×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $353,348,523,510Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,175,821,602BTC Chiếm Ưu Thế:  57.3%
Vốn hóa thị trường:  $353,348,523,510Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,175,821,602BTC Chiếm Ưu Thế:  57.3%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

IndoEx

$445,815,037 USD
40,706 BTC

Thông tin về IndoEx

Launched on 16 Jan 2019, IndoEx is a decentralized exchange headquartered in Estonia and the UK. It supports EUR/USD fiat pairs. It aims to be the safest fastest digital asset exchange designed to serve experienced traders, professionals, and institutions.

  • Office locations: Pärnu mnt 407a, Central district, Tallinn, Harju county, 10119/ Estonia and 4 Durham Street, Vauxhall, London, United Kingdom, SE11 5JA/ UK

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$106,264,340
$10,959.08
23.84%
571
Spot
Percentage
Gần đây
2
$62,631,846
$10,958.49
14.05%
617
Spot
Percentage
Gần đây
3
$37,919,293
$381.39
8.51%
524
Spot
Percentage
Gần đây
4
$34,219,261
$10,944.10
7.68%
811
Spot
Percentage
Gần đây
5
$21,249,860
$1.00
4.77%
519
Spot
Percentage
Gần đây
6
$16,051,851
$10,947.95
3.60%
509
Spot
Percentage
Gần đây
7
$15,093,131
$381.27
3.39%
400
Spot
Percentage
Gần đây
8
$13,904,956
$5.20
3.12%
276
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,484,950
$0.027587
1.68%
74
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,650,067
$48.17
1.04%
415
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,436,342
$158.62
1.00%
634
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,251,188
$230.60
0.95%
507
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,239,996
$381.78
0.95%
481
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,203,296
$0.027385
0.94%
243
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,048,665
$48.15
0.91%
725
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,000,317
$0.249489
0.90%
230
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,571,319
$48.21
0.80%
380
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,487,359
$48.16
0.78%
285
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,480,880
$381.80
0.78%
345
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,409,277
$381.54
0.76%
327
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,393,846
$0.249594
0.76%
202
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,362,700
$230.55
0.75%
621
Spot
Percentage
Gần đây
23
$3,091,914
$230.58
0.69%
277
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,038,053
$0.249389
0.68%
318
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,770,150
$10.47
0.62%
288
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,673,397
$48.21
0.60%
376
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,193,695
$5.20
0.49%
368
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,877,658
$230.61
0.42%
446
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,871,591
$10.46
0.42%
223
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,869,039
$3.05
0.42%
405
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,702,591
$0.027383
0.38%
176
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,628,219
$10.47
0.37%
331
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,524,567
$48.16
0.34%
290
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,447,386
$230.24
0.32%
347
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,412,776
$3.05
0.32%
395
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,404,176
$26.98
0.31%
363
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,221,114
$0.249671
0.27%
79
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,217,245
$1.00
0.27%
258
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,201,420
$2.60
0.27%
300
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,162,347
$2.54
0.26%
465
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,141,718
$57.85
0.26%
252
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,086,077
$231.27
0.24%
262
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,080,391
$93.34
0.24%
247
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,072,897
$1.00
0.24%
381
Spot
Percentage
Gần đây
45
$949,716
$25.05
0.21%
282
Spot
Percentage
Gần đây
46
$938,385
$5.20
0.21%
294
Spot
Percentage
Gần đây
47
$931,816
$57.85
0.21%
310
Spot
Percentage
Gần đây
48
$925,260
$2.60
0.21%
302
Spot
Percentage
Gần đây
49
$915,693
$72.08
0.21%
234
Spot
Percentage
Gần đây
50
$903,098
$158.55
0.20%
320
Spot
Percentage
Gần đây
51
$894,377
$92.72
0.20%
276
Spot
Percentage
Gần đây
52
$849,740
$2.54
0.19%
347
Spot
Percentage
Gần đây
53
$848,152
$26.98
0.19%
287
Spot
Percentage
Gần đây
54
$826,299
$159.03
0.19%
285
Spot
Percentage
Gần đây
55
$782,300
$2.54
0.18%
253
Spot
Percentage
Gần đây
56
$718,323
$2.54
0.16%
319
Spot
Percentage
Gần đây
57
$717,727
$158.53
0.16%
261
Spot
Percentage
Gần đây
58
$696,293
$25.05
0.16%
367
Spot
Percentage
Gần đây
59
$652,203
$25.05
0.15%
297
Spot
Percentage
Gần đây
60
$651,514
$93.53
0.15%
328
Spot
Percentage
Gần đây
61
$647,968
$3.05
0.15%
298
Spot
Percentage
Gần đây
62
$647,308
$94.25
0.15%
316
Spot
Percentage
Gần đây
63
$644,196
$93.25
0.14%
303
Spot
Percentage
Gần đây
64
$636,945
$57.90
0.14%
293
Spot
Percentage
Gần đây
65
$632,418
$72.08
0.14%
334
Spot
Percentage
Gần đây
66
$625,538
$26.98
0.14%
285
Spot
Percentage
Gần đây
67
$609,824
$72.07
0.14%
310
Spot
Percentage
Gần đây
68
$589,431
$158.74
0.13%
301
Spot
Percentage
Gần đây
69
$579,844
$26.99
0.13%
344
Spot
Percentage
Gần đây
70
$539,906
$57.85
0.12%
303
Spot
Percentage
