Vốn Hóa Thị Trường:

Waves Waves (WAVES)

3.55 USD (38.95%)
0.00093867 BTC (30.25%)

Buy

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
355,079,842 USD
93,867 BTC
Khối lượng (24 giờ)
87,218,345 USD
23,057 BTC
Lượng tiền lưu thông
100,000,000 WAVES
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Waves Thị Trường Giao Dịch

# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Binance WAVES/BTC $49,178,173 $3.56 50.49% Spot Percentage Gần đây
2 Tidex WAVES/BTC $10,470,438 $3.54 10.75% Spot Percentage Gần đây
3 Bithumb WAVES/KRW ** $10,185,937 $3.53 10.46% Spot Unknown Gần đây
4 Waves Decentralized Exchange WAVES/BTC $4,731,894 $3.56 4.86% Spot Percentage Gần đây
5 Bittrex WAVES/BTC $4,598,758 $3.55 4.72% Spot Percentage Gần đây
6 Upbit WAVES/KRW $3,778,933 $3.50 3.88% Spot Percentage Gần đây
7 Upbit WAVES/BTC $1,877,655 $3.55 1.93% Spot Percentage Gần đây
8 Exmo WAVES/BTC $1,791,385 $3.54 1.84% Spot Percentage Gần đây
9 YoBit WAVES/BTC $1,697,492 $3.53 1.74% Spot Percentage Gần đây
10 Huobi WAVES/BTC $1,695,415 $3.56 1.74% Spot Percentage Gần đây
11 Binance WAVES/ETH $1,669,557 $3.55 1.71% Spot Percentage Gần đây
12 Indodax WAVES/IDR $1,219,068 $3.51 1.25% Spot Percentage Gần đây
13 Binance WAVES/BNB $853,522 $3.56 0.88% Spot Percentage Gần đây
14 OKEx WAVES/BTC $728,539 $3.56 0.75% Spot Percentage Gần đây
15 Exmo WAVES/RUB $565,285 $3.71 0.58% Spot Percentage Gần đây
16 HitBTC WAVES/BTC $564,257 $3.55 0.58% Spot Percentage Gần đây
17 Waves Decentralized Exchange WAVES/USD $224,949 $3.40 0.23% Spot Percentage Gần đây
18 Bittrex WAVES/ETH $178,405 $3.54 0.18% Spot Percentage Gần đây
19 Waves Decentralized Exchange ETH/WAVES $121,811 $3.54 0.13% Spot Percentage Gần đây
20 Exrates WAVES/BTC $110,264 $3.54 0.11% Spot Percentage Gần đây
21 Coinbe WAVES/BTC $108,213 $3.55 0.11% Spot Percentage Gần đây
22 Waves Decentralized Exchange DASH/WAVES $88,821 $3.54 0.09% Spot Percentage Gần đây
23 Waves Decentralized Exchange XMR/WAVES $86,319 $3.55 0.09% Spot Percentage Gần đây
24 Huobi WAVES/ETH $86,171 $3.55 0.09% Spot Percentage Gần đây
25 Waves Decentralized Exchange LTC/WAVES $85,617 $3.54 0.09% Spot Percentage Gần đây
26 Waves Decentralized Exchange ZEC/WAVES $82,236 $3.53 0.08% Spot Percentage Gần đây
27 Exrates WAVES/USD $80,244 $3.37 0.08% Spot Percentage Gần đây
28 Upbit WAVES/ETH $76,959 $3.55 0.08% Spot Percentage Gần đây
29 YoBit WAVES/USD $60,452 $3.70 0.06% Spot Percentage Gần đây
30 Gate.io WAVES/USDT $53,016 $3.49 0.05% Spot Percentage Gần đây
31 Waves Decentralized Exchange WCT/WAVES $48,377 $3.54 0.05% Spot Percentage Gần đây
32 Waves Decentralized Exchange WAVES/EUR $47,088 $3.44 0.05% Spot Percentage Gần đây
33 Livecoin WAVES/BTC $43,831 $3.52 0.04% Spot Percentage Gần đây
34 Crex24 WAVES/ETH $37,534 $3.50 0.04% Spot Percentage Gần đây
35 OKEx WAVES/USDT $25,127 $3.58 0.03% Spot Percentage Gần đây
36 Waves Decentralized Exchange ZRC/WAVES $24,646 $3.57 0.03% Spot Percentage Gần đây
37 Kuna WAVES/UAH $24,274 $3.52 0.02% Spot Percentage Gần đây
38 OKEx WAVES/ETH $19,798 $3.56 0.02% Spot Percentage Gần đây
39 Crex24 WAVES/BTC $16,878 $3.55 0.02% Spot Percentage Gần đây
40 Gate.io WAVES/BTC $13,871 $3.54 0.01% Spot Percentage Gần đây
41 Waves Decentralized Exchange MRT/WAVES $13,294 $3.61 0.01% Spot Percentage Gần đây
42 Tidex MRT/WAVES $8,213 $3.47 0.01% Spot Percentage Gần đây
43 Waves Decentralized Exchange PBT/WAVES $5,599 $3.58 0.01% Spot Percentage Gần đây
44 LiteBit.eu WAVES/EUR $4,711 $3.53 0.00% Spot Percentage Gần đây
45 Bitbns WAVES/INR $4,166 $3.49 0.00% Spot Percentage Gần đây
