Các loại tiền điện tử:  21,083Trao đổi:  521Vốn hóa thị trường:  $927,739,109,702.499Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $53,752,925,729.91Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.1% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  5 Gwei
Katal

KatalKatal

Xếp hạng -
Đồng coin
On 106 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

Katal Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Katal aims to become the primary blockchain for creating, combining, and settling financial contracts in the Web3 ecosystem.