POLC

Polkacity giá 
POLC

₫302.71  

4.69% (1n)

biểu đồ Polkacity sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Polkacity
Vốn hóa thị trường
 

4.69%

₫57,523,241,401
#1411
Khối lượng (24 giờ)
 

7.24%

₫44,927,800,994
#779
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
78.10%
Lượng cung lưu hành
 
190,025,935 POLC
43.93%
Tổng cung
 
432,525,935 POLC
Nguồn cung tối đa
 
432,525,935 POLC
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫130,931,042,257
công cụ chuyển đổi POLC sang VND
POLC
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫286.91
Cao
₫303.17
Cao nhất mọi thời đại
Nov 03, 2021 (2 years ago)
₫71,027.55
-99.57%
Thấp nhất mọi thời đại
Oct 19, 2023 (4 months ago)
₫104.41
+189.91%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi74,440x
549th / 8.9K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Polkacity community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Polkacity markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Polkacity%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Polkacity

What Is Polkacity (POLC)?

Polkacity is an NFT marketplace that aims to “revolutionize the ownership of virtual assets” by building the world’s first 3D and AR NFT platform that will be on multiple blockchains. Users can purchase and own virtual taxis, gas stations, and services and earn interest on their assets. By holding the NFTs representing them, users receive weekly payments as the virtual city combining different DeFi elements grows. Polkacity is constantly expanding the available assets, now also including land and infrastructure.

Launched at the beginning of 2021, Polkacity has published a mobile app and a desktop version of its virtual city. In Q3 2021, Polkacity launched its marketplace, where citizens can trade assets. In the future, the project foresees expansion to different blockchains and the addition of additional NFTs like neighboring cities or even continents.

Who Are the Founders of Polkacity?

What Makes Polkacity Unique?

How Many Polkacity (POLC) Coins Are There in Circulation?

How Is the Polkacity Network Secured?

Where Can You Buy Polkacity (POLC)?

Related Pages: