DCK

DexCheck AI giá 
DCK

₫1,426.11  

2.38% (1n)

biểu đồ DexCheck AI sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về DexCheck AI
Vốn hóa thị trường
 

2.38%

₫484,052,872,625
#895
Khối lượng (24 giờ)
 

12.78%

₫34,288,378,139
#930
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
7.08%
Lượng cung lưu hành
 
339,422,186 DCK
Tổng cung
 
967,670,986 DCK
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫1,380,003,842,046
công cụ chuyển đổi DCK sang VND
DCK
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫1,353.78
Cao
₫1,428.64
Cao nhất mọi thời đại
Mar 11, 2024 (2 months ago)
₫4,671.55
-69.47%
Thấp nhất mọi thời đại
Sep 27, 2023 (8 months ago)
₫439.51
+224.47%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi127,333x
413th / 10.0K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

DexCheck AI community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

DexCheck AI Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về DexCheck AI%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về DexCheck AI

DexCheck unlocks the Power of Advanced Analytics for Crypto and NFT with Market Intelligence Tools and AI-Enhanced Insights

DexCheck.ai ($DCK) stands as a pioneering crypto trading analytics platform, harnessing the power of AI and machine learning for cutting-edge DEX and NFT market analysis. Positioned at the forefront of pivotal crypto narratives like AI, Crypto/NFT Analytics, BRC20 Analytics, Launchpad, Telegram Trading Bots, and Trading Tools, DexCheck has recently achieved a multi-million-dollar market cap. This milestone underscores its allure as a promising investment, supported by robust utilities and a dedication to comprehensive market insights. DexCheck shines in the dynamic crypto landscape, delivering innovation and dependable analytics for investors.

In parallel, DexCheckPad is a distinguished premium launchpad, specializing in facilitating fundraising endeavors for private and strategic rounds on behalf of the foremost cryptocurrency projects. The platform showcases a curated selection of top-tier projects, each garnering support from renowned venture capital firms such as Binance Labs, Coinbase Ventures, Polychain Capital, and other industry leaders.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát hành tiền ảo lần đầu (ICO)