Vốn Hóa Thị Trường:

Waves Waves (WAVES)

1.99 USD (2.06%)
0.00030957 BTC (2.47%)

Buy

Trade

  • HitBTC HitBTC

    Most advanced crypto exchange since 2013

Get Wallet

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
198,933,751 USD
30,957 BTC
Khối lượng (24 giờ)
8,032,214 USD
1,250 BTC
Lượng tiền lưu thông
100,000,000 WAVES
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Waves Thị Trường Giao Dịch

# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bithumb WAVES/KRW ** $4,048,898 $1.98 33.52% Spot Unknown Gần đây
2 Tidex WAVES/BTC $3,705,265 $1.99 30.67% Spot Percentage Gần đây
3 Waves Decentralized Exchange WAVES/BTC $1,036,230 $1.98 8.58% Spot Percentage Gần đây
4 Binance WAVES/BTC $840,955 $1.98 6.96% Spot Percentage Gần đây
5 YoBit WAVES/BTC $435,741 $2.00 3.61% Spot Percentage Gần đây
6 Exmo WAVES/BTC $432,259 $1.99 3.58% Spot Percentage Gần đây
7 Upbit WAVES/KRW $269,375 $1.98 2.23% Spot Percentage Gần đây
8 Bittrex WAVES/BTC $242,066 $1.97 2.00% Spot Percentage Gần đây
9 Waves Decentralized Exchange LTC/WAVES $107,286 $2.00 0.89% Spot Percentage Gần đây
10 Indodax WAVES/IDR $102,448 $1.99 0.85% Spot Percentage Gần đây
11 Binance WAVES/ETH $98,504 $1.99 0.82% Spot Percentage Gần đây
12 Waves Decentralized Exchange XMR/WAVES $96,015 $1.99 0.79% Spot Percentage Gần đây
13 Upbit WAVES/BTC $93,291 $1.98 0.77% Spot Percentage Gần đây
14 Waves Decentralized Exchange DASH/WAVES $91,788 $1.99 0.76% Spot Percentage Gần đây
15 Waves Decentralized Exchange ZEC/WAVES $85,364 $2.00 0.71% Spot Percentage Gần đây
16 Waves Decentralized Exchange BCC/WAVES $64,169 $1.99 0.53% Spot Percentage Gần đây
17 Livecoin WAVES/BTC $48,393 $1.99 0.40% Spot Percentage Gần đây
18 Coinbe WAVES/BTC $39,016 $1.93 0.32% Spot Percentage Gần đây
19 Exmo WAVES/RUB $28,000 $2.05 0.23% Spot Percentage Gần đây
20 Huobi WAVES/BTC $25,731 $1.98 0.21% Spot Percentage Gần đây
21 Waves Decentralized Exchange WAVES/USD $23,885 $2.02 0.20% Spot Percentage Gần đây
22 Exrates WAVES/BTC $22,538 $1.95 0.19% Spot Percentage Gần đây
23 Waves Decentralized Exchange ETH/WAVES $21,597 $2.01 0.18% Spot Percentage Gần đây
24 Bittrex WAVES/ETH $20,094 $2.00 0.17% Spot Percentage Gần đây
25 Exrates WAVES/USD $15,080 $1.94 0.12% Spot Percentage Gần đây
26 Huobi WAVES/ETH $10,609 $2.00 0.09% Spot Percentage Gần đây
27 Crex24 WAVES/ETH $10,252 $2.06 0.08% Spot Percentage Gần đây
28 Binance WAVES/BNB $9,091 $1.99 0.08% Spot Percentage Gần đây
29 OKEx WAVES/BTC $6,834 $1.98 0.06% Spot Percentage Gần đây
30 Upbit WAVES/ETH $5,486 $2.03 0.05% Spot Percentage Gần đây
31 Waves Decentralized Exchange WCT/WAVES $4,625 $2.02 0.04% Spot Percentage Gần đây
32 Tidex KOLION/WAVES $4,302 $2.03 0.04% Spot Percentage Gần đây
33 Waves Decentralized Exchange WAVES/EUR $4,018 $1.99 0.03% Spot Percentage Gần đây
34 Waves Decentralized Exchange SMQ/WAVES $3,444 $2.00 0.03% Spot Percentage Gần đây
35 HitBTC WAVES/BTC $3,030 $1.98 0.03% Spot Percentage Gần đây
36 Waves Decentralized Exchange MRT/WAVES $2,829 $2.04 0.02% Spot Percentage Gần đây
37 STEX WAVES/BTC $2,057 $1.83 0.02% Spot Percentage Gần đây
38 Waves Decentralized Exchange PBT/WAVES $2,005 $2.15 0.02% Spot Percentage Gần đây
39 Kuna WAVES/UAH $1,984 $1.95 0.02% Spot Percentage Gần đây
40 YoBit WAVES/USD $1,977 $2.11 0.02% Spot Percentage Gần đây
41 Waves Decentralized Exchange EFYT/WAVES $1,866 $1.98 0.02% Spot Percentage Gần đây
42 Gate.io WAVES/USDT $1,856 $2.04 0.02% Spot Percentage Gần đây
43 Waves Decentralized Exchange WGO/WAVES $1,701 $2.04 0.01% Spot Percentage Gần đây
44 Waves Decentralized Exchange MER/WAVES $1,577 $1.95 0.01% Spot Percentage Gần đây
