Các loại tiền điện tử:  21,082Trao đổi:  521Vốn hóa thị trường:  $927,206,706,837.808Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $53,565,200,890.42Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.1% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  6 Gwei
DAT

Dat ProtocolDAT

Xếp hạng -
Đồng coin
On 259 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored