BYDFi

BYDFi

Khối lượng giao dịch (24h)

₫3,886,590,466,553.98

2,231 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về BYDFi

BYDFi is a cryptocurrency trading platform for global investors. It has continued to bring professional, convenient and new trading services to global users since 2019.

With the slogan "BUIDL Your Dream Finance" takes cryptocurrency trading to a whole new level. BYDFi aspires for its platform to afford users autonomy and leave a permanent imprint on the sector's progress.

Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,742,824,401.22

₫5,682,185,871.14₫4,680,523,741.33

₫1,092,014,009,069

28.20%

Gần đây

2

Ethereum

₫97,596,343.80

₫3,748,307,895.65₫3,601,476,386.43

₫915,179,204,494

23.63%

Gần đây

3

Shiba Inu

₫0.7059

₫4,221,601,161.25₫4,637,382,739.31

₫95,229,313,723

2.46%

Gần đây

4

Chiliz

₫3,773.49

₫1,463,772,731.65₫1,191,531,838.03

₫44,002,410,661

1.14%

Gần đây

5

Bitcoin

₫1,742,175,765.80

₫4,757,128,200.51₫4,701,352,485.06

₫40,852,940,542

1.05%

Gần đây

6

XRP

₫13,349.61

₫2,293,576,376.51₫2,296,436,130.78

₫37,745,243,487

0.97%

Gần đây

7

Solana

₫4,271,875.86

₫3,334,702,800.86₫1,425,280,959.61

₫36,743,997,011

0.95%

Gần đây

8

Dogecoin

₫4,236.02

₫1,500,490,944.67₫1,192,414,537.66

₫30,679,956,239

0.79%

Gần đây

9

Ethereum

₫97,571,841.51

₫1,836,833,581.18₫1,989,111,609.18

₫30,213,571,180

0.78%

Gần đây

10

Cosmos

₫220,052.46

₫320,351,769.43₫243,308,012.22

₫26,042,724,161

0.67%

Gần đây

11

Chainlink

₫467,185.57

₫5,007,039,733.20₫3,538,164,140.85

₫25,528,560,894

0.66%

Gần đây

12

ConstitutionDAO

₫2,099.32

₫401,883,800.18₫284,624,784.87

₫24,714,193,200

0.64%

Gần đây

13

Uniswap

₫279,960.44

₫3,137,577,703.37₫2,278,191,589.25

₫24,690,938,743

0.64%

Gần đây

14

BNB

₫15,312,640.72

₫1,957,238,810.17₫1,954,421,140.93

₫23,662,419,066

0.61%

Gần đây

15

XRP

₫13,343.21

₫3,876,610,724.06₫3,402,626,499.09

₫22,478,025,986

0.58%

Gần đây

16

USDC

₫25,455.80

₫36,229,418,912.89₫20,727,567,829.26

₫22,403,426,973

0.58%

Gần đây

17

Worldcoin

₫119,256.53

₫344,787,217.97₫317,541,478.02

₫22,297,760,057

0.58%

Gần đây

18

Terra Classic

₫2.9192

₫145,233,685.73₫136,105,953.45

₫21,890,935,205

0.57%

Gần đây

19

Cardano

₫11,638.32

₫2,415,273,739.32₫2,165,318,901.54

₫21,803,527,147

0.56%

Gần đây

20

Polkadot

₫186,182.59

₫2,838,215,680.48₫2,267,689,983.34

₫21,512,140,942

0.56%

Gần đây

21

Filecoin

₫149,769.93

₫3,007,512,478.13₫1,962,591,795.44

₫21,405,194,459

0.55%

Gần đây

22

Optimism

₫64,510.41

₫837,515,341.06₫1,049,084,299.03

₫20,831,510,328

0.54%

Gần đây

23

Loom Network

₫2,148.40

₫237,399,433.43₫286,552,753.02

₫20,675,630,673

0.53%

Gần đây

24

MANTRA

₫16,992.15

₫149,017,772.50₫157,153,751.40

₫19,716,768,665

0.51%

Gần đây

25

TRON

₫2,826.81

₫3,539,745,097.40₫1,903,006,600.33

₫19,224,151,249

0.50%

Gần đây

26

PancakeSwap

₫74,935.82

₫886,687,926.23₫553,908,534.88

₫18,368,432,659

0.47%

Gần đây

27

Osmosis

₫22,455.32

₫64,902,793.45₫62,729,037.17

₫17,088,822,916

0.44%

Gần đây

28

Litecoin

₫2,116,104.22

₫2,382,016,936.96₫3,346,840,911.32

₫16,814,638,802

0.43%

Gần đây

29

ORDI

₫1,047,245.28

₫125,600,487.92₫185,800,655.00

₫16,671,749,936

0.43%

Gần đây

30

Neo

₫385,994.50

₫474,068,322.28₫498,604,384.80

₫16,273,929,889

0.42%

Gần đây

31

THORChain

₫169,552.79

₫2,213,585,943.31₫2,060,643,578.26

₫16,060,110,401

0.41%

Gần đây

32

dYdX (ethDYDX)

₫52,483.05

₫1,245,892,552.12₫1,298,234,104.02

₫15,504,612,134

0.40%

Gần đây

33

Memetic / PepeCoin

₫800.60

₫138,872,707.78₫132,559,221.22

₫15,366,258,009

0.40%

Gần đây

34

Fetch.ai

₫56,742.21

₫274,289,450.34₫344,127,195.52

₫15,366,118,989

0.40%

Gần đây

35

Render

₫262,847.50

₫197,500,174.80₫324,930,552.35

₫14,370,581,805

0.37%

Gần đây

36

Liquity

₫29,064.01

₫234,082,045.48₫343,278,409.80

₫14,163,280,016

0.37%

Gần đây

37

Frontier

₫30,274.38

₫351,077,889.47₫261,991,193.69

₫13,904,682,754

0.36%

Gần đây

38

Conflux

₫5,568.70

₫1,691,506,566.34₫1,970,130,510.71

₫13,749,762,812

0.36%

Gần đây

39

S.S. Lazio Fan Token

₫71,426.78

₫430,472,062.00₫456,440,488.25

₫13,490,158,327

0.35%

Gần đây

40

Terra

₫15,363.50

₫421,884,417.58₫412,250,831.66

₫13,457,900,872

0.35%

Gần đây

41

Ankr

₫1,138.15

₫1,331,653,330.42₫1,497,839,184.07

₫13,304,635,082

0.34%

Gần đây

42

Ethereum Classic

₫791,822.70

₫2,214,813,217.71₫2,210,108,748.74

₫13,122,847,555

0.34%

Gần đây

43

COTI

₫3,375.80

₫308,330,566.98₫363,107,031.89

₫12,784,431,886

0.33%

Gần đây

44

Fantom

₫20,993.22

₫655,874,731.63₫475,260,575.80

₫12,770,548,885

0.33%

Gần đây

45

Polygon

₫18,379.24

₫2,433,417,067.87₫2,243,650,580.31

₫12,343,634,767

0.32%

Gần đây

46

1inch Network

₫11,971.42

₫274,290,865.94₫226,878,709.43

₫11,606,470,418

0.30%

Gần đây

47

JasmyCoin

₫655.20

₫376,754,191.31₫382,962,189.21

₫11,317,463,708

0.29%

Gần đây

48

Chainlink

₫467,126.72

₫425,280,432.71₫462,584,749.55

₫11,248,510,125

0.29%

Gần đây

49

Cardano

₫11,635.54

₫1,431,745,526.40₫1,437,974,491.01

₫10,714,509,293

0.28%

Gần đây

50

Theta Network

₫57,263.48

₫640,744,977.10₫548,628,193.61

₫10,657,138,241

0.28%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.