45 Crex24 WAVES/BTC $1,261 $1.99 0.01% Spot Percentage Gần đây
46 OKEx WAVES/USDT $1,146 $2.10 0.01% Spot Percentage Gần đây
47 OKEx WAVES/ETH $1,000 $2.00 0.01% Spot Percentage Gần đây
48 Tidex MGO/WAVES $843 $5.32 0.01% Spot Percentage Gần đây
49 Gate.io WAVES/BTC $487 $2.06 0.00% Spot Percentage Gần đây
50 Waves Decentralized Exchange WGR/WAVES $404 $1.81 0.00% Spot Percentage Gần đây
51 Waves Decentralized Exchange OCL/WAVES $369 $2.04 0.00% Spot Percentage Gần đây
52 Waves Decentralized Exchange ZRC/WAVES $350 $2.14 0.00% Spot Percentage Gần đây
53 Tidex PBT/WAVES $204 $2.15 0.00% Spot Percentage Gần đây
54 Waves Decentralized Exchange SHDW/WAVES $192 $2.02 0.00% Spot Percentage Gần đây
55 LiteBit.eu WAVES/EUR $147 $1.97 0.00% Spot Percentage Gần đây
56 Tidex SMQ/WAVES $134 $2.86 0.00% Spot Percentage Gần đây
57 Bitbns WAVES/INR $59 $2.18 0.00% Spot Percentage Gần đây
58 Waves Decentralized Exchange STA/WAVES $27 $1.55 0.00% Spot Percentage Gần đây
59 Waves Decentralized Exchange DAR/WAVES $17 $2.05 0.00% Spot Percentage Gần đây
60 Tidex DOGE/WAVES $15 $1.99 0.00% Spot Percentage Gần đây
61 Waves Decentralized Exchange ETT/WAVES $10 $1.72 0.00% Spot Percentage Gần đây
62 Tidex WAVES/ETH $8 $1.76 0.00% Spot Percentage Gần đây
63 Waves Decentralized Exchange TDX/WAVES $2 $2.26 0.00% Spot Percentage Gần đây
64 Waves Decentralized Exchange B@/WAVES $0 $2.02 0.00% Spot Percentage Gần đây
65 Liqui WAVES/BTC $0 $2.15 0.00% Spot Percentage Gần đây
66 Liqui WAVES/ETH $0 $1.99 0.00% Spot Percentage Gần đây
67 Liqui WAVES/USDT $0 $2.19 0.00% Spot Percentage Gần đây
68 Tidex WCT/WAVES $0 $2.09 0.00% Spot Percentage Gần đây
69 Tidex ETH/WAVES $0 $2.49 0.00% Spot Percentage Gần đây
70 Tidex LTC/WAVES $0 $1.86 0.00% Spot Percentage Gần đây
71 Tidex DASH/WAVES $0 $1.75 0.00% Spot Percentage Gần đây
72 Tidex INCNT/WAVES $0 $4.27 0.00% Spot Percentage Gần đây
73 Tidex BTS/WAVES $0 $3.29 0.00% Spot Percentage Gần đây
74 Tidex MER/WAVES $0 $3.10 0.00% Spot Percentage Gần đây
75 Tidex WGO/WAVES $0 $1.67 0.00% Spot Percentage Gần đây
76 Tidex SNM/WAVES $0 $0.053524 0.00% Spot Percentage Gần đây
77 Tidex SNT/WAVES $0 $2.57 0.00% Spot Percentage Gần đây
78 Tidex EDG/WAVES $0 $1.32 0.00% Spot Percentage Gần đây
79 Tidex ZRC/WAVES $0 $2.37 0.00% Spot Percentage Gần đây
80 Tidex STA/WAVES $0 $1.14 0.00% Spot Percentage Gần đây
81 Tidex BCH/WAVES $0 $1.57 0.00% Spot Percentage Gần đây
82 Tidex MRT/WAVES $0 $2.63 0.00% Spot Percentage Gần đây
83 Tidex BNT/WAVES $0 $2.54 0.00% Spot Percentage Gần đây
84 Tidex TRCT/WAVES $0 $1.59 0.00% Spot Percentage Gần đây
85 Tidex WAVES/USDT $0 $1.98 0.00% Spot Percentage Gần đây
86 Tidex LIFE/WAVES $0 $3.30 0.00% Spot Percentage Gần đây
87 Tidex TDX/WAVES $0 $1.29 0.00% Spot Percentage Gần đây
88 COSS WAVES/ETH $0 $1.96 0.00% Spot Percentage Gần đây
89 COSS WAVES/BTC $0 $1.93 0.00% Spot Percentage Gần đây
90 COSS WAVES/USD $0 $1.98 0.00% Spot Percentage Gần đây
91 Waves Decentralized Exchange INCNT/WAVES $0 $2.41 0.00% Spot Percentage Gần đây
92 Waves Decentralized Exchange TKS/WAVES $0 $1.15 0.00% Spot Percentage Gần đây
93 Waves Decentralized Exchange PING/WAVES $0 $2.45 0.00% Spot Percentage Gần đây
94 Waves Decentralized Exchange WAVES/ETH $0 $2.33 0.00% Spot Percentage Gần đây
95 Waves Decentralized Exchange MBI/WAVES $0 $2.04 0.00% Spot Percentage Gần đây
96 BCEX WAVES/CKUSD $0 $1.83 0.00% Spot Percentage Gần đây
97 Coinrail WAVES/KRW $0 $2.02 0.00% Spot Percentage Gần đây

Waves Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Waves

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin
Tùy Biến Công Cụ Này