Các loại tiền điện tử:  21,083Trao đổi:  521Vốn hóa thị trường:  $926,198,774,310.562Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $53,523,027,989.76Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.1% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  7 Gwei
Blockunison

BlockunisonBlockunison

Xếp hạng -
Đồng coin
On 12 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

Blockunison Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Block Unison is a blockchain consultancy and smart contract development studio. Their expertise includes developing Substrate-based infrastructure and applications.