×
×
Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569Vốn Hóa Thị Trường:  $249,071,369,520Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,923,421,124BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,071,369,520Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,923,421,124BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569

Poloniex

$46,341,867 USD
5,222 BTC

Thông tin về Poloniex

Founded in 2014, Poloniex is a global crypto-to-crypto exchange headquartered in Seychelles. As of Feb 2020, it has over 100 markets available for spot trading and offers features such as margin trading, lending, and staking. Poloniex allows users to trade on the web, Android, iOS, Websocket, and HTTP APIs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$20,613,024
$8,861.24
44.48%
841
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,451,581
$202.11
11.76%
558
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,859,587
$8,876.34
10.49%
578
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,953,496
$0.014586
8.53%
228
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,830,365
$202.46
3.95%
274
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,773,275
$202.38
3.83%
624
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,317,657
$0.000280
2.84%
126
Spot
Percentage
Gần đây
8
$954,035
$0.195118
2.06%
357
Spot
Percentage
Gần đây
9
$729,411
$0.021177
1.57%
66
Spot
Percentage
Gần đây
10
$626,112
$2,662.98
1.35%
123
Spot
Percentage
Gần đây
11
$543,323
$2.33
1.17%
124
Spot
Percentage
Gần đây
12
$372,359
$61.74
0.80%
203
Spot
Percentage
Gần đây
13
$354,593
$182.90
0.77%
123
Spot
Percentage
Gần đây
14
$217,701
$181.85
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$173,717
$42.49
0.37%
422
Spot
Percentage
Gần đây
16
$172,492
$42.56
0.37%
506
Spot
Percentage
Gần đây
17
$145,419
$228.82
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$138,606
$0.194674
0.30%
395
Spot
Percentage
Gần đây
19
$112,951
$1.00
0.24%
651
Spot
Percentage
Gần đây
20
$101,255
$1.72
0.22%
119
Spot
Percentage
Gần đây
21
$90,919
$0.021207
0.20%
69
Spot
Percentage
Gần đây
22
$90,891
$6.69
0.20%
153
Spot
Percentage
Gần đây
23
$83,566
$182.15
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$82,272
$0.002484
0.18%
52
Spot
Percentage
Gần đây
25
$77,966
$0.195160
0.17%
82
Spot
Percentage
Gần đây
26
$76,129
$61.68
0.16%
162
Spot
Percentage
Gần đây
27
$73,334
$0.014641
0.16%
115
Spot
Percentage
Gần đây
28
$65,297
$0.194891
0.14%
129
Spot
Percentage
Gần đây
29
$64,967
$0.348799
0.14%
98
Spot
Percentage
Gần đây
30
$61,321
$44.85
0.13%
166
Spot
Percentage
Gần đây
31
$55,209
$1.31
0.12%
102
Spot
Percentage
Gần đây
32
$46,857
$0.007940
0.10%
33
Spot
Percentage
Gần đây
33
$45,486
$0.003106
0.10%
34
Spot
Percentage
Gần đây
34
$38,600
$0.343283
0.08%
80
Spot
Percentage
Gần đây
35
$36,905
$229.20
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$36,864
$181.54
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$34,573
$44.69
0.07%
129
Spot
Percentage
Gần đây
38
$30,505
$6.73
0.07%
191
Spot
Percentage
Gần đây
39
$29,223
$0.007972
0.06%
39
Spot
Percentage
Gần đây
40
$28,921
$2.60
0.06%
101
Spot
Percentage
Gần đây
41
$26,660
$0.014636
0.06%
24
Spot
Percentage
Gần đây
42
$26,581
$0.342943
0.06%
69
Spot
Percentage
Gần đây
43
$26,058
$0.025643
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
44
$25,813
$2.31
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
45
$22,984
$42.57
0.05%
181
Spot
Percentage
Gần đây
46
$22,544
$0.002307
0.05%
39
Spot
Percentage
Gần đây
47
$22,174
$10.34
0.05%
112
Spot
Percentage
Gần đây
48
$22,151
$8,884.20
0.05%
33
Spot
Percentage
Gần đây
49
$21,713
$72.77
0.05%
177
Spot
Percentage
Gần đây
50
$20,765
$2.51
0.04%
148
Spot
Percentage
Gần đây
51
$19,860
$0.065128
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$18,981
$1.63
0.04%
36
Spot
Percentage
Gần đây
53
$18,577
$0.352990
0.04%
77
Spot
Percentage
Gần đây
54
$17,957
$1.65
0.04%
85
Spot
Percentage
Gần đây
55
$17,751
$44.87
0.04%
133
Spot
Percentage
Gần đây
56
$17,435
$0.026259
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
57
$15,963
$0.041171
0.03%
77
Spot
Percentage
Gần đây
58
$15,201
$72.98
0.03%
170
Spot
Percentage
Gần đây
59
$15,127
$0.000280
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
60
$14,889
$2.59
0.03%
110
Spot
Percentage
Gần đây
61
$14,760
$0.065048
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$14,377
$1.00
0.03%
300
Spot
Percentage
Gần đây
63
$14,137
$202.36
0.03%
78
Spot
Percentage
Gần đây
64
$12,864
$0.500694
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
65
$12,497
$0.733233
0.03%
101
Spot
Percentage
Gần đây
66
$11,396
$2.51
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
67
$10,973
$14.26
0.02%
49
Spot
Percentage
Gần đây
68
$10,122
$1.94
0.02%
69
Spot
Percentage
Gần đây
69
$9,925
$8.04
0.02%
111
Spot
Percentage
Gần đây
70
$9,469
$0.000246
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
71
$9,261
$1.64
0.02%
91
Spot
Percentage
Gần đây
72
$8,768
$0.041260
0.02%
47
Spot
Percentage
Gần đây
73
$8,491
$2.71
0.02%
62
Spot
Percentage
Gần đây
74
$8,015
$0.022271
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
75
$7,968
$0.212155
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
76
$6,937
$0.201773
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
77
$6,848
$1.54
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
78
$6,614
$12.32
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
79
$6,596
$229.71
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$5,847