Gần đây
71
$539,109
$94.35
0.12%
234
Spot
Percentage
Gần đây
72
$523,162
$158.73
0.12%
264
Spot
Percentage
Gần đây
73
$516,432
$2.60
0.12%
263
Spot
Percentage
Gần đây
74
$506,635
$2.60
0.11%
342
Spot
Percentage
Gần đây
75
$461,912
$2.54
0.10%
301
Spot
Percentage
Gần đây
76
$458,647
$10.48
0.10%
327
Spot
Percentage
Gần đây
77
$448,849
$10.48
0.10%
208
Spot
Percentage
Gần đây
78
$442,156
$1.00
0.10%
246
Spot
Percentage
Gần đây
79
$428,251
$57.93
0.10%
274
Spot
Percentage
Gần đây
80
$423,958
$57.96
0.10%
235
Spot
Percentage
Gần đây
81
$412,258
$10.44
0.09%
187
Spot
Percentage
Gần đây
82
$405,368
$2.61
0.09%
364
Spot
Percentage
Gần đây
83
$400,298
$2.61
0.09%
250
Spot
Percentage
Gần đây
84
$393,243
$2.54
0.09%
283
Spot
Percentage
Gần đây
85
$363,129
$94.35
0.08%
335
Spot
Percentage
Gần đây
86
$321,013
$0.207890
0.07%
125
Spot
Percentage
Gần đây
87
$320,848
$0.207900
0.07%
129
Spot
Percentage
Gần đây
88
$316,441
$0.207884
0.07%
103
Spot
Percentage
Gần đây
89
$229,963
$3.38
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$196,087
$2.72
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
*** $192,911
*** $2.72
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$174,321
$3.46
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$172,406
$3.12
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$159,413
$0.207816
0.04%
102
Spot
Percentage
Gần đây
95
$152,425
$0.208130
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
96
$145,650
$0.208116
0.03%
91
Spot
Percentage
Gần đây
97
$137,088
$0.003533
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$135,019
$0.003966
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
99
$132,789
$0.004160
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
100
$117,569
$1.03
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
101
$114,548
$0.208181
0.03%
84
Spot
Percentage
Gần đây
102
$86,706
$0.207935
0.02%
94
Spot
Percentage
Gần đây
103
$82,158
$1.03
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$81,845
$1.03
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
105
$77,241
$1.36
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$72,719
$1.36
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$71,030
$1.36
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$69,725
$0.207653
0.02%
122
Spot
Percentage
Gần đây
109
$66,979
$0.000366
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$56,415
$1.30
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
111
$52,874
$2.71
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$46,953
$0.037111
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$43,536
$0.210329
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
114
$40,901
$2.72
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$38,992
$84.58
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$38,678
$84.41
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$37,106
$0.019048
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
118
$33,645
$0.254822
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
119
$33,351
$2.73
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$32,376
$0.466137
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$25,326
$84.60
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
122
$24,109
$0.998865
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$23,813
$1.58
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
124
$22,829
$0.057032
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$19,517
$0.999039
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$18,813
$0.735579
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$16,863
$0.008958
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$15,628
$0.120188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$13,171
$0.090450
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
130
$13,119
$0.109473
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$12,883
$0.034006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$12,376
$0.657606
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$11,005
$0.089665
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$10,573
$0.701171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$7,728
$8.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$5,851
$0.105000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$3,070
$0.000766
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,685
$7.92
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,374
$7.94
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
140
$786
$8.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$735
$7.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$719
$8.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$270
$109.47
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
144
$258
$0.089640
0.00%
-
Spot
Percentage
139 giờ trước
145
$103
$0.089075
0.00%
-
Spot
Percentage
139 giờ trước
146
$28
$0.013920
0.00%
-
Spot
Percentage
290 giờ trước
147
*** $24
*** $10.95
0.00%
-
Spot
Percentage
139 giờ trước
148
$4
$0.109473
0.00%
-
Spot
Percentage
52 giờ trước
149
*** $4
*** $0.002292
0.00%
-
Spot
Percentage
7 giờ trước
150
$2
$1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
2 giờ trước
151
$0.299526
$0.014976
0.00%
-
Spot
Percentage
138 giờ trước
152
$0.076271
$0.000031
0.00%
-
Spot
Percentage
163 giờ trước
153
$0.020031
$0.010016
0.00%
-
Spot
Percentage
78 giờ trước
154
*** $?
*** $0.009853
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
155
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
598 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...