph

194

3.41%17.82%

₫6.15T₫6,154,403,122,002

₫500,637,519,320

6,513,458 RLC

80,070,793 RLC

rlc-7d-price-graph

368

1.85%23.14%

₫3.54T₫3,540,576,493,297

134,513,980 CFG

centrifuge-7d-price-graph

416

3.43%30.54%

₫2.75T₫2,751,688,895,503

₫379,523,987,145

37,515,333 PHA

272,000,000 PHA

phala-network-7d-price-graph

446

0.82%35.63%

₫2.41T₫2,408,997,638,836

₫613,014,769,452

7,892,108 LIT

31,014,049 LIT

litentry-7d-price-graph

505

2.12%16.53%

₫1.93T₫1,929,655,192,681

₫76,916,950,166

5,450,305 ADX

136,734,616 ADX

adx-net-7d-price-graph
PAID NetworkPAID$0.74
SORAXOR$141.44
EdgewareEDG$0.01
KylinKYL$0.24
Crust NetworkCRU$9.79
PolkamarketsPOLK$0.61
ChainXPCX$2.56
Bifrost (BNC)BNC$2.28
DeepBrain ChainDBC$0.01
OAXOAX$0.22
StafiFIS$1.49
RioDeFiRFUEL$0.05
Raze NetworkRAZE$0.11
CoverComparedCVR$0.09
ShadowsDOWS$0.17
Digix Gold TokenDGX$44.85
TheForce TradeFOC$0.02
PolkacityPOLC$1.23
KILT ProtocolKILT$5.25
HOPRHOPR$0.25
PolkaswapPSWAP$0.03
Paralink NetworkPARA$0.03
DataHighwayDHX$5.33
Keysians NetworkKEN$0.59
Ladder Network TokenLAD$0.00
Cap9CAP9$0.00
Caelum LabsCaelum$0.00
AvadoAvado$0.00
Asure NetworkASR$0.00
HydraDXXHDX$0.00
Plasm NetworkPLM$0.00
Acala TokenACA$0.00
GazelleGazelle$0.00
Dat ProtocolDAT$0.00
EquilibriumEQ$0.00
DipoleDipole$0.00
EncointerEncointer$0.00
GunclearGunclear$0.00
Joystreamjoystream$0.00
KatalKatal$0.00
LaminarLaminar$0.00
ZeroChainZeroChain$0.00
MailchainMailchain$0.00
MediLedgerMediLedger$0.00
MoonbeamGLMR$0.00
NodleNODL$0.00
StarlogStarlog$0.00
SubsocialSUB$0.00
dTradeDTX$0.00

Hiển thị 1 - 59 trong số 59

Hiển thị hàng

100