$0.021477
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
81
$5,653
$0.026353
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
82
$5,634
$0.000280
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
83
$5,445
$23.80
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
84
$5,432
$3.84
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
85
$5,110
$44.92
0.01%
124
Spot
Percentage
Gần đây
86
$4,891
$0.014617
0.01%
118
Spot
Percentage
Gần đây
87
$4,882
$0.011178
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
88
$4,361
$6.75
0.01%
113
Spot
Percentage
Gần đây
89
$4,304
$8.58
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
90
$4,231
$2.51
0.01%
122
Spot
Percentage
Gần đây
91
$4,081
$10.03
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
92
$4,011
$0.795202
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
93
$3,845
$0.135580
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3,581
$0.345207
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
95
$3,543
$9.99
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
96
$3,186
$0.002479
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
97
$3,075
$61.67
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
98
$3,060
$0.033540
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
99
$3,032
$0.201418
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
100
$3,029
$0.324576
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2,995
$0.026885
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
102
$2,948
$1.23
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
103
$2,885
$0.353145
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
104
$2,876
$3.84
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
105
$2,735
$0.000080
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
106
$2,585
$0.003178
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
107
$2,398
$3.79
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
108
$2,396
$0.664680
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2,249
$2.70
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
110
$2,245
$6.70
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
111
$2,198
$12.42
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
112
$1,992
$0.010903
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1,935
$0.051197
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,878
$0.416235
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,681
$0.048092
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
116
$1,598
$0.002344
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
117
$1,513
$0.027742
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,459
$0.208447
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
119
$1,433
$0.050824
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,366
$7,565.03
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,260
$0.041725
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,214
$0.064831
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,177
$0.793180
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,149
$0.018811
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,071
$2.60
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,056
$344.61
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
127
$991
$1.00
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
128
$958
$235.42
0.00%
106
Spot
Percentage
Gần đây
129
$845
$3.88
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
130
$840
$72.97
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
131
$838
$70.26
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
132
$819
$0.000080
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
133
$794
$12.63
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
134
$627
$1.01
0.00%
106
Spot
Percentage
Gần đây
135
$542
$1.23
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
136
$512
$8,845.05
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
137
$486
$0.203068
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
138
$456
$3,333.12
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
139
$400
$0.008163
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
140
$394
$0.001083
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
141
$311
$0.001059
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
142
$297
$0.001065
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
143
$218
$0.793043
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
144
$208
$8,880.66
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
145
$196
$0.199322
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
146
$185
$10.79
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
147
$150
$320.48
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
148
$94
$2.73
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
149
$85
$2.52
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
150
$79
$203.26
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
151
$31
$197.11
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
152
$10
$0.487528
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
153
$4
$0.003098
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
154
$2
$0.002556
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.572933
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.000279
0.00%
0
Spot
Percentage
157 giờ trước
157
$?
$9.87
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.000279
0.00%
0
Spot
Percentage
157 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...