IndoEx

IndoEx

Khối lượng giao dịch (24h)

₫106,439,034,090,541.38

63,226 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về IndoEx

Launched on 16 Jan 2019, IndoEx is a decentralized exchange headquartered in Estonia and the UK. It supports EUR/USD fiat pairs. It aims to be the safest fastest digital asset exchange designed to serve experienced traders, professionals, and institutions.

  • Office locations: Pärnu mnt 407a, Central district, Tallinn, Harju county, 10119/ Estonia and 4 Durham Street, Vauxhall, London, United Kingdom, SE11 5JA/ UK
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,680,368,123.02

₫2,136,281,421,336.46₫1,769,903,433,980.21

₫22,112,713,694,962

29.92%

Gần đây

2

Ethereum

₫90,153,136.34

₫363,320,443,938.82₫299,720,481,979.31

₫18,705,140,075,298

25.31%

Gần đây

3

Ethereum

₫90,301,581.34

₫966,367,858,248.36₫794,208,611,829.81

₫13,686,619,378,616

18.52%

Gần đây

4

Ethereum

₫90,129,880.92

₫120,492,384,306.01₫99,235,929,006.63

₫5,449,733,048,285

7.37%

Gần đây

5

Bitcoin

₫1,682,819,669.01

₫101,115,962,763.66₫84,671,713,662.93

₫4,811,090,334,961

6.51%

Gần đây

6

Bitcoin

₫1,680,993,617.26

₫20,229,833,023.61₫16,821,384,309.99

₫2,149,564,502,628

2.91%

Gần đây

7

Polygon

₫15,404.20

₫5,538,311,043.95₫4,397,966,652.27

₫679,015,073,773

0.92%

Gần đây

8

Bitcoin Cash

₫10,932,571.53

₫73,778,495,461.74₫60,859,536,470.16

₫586,377,163,141

0.79%

Gần đây

9

Ethereum

₫90,333,583.84

₫10,894,993,330.40₫9,193,539,273.57

₫427,654,325,891

0.58%

Gần đây

10

TrueUSD

₫25,409.38

₫22,096,602,105.25₫18,549,272,459.63

₫419,353,096,233

0.57%

Gần đây

11

Bitcoin Cash

₫10,904,842.10

₫16,908,345,201.53₫14,533,489,583.00

₫308,896,032,022

0.42%

Gần đây

12

Bitcoin Cash

₫10,921,133.45

₫26,443,513,673.16₫21,734,069,944.32

₫268,351,335,094

0.36%

Gần đây

13

USDC

₫25,452.49

₫8,120,097,918.25₫6,579,409,290.27

₫209,972,518,713

0.28%

Gần đây

14

TRON

₫2,934.41

₫3,664,925,399.63₫3,067,691,009.31

₫198,319,679,816

0.27%

Gần đây

15

Bitcoin Cash

₫10,905,891.45

₫12,379,162,522.33₫10,192,404,931.53

₫196,458,857,536

0.27%

Gần đây

16

Ethereum Classic

₫644,254.64

₫7,466,366,501.35₫6,052,878,314.55

₫194,097,892,013

0.26%

Gần đây

17

Qtum

₫73,923.94

₫13,706,581,670.72₫11,098,193,908.79

₫183,860,940,394

0.25%

Gần đây

18

Litecoin

₫2,027,888.95

₫2,337,684,845.08₫1,941,973,596.23

₫176,691,223,915

0.24%

Gần đây

19

BNB

₫15,345,011.97

₫1,537,792,706.92₫1,215,600,715.87

₫161,580,471,755

0.22%

Gần đây

20

Dash

₫654,256.63

₫5,152,519,420.34₫3,919,434,873.23

₫144,266,709,406

0.20%

Gần đây

21

Ethereum

₫90,230,800.33

₫20,511,041,725.87₫16,933,954,901.90

₫140,574,715,986

0.19%

Gần đây

22

