Poloniex Poloniex

$594,464,634 USD
12,050 BTC

Thông tin về Poloniex

Founded in 2014, Poloniex is a global crypto-to-crypto exchange headquartered in Seychelles. As of Feb 2020, it has over 100 markets available for spot trading and offers features such as margin trading, lending, and staking. Poloniex allows users to trade on the web, Android, iOS, Websocket, and HTTP APIs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$49,378.85
$103,578,437
17.42%
570
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$3,692.89
$93,686,247
15.76%
361
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,681.36
$48,273,619
8.12%
461
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.0000006101
$43,929,084
7.39%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.28
$28,488,543
4.79%
289
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$49,424.11
$26,770,425
4.50%
411
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.1178
$22,678,087
3.81%
332
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.3996
$17,810,747
3.00%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$311.30
$16,504,375
2.78%
278
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$49,570.88
$11,678,501
1.96%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
11
$0.4003
$11,192,430
1.88%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.00001644
$11,116,583
1.87%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$1.27
$9,300,197
1.56%
284
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$310.56
$8,887,260
1.50%
321
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$3,704.89
$8,111,169
1.36%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
16
$3,687.81
$7,648,155
1.29%
237
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.000005751
$7,431,034
1.25%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.1189
$5,031,909
0.85%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$387.18
$4,911,678
0.83%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,222.90
$4,384,950
0.74%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
RankCặp
RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
1
0.00076572
Gần đây
2
0.0023202
Gần đây
3
0.00071176
Gần đây
4
0.00000709
Gần đây
5
1.00157466
Gần đây
6
0.5
Gần đây
7
300.19398116
Gần đây
8
3500.00000001
Gần đây
9
0.99984862
Gần đây
10
2.7e-7
Gần đây
11
26900
Gần đây
12
1.84999996
Gần đây
13
0.22700001
Gần đây
14
584
Gần đây
15
46
Gần đây
16
0.05
Gần đây
17
114.79570504
Gần đây
18
114.501
Gần đây
19
30
Gần đây
20
55.14986023
Gần đây
21
0.15112001
Gần đây
22
11.7
Gần đây
23
322
Gần đây
24
0.073
Gần đây
25
23
Gần đây
26
0.01171553
Gần đây
27
9.04761904
Gần đây
28
0.99895979
Gần đây
29
9.16953388
Gần đây
30
197.98085039
Gần đây
31
0.42
Gần đây
32
5.5
Gần đây
33
35.3
Gần đây
34
0.99920816
Gần đây
35
1.0035
Gần đây
36
49391.92427358
Gần đây
37
14000
Gần đây
38
20
Gần đây
39
0.37131456
Gần đây
40
0.62058997
Gần đây
41
506.86690699
Gần đây
42
601.88869683
Gần đây
43
320
Gần đây