RDNT

Radiant Capital giá 
RDNT

₫5,243.14  

6.62% (1n)

biểu đồ Radiant Capital sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Radiant Capital
Vốn hóa thị trường
 

6.68%

₫2,577,092,110,186
#438
Khối lượng (24 giờ)
 

67.17%

₫714,173,342,361
#212
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
27.71%
Lượng cung lưu hành
 
491,516,866 RDNT
49.15%
Tổng cung
 
1,000,000,000 RDNT
Nguồn cung tối đa
 
1,000,000,000 RDNT
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫5,243,140,747,010
công cụ chuyển đổi RDNT sang VND
RDNT
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫5,156.61
Cao
₫5,755.10
Cao nhất mọi thời đại
Mar 20, 2023 (a year ago)
₫12,558.49
-58.25%
Thấp nhất mọi thời đại
Oct 20, 2022 (2 years ago)
₫282.78
+1754.14%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi44,330x
828th / 9.8K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Radiant Capital community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Radiant Capital Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Radiant Capital%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Radiant Capital

What is Radiant Capital?

Project Overview

Value Proposition

Consolidation of Fragmented Liquidity: The primary goal of the Radiant DAO is to consolidate billions in fragmented liquidity across multiple lending protocols and chains under one safe, user-friendly, and capital-efficient cross-chain protocol. This consolidation of fragmented liquidity is intended to enhance the overall DeFi ecosystem and create a more seamless experience for users.

Gated Emissions: Sustainability is an important Key Performance Indicator to the Radiant DAO and thus the protocol implemented a Dynamic Liquidity (dLP) mechanism which only enables incentivized RDNT emissions to dLP providers. Dynamic Liquidity Provisioners also share in the utility of platform fees captured in blue-chip assets such as Bitcoin, Ethereum, BNB, and stablecoins through borrowing interest, flash loans, and liquidations.

Project Key Highlights

Omnichain Money Market: Users can deposit and borrow assets across chains seamlessly within minutes via Radiant’s integrations with LayerZero and the Stargate stable router interface, which solves many DeFi pain points related to requiring multiple transactions to lend, borrow, bridge, and swap.

DeFi 3.0: Early iterations of DeFi featured many copycat protocols with zero utility and high-emission governance tokens. In the Radiant DAO’s V2 launch, Radiant will continue to allow all users to borrow and lend cross-chain, seamlessly. However, emissions are gated to only users which provide utility to the protocol in the form of Dynamic Liquidity Provisioning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích về Radiant Capital

Đang tải...