Tether USDt

₫25,466.10

₫5,222,647,800.94₫4,474,860,984.53

₫139,467,488,768

0.19%

Gần đây

23

BNB

₫15,324,968.54

₫15,771,989,440.04₫12,766,668,630.73

₫120,928,340,724

0.16%

Gần đây

24

Litecoin

₫2,032,455.70

₫682,962,471.88₫566,262,261.08

₫113,001,466,981

0.15%

Gần đây

25

USDC

₫25,498.74

₫5,058,663,999.08₫4,112,749,895.00

₫108,537,444,709

0.15%

Gần đây

26

Qtum

₫73,933.76

₫391,202,859.15₫293,585,692.21

₫107,936,247,290

0.15%

Gần đây

27

TrueUSD

₫25,420.41

₫34,436,140,277.04₫28,827,233,694.58

₫106,008,664,421

0.14%

Gần đây

28

Qtum

₫74,085.76

₫7,751,205,675.41₫6,092,113,202.74

₫105,174,821,025

0.14%

Gần đây

29

Black Phoenix

₫85,993.20

₫13,168,864.48--

₫92,535,978,746

0.13%

Gần đây

30

Bitcoin SV

₫1,247,395.02

₫877,199,241.77₫658,042,300.99

₫92,416,956,979

0.13%

Gần đây

31

Bitcoin Cash

₫10,918,647.13

₫70,588,523,768.88₫59,345,131,706.82

₫92,357,778,402

0.12%

Gần đây

32

USDC

₫25,472.68

₫10,336,569,646.91₫8,574,943,226.60

₫90,511,888,693

0.12%

Gần đây

33

Polygon

₫15,432.61

₫11,843,664,955.28₫9,910,460,051.43

₫88,795,778,997

0.12%

Gần đây

34

XRP

₫12,471.00

₫6,862,296,984.48₫5,625,184,125.63

₫84,951,409,111

0.11%

Gần đây

35

Litecoin

₫2,031,359.03

₫4,720,595,076.52₫3,957,193,864.26

₫83,838,043,028

0.11%

Gần đây

36

XRP

₫12,448.22

₫4,934,670,059.36₫3,990,586,823.61

₫83,565,239,908

0.11%

Gần đây

37

TrueUSD

₫25,378.50

₫2,318,490,416.04₫1,922,380,148.67

₫75,409,911,258

0.10%

Gần đây

38

Bitcoin SV

₫1,247,515.13

₫5,049,225,881.14₫4,031,270,502.38

₫70,902,268,701

0.10%

Gần đây

39

Tether USDt

₫25,449.21

₫674,447,529.26₫600,172,506.67

₫70,282,933,377

0.10%

Gần đây

40

Qtum

₫74,052.42

₫3,499,724,469.59₫2,663,581,391.54

₫68,892,434,571

0.09%

Gần đây

41

Waves

₫27,238.98

₫1,069,494,207.65₫774,799,809.45

₫68,133,626,763

0.09%

Gần đây

42

XRP

₫12,467.40

₫1,001,465,695.77₫869,003,177.04

₫65,874,267,679

0.09%

Gần đây

43

Bitcoin SV

₫1,249,529.44

₫11,466,532,532.70₫9,210,004,347.72

₫61,088,044,420

0.08%

Gần đây

44

Super Trump

₫423.56

₫13,914,741.97--

₫59,148,726,753

0.08%

Gần đây

45

Litecoin

₫2,031,640.80

₫4,765,533,913.68₫3,930,741,568.57

₫55,890,063,877

0.08%

Gần đây

46

Cardano

₫10,438.43

₫2,170,834,586.15₫1,707,450,854.19

₫53,702,652,876

0.07%

Gần đây

47

Litecoin

₫2,028,515.32

₫13,793,688,713.08₫11,337,070,605.73

₫51,495,593,071

0.07%

Gần đây

48

Tether USDt

₫25,483.60

₫1,235,672,197.55₫1,078,775,048.52

₫49,634,699,706

0.07%

Gần đây

49

Deepmind Ai

₫331.75

----

₫47,484,416,291

0.06%

Gần đây

50

Shiba Inu

₫0.5203

₫26,616,281,973.62₫21,193,733,008.02

₫40,277,184,621

0.05%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.