×
×
Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695Vốn Hóa Thị Trường:  $269,244,259,777Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,961,947,851BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,244,259,777Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,961,947,851BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695

IndoEx

$77,285,233 USD
8,100 BTC

Thông tin về IndoEx

Launched on 16 Jan 2019, IndoEx is a decentralized exchange headquartered in Estonia and the UK. It supports EUR/USD fiat pairs. It aims to be the safest fastest digital asset exchange designed to serve experienced traders, professionals, and institutions.

  • Office locations: Pärnu mnt 407a, Central district, Tallinn, Harju county, 10119/ Estonia and 4 Durham Street, Vauxhall, London, United Kingdom, SE11 5JA/ UK

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,243,721
$7.00
6.78%
222
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,066,413
$194.21
3.97%
134
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,938,681
$0.015352
3.80%
52
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,943,452
$50.12
2.51%
474
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,942,178
$0.225816
2.51%
87
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,932,607
$266.64
2.50%
247
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,891,055
$45.37
2.45%
238
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,719,167
$208.92
2.22%
521
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,661,638
$0.204247
2.15%
133
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,651,526
$205.59
2.14%
128
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,651,169
$0.016872
2.14%
128
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,623,368
$43.32
2.10%
125
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,571,593
$9,269.38
2.03%
316
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,567,212
$1.86
2.03%
147
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,553,043
$9,155.29
2.01%
219
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,547,536
$206.94
2.00%
356
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,536,913
$43.53
1.99%
197
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,502,351
$19.04
1.94%
261
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,472,544
$230.48
1.91%
142
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,404,325
$17.19
1.82%
77
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,241,125
$197.60
1.61%
197
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,189,431
$241.08
1.54%
231
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,126,406
$1.11
1.46%
164
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,122,549
$1.23
1.45%
112
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,118,677
$1.06
1.45%
142
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,096,392
$1.69
1.42%
127
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,083,016
$207.27
1.40%
195
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,071,162
$0.194924
1.39%
207
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,039,042
$53.04
1.34%
201
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,012,677
$213.50
1.31%
178
Spot
Percentage
Gần đây
31
$989,851
$7.73
1.28%
221
Spot
Percentage
Gần đây
32
$967,746
$0.014599
1.25%
384
Spot
Percentage
Gần đây
33
$915,341
$11.55
1.18%
137
Spot
Percentage
Gần đây
34
$889,665
$73.20
1.15%
127
Spot
Percentage
Gần đây
35
$874,452
$242.43
1.13%
213
Spot
Percentage
Gần đây
36
$863,487
$6.80
1.12%
149
Spot
Percentage
Gần đây
37
$816,968
$16.51
1.06%
315
Spot
Percentage
Gần đây
38
$761,818
$1.07
0.99%
164
Spot
Percentage
Gần đây
39
$755,200
$63.33
0.98%
119
Spot
Percentage
Gần đây
40
$753,502
$67.47
0.97%
135
Spot
Percentage
Gần đây
41
$735,672
$83.72
0.95%
143
Spot
Percentage
Gần đây
42
$732,555
$75.79
0.95%
138
Spot
Percentage
Gần đây
43
$720,444
$44.07
0.93%
243
Spot
Percentage
Gần đây
44
$715,139
$10.35
0.93%
170
Spot
Percentage
Gần đây
45
$700,403
$185.96
0.91%
198
Spot
Percentage
Gần đây
46
$689,673
$1.71
0.89%
219
Spot
Percentage
Gần đây
47
$687,002
$47.97
0.89%
155
Spot
Percentage
Gần đây
48
$683,838
$66.22
0.88%
131
Spot
Percentage
Gần đây
49
$677,533
$1.89
0.88%
267
Spot
Percentage
Gần đây
50
$674,676
$10.00
0.87%
249
Spot
Percentage
Gần đây
51
$670,174
$245.57
0.87%
210
Spot
Percentage
Gần đây
52
$669,807
$45.87
0.87%
308
Spot
Percentage
Gần đây
53
$663,393
$63.51
0.86%
302
Spot
Percentage
Gần đây
54
$660,521
$72.80
0.85%
503
Spot
Percentage
Gần đây
55
$634,172
$43.51
0.82%
365
Spot
Percentage
Gần đây
56
$624,555
$9,157.91
0.81%
128
Spot
Percentage
Gần đây
57
$621,679
$186.55
0.80%
138
Spot
Percentage
Gần đây
58
$593,904
$1.64
0.77%
91
Spot
Percentage
Gần đây
59
$582,502
$215.04
0.75%
245
Spot
Percentage
Gần đây
60
$561,418
$0.196042
0.73%
253
Spot
Percentage
Gần đây
61
$525,966
$1.61
0.68%
139
Spot
Percentage
Gần đây
62
$522,564
$46.08
0.68%
173
Spot
Percentage
Gần đây
63
$517,003
$1.64
0.67%
259
Spot
Percentage
Gần đây
64
$459,920
$16.43
0.60%
389
Spot
Percentage
Gần đây
65
$444,518
$188.67
0.58%
132
Spot
Percentage
Gần đây
66
$385,128
$64.33
0.50%
101
Spot
Percentage
Gần đây
67
$269,614
$1.07
0.35%
173
Spot
Percentage
Gần đây
68
$267,614
$1.04
0.35%
195
Spot
Percentage
Gần đây
69
$251,209
$63.59
0.33%
145
Spot
Percentage
Gần đây
70
$250,058
$1.08
0.32%
144
Spot
Percentage
Gần đây
71
$236,729
$1.64
0.31%
172
Spot
Percentage
Gần đây
72
$234,542
$46.07
0.30%
159
Spot
Percentage
Gần đây
73
$226,331
$46.63
0.29%
139
Spot
Percentage
Gần đây
74
$196,452
$1.66
0.25%
154
Spot
Percentage
Gần đây
75
$51,837
$0.001838
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$12,639
$0.001621
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$12,260
$0.001579
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$12,218
$0.001659
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$93
$0.132582
0.00%
-
Spot
Percentage
67 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...