46 Sistemkoin WAVES/ETH $2,644 $3.56 0.00% Spot Percentage Gần đây
47 Tidex KOLION/WAVES $2,600 $3.66 0.00% Spot Percentage Gần đây
48 Waves Decentralized Exchange OCL/WAVES $2,419 $3.56 0.00% Spot Percentage Gần đây
49 Waves Decentralized Exchange WGR/WAVES $2,263 $2.25 0.00% Spot Percentage Gần đây
50 Waves Decentralized Exchange EFYT/WAVES $1,467 $3.55 0.00% Spot Percentage Gần đây
51 STEX WAVES/BTC $1,370 $3.63 0.00% Spot Percentage Gần đây
52 Waves Decentralized Exchange SMQ/WAVES $1,047 $3.55 0.00% Spot Percentage Gần đây
53 Tidex WAVES/ETH $908 $4.15 0.00% Spot Percentage Gần đây
54 Waves Decentralized Exchange STA/WAVES $587 $3.61 0.00% Spot Percentage Gần đây
55 Waves Decentralized Exchange MER/WAVES $580 $4.98 0.00% Spot Percentage Gần đây
56 Waves Decentralized Exchange MGO/WAVES $346 $4.20 0.00% Spot Percentage Gần đây
57 Waves Decentralized Exchange KLN/WAVES $270 $2.41 0.00% Spot Percentage Gần đây
58 Waves Decentralized Exchange WGO/WAVES $224 $3.61 0.00% Spot Percentage Gần đây
59 Waves Decentralized Exchange ETT/WAVES $129 $4.52 0.00% Spot Percentage Gần đây
60 Tidex DOGE/WAVES $117 $3.73 0.00% Spot Percentage Gần đây
61 COSS WAVES/ETH $61 $31.12 0.00% Spot Percentage Gần đây
62 Waves Decentralized Exchange PING/WAVES $21 $5.71 0.00% Spot Percentage Gần đây
63 Tidex WAVES/USDT $17 $3.72 0.00% Spot Percentage Gần đây
64 Waves Decentralized Exchange TDX/WAVES $15 $4.69 0.00% Spot Percentage Gần đây
65 Tidex STA/WAVES $8 $3.65 0.00% Spot Percentage Gần đây
66 Tidex LTC/WAVES $4 $3.40 0.00% Spot Percentage Gần đây
67 Waves Decentralized Exchange DAR/WAVES $3 $3.55 0.00% Spot Percentage Gần đây
68 Waves Decentralized Exchange INCNT/WAVES $1 $1.63 0.00% Spot Percentage Gần đây
69 Waves Decentralized Exchange SHDW/WAVES $1 $1.85 0.00% Spot Percentage Gần đây
70 Tidex SMQ/WAVES $0 $2.85 0.00% Spot Percentage Gần đây
71 Waves Decentralized Exchange B@/WAVES $0 $3.55 0.00% Spot Percentage Gần đây
72 Liqui WAVES/ETH $0 $1.02 0.00% Spot Percentage Gần đây
73 Liqui WAVES/USDT $0 $2.25 0.00% Spot Percentage Gần đây
74 Tidex WCT/WAVES $0 $2.96 0.00% Spot Percentage Gần đây
75 Tidex ETH/WAVES $0 $1.28 0.00% Spot Percentage Gần đây
76 Tidex DASH/WAVES $0 $0.867241 0.00% Spot Percentage Gần đây
77 Tidex INCNT/WAVES $0 $2.37 0.00% Spot Percentage Gần đây
78 Tidex BTS/WAVES $0 $1.36 0.00% Spot Percentage Gần đây
79 Tidex MER/WAVES $0 $1.43 0.00% Spot Percentage Gần đây
80 Tidex WGO/WAVES $0 $1.66 0.00% Spot Percentage Gần đây
81 Tidex MGO/WAVES $0 $1.54 0.00% Spot Percentage Gần đây
82 Tidex SNM/WAVES $0 $2.34 0.00% Spot Percentage Gần đây
83 Tidex SNT/WAVES $0 $1.19 0.00% Spot Percentage Gần đây
84 Tidex EDG/WAVES $0 $1.01 0.00% Spot Percentage Gần đây
85 Tidex PBT/WAVES $0 $0.849026 0.00% Spot Percentage Gần đây
86 Tidex ZRC/WAVES $0 $2.32 0.00% Spot Percentage Gần đây
87 Tidex BNT/WAVES $0 $1.17 0.00% Spot Percentage Gần đây
88 Tidex TRCT/WAVES $0 $0.191417 0.00% Spot Percentage Gần đây
89 Tidex LIFE/WAVES $0 $1.06 0.00% Spot Percentage Gần đây
90 Tidex TDX/WAVES $0 $4.11 0.00% Spot Percentage Gần đây
91 Waves Decentralized Exchange TKS/WAVES $0 $1.87 0.00% Spot Percentage Gần đây
92 Waves Decentralized Exchange WAVES/ETH $0 $1.19 0.00% Spot Percentage Gần đây
93 Waves Decentralized Exchange MBI/WAVES $0 $2.17 0.00% Spot Percentage Gần đây
94 BCEX WAVES/CKUSD $0 $1.16 0.00% Spot Percentage Gần đây
95 Coinrail WAVES/KRW $0 $1.74 0.00% Spot Percentage Gần đây

Waves Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Waves

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin
Tùy Biến Công Cụ Này