Các loại tiền điện tử:  21,083Trao đổi:  521Vốn hóa thị trường:  $924,761,076,491.608Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $53,990,269,086.12Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.1% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  5 Gwei
STAR

StarMeshSTAR

Xếp hạng -
Đồng coin
On 50 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

STAR Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Starmesh aims to be an Earth Observation meta-vehicle with cryptographically verifiable and distributed data layer, as well as rich spatial data from various sources, all from one convenient location.