KAR

Karura giá 
KAR

₫2,995.13  

6.71% (1n)

biểu đồ Karura sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Karura
Vốn hóa thị trường
 

6.71%

₫315,237,482,741
#1005
Khối lượng (24 giờ)
 

6.59%

₫4,430,021,404
#2230
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
1.41%
Lượng cung lưu hành
 
105,249,997 KAR
Tổng cung
 
107,499,997 KAR
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫321,976,526,621
công cụ chuyển đổi KAR sang VND
KAR
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫2,771.25
Cao
₫3,455.53
Cao nhất mọi thời đại
Sep 16, 2021 (3 years ago)
₫334,892.72
-99.11%
Thấp nhất mọi thời đại
Jul 20, 2021 (3 years ago)
 
Không Có Dữ Liệu
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi35,571x
953rd / 9.7K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Karura community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Karura Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Karura%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Karura

What Is Karura (KAR)?

Karura is an all-in-one decentralized finance (DeFi) hub and stablecoin platform built on Kusama (KSM) and integrated into Polkadot (DOT). Karura was created by the Acala Network, which has won four Web3 Foundation grants and founded the Substrate Developer Academy.

To learn more about this project, check out our deep dive of Karura.

Both Karura and Acala are backed by multiple funds, including Coinbase Ventures, Pantera Capital, Polychain Capital and Hypersphere. Karura and Acala operate in parallel. Specifically, Karura is implementing DeFi on Kusama in the same way that Acala is offering DeFi on Polkadot. The network is built with almost the same codebase as Acala: the two platforms provide scalable, convenient and fast DeFi cross-chain ecosystems for Kusama and Polkadot.

Parachain Karura is a platform that allows users to create effective, low-cost and complex financial applications, saving time and increasing trading efficiency.

The platform itself provides a multi-collateralized stablecoin backed by cross-chain assets (kUSD), a trustless staking derivative (liquid KSM), and an automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) for unlocking liquidity and supporting financial innovation.

Karura is the decentralized financial hub of Kusama, a scalable multi-chain network for radical innovation and early-stage Polkadot deployments. Karura is the sister network to Acala. It hosts multichain liquid staking token (LST) protocols (such as liquid KSM - LKSM), an AMM decentralized exchange, and an app platform that is EVM-compatible and highly customizable (based on Substrate). Karura is secured by Kusama, and is the liquidity gateway of Kusama parachains, Acala and L1/L2 blockchains

Who Are the Founders of Karura?

What Makes Karura (KAR) Unique?

How Many Karura (KAR) Coins Are There in Circulation?

How Is the Karura Network Secured?

Where Can You Buy Karura (KAR)?

Related Pages: