×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,525Vốn Hóa Thị Trường:  $246,605,221,516Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,969,837,102BTC Chiếm Ưu Thế:  65.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $246,605,221,516Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,969,837,102BTC Chiếm Ưu Thế:  65.6%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,525

BigONE

$192,540,521 USD
21,903 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$46,550,954
$198.99
24.18%
240
Spot
Percentage
Gần đây
2
$40,786,374
$2.49
21.18%
173
Spot
Percentage
Gần đây
3
$39,030,359
$0.193587
20.27%
156
Spot
Percentage
Gần đây
4
$31,595,889
$226.60
16.41%
185
Spot
Percentage
Gần đây
5
$18,235,687
$8,776.71
9.47%
311
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,990,906
$199.01
1.55%
163
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,473,267
$0.002375
1.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,781,683
$149.47
0.93%
50
Spot
Percentage
Gần đây
9
$965,503
$2.49
0.50%
127
Spot
Percentage
Gần đây
10
$905,058
$0.024335
0.47%
2
Spot
Percentage
Gần đây
11
$722,785
$0.026042
0.38%
12
Spot
Percentage
Gần đây
12
$582,961
$150.15
0.30%
34
Spot
Percentage
Gần đây
13
$290,210
$0.392787
0.15%
14
Spot
Percentage
Gần đây
14
$261,918
$6.63
0.14%
99
Spot
Percentage
Gần đây
15
$246,339
$150.21
0.13%
27
Spot
Percentage
Gần đây
16
$222,540
$5.35
0.12%
41
Spot
Percentage
Gần đây
17
$185,172
$44.79
0.10%
74
Spot
Percentage
Gần đây
18
$168,921
$0.002385
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$156,597
$42.23
0.08%
106
Spot
Percentage
Gần đây
20
$153,097
$2.70
0.08%
46
Spot
Percentage
Gần đây
21
$151,118
$9.87
0.08%
76
Spot
Percentage
Gần đây
22
$134,109
$0.193451
0.07%
103
Spot
Percentage
Gần đây
23
$133,786
$0.002407
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$132,953
$0.002386
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$129,874
$2.68
0.07%
76
Spot
Percentage
Gần đây
26
$127,986
$42.18
0.07%
97
Spot
Percentage
Gần đây
27
$120,567
$0.002622
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
28
$109,306
$0.189608
0.06%
31
Spot
Percentage
Gần đây
29
$103,250
$44.81
0.05%
82
Spot
Percentage
Gần đây
30
$98,489
$0.064265
0.05%
81
Spot
Percentage
Gần đây
31
$97,338
$0.004478
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
32
$93,502
$181.45
0.05%
82
Spot
Percentage
Gần đây
33
$93,418
$181.43
0.05%
89
Spot
Percentage
Gần đây
34
$90,332
$0.348422
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
35
$89,468
$61.53
0.05%
78
Spot
Percentage
Gần đây
36
$87,581
$2.57
0.05%
73
Spot
Percentage
Gần đây
37
$86,116
$2.51
0.04%
118
Spot
Percentage
Gần đây
38
$82,499
$152.67
0.04%
21
Spot
Percentage
Gần đây
39
$81,427
$0.999588
0.04%
155
Spot
Percentage
Gần đây
40
$79,784
$0.002636
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
41
$79,604
$72.30
0.04%
110
Spot
Percentage
Gần đây
42
$77,867
$226.69
0.04%
120
Spot
Percentage
Gần đây
43
$77,469
$0.189849
0.04%
23
Spot
Percentage
Gần đây
44
$72,184
$0.064220
0.04%
44
Spot
Percentage
Gần đây
45
$70,415
$0.474402
0.04%
33
Spot
Percentage
Gần đây
46
$69,717
$0.347848
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
47
$66,612
$2.57
0.03%
78
Spot
Percentage
Gần đây
48
$65,906
$1.64
0.03%
39
Spot
Percentage
Gần đây
49
$62,801
$0.520964
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
50
$62,674
$0.473421
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
51
$62,654
$0.004480
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
52
$58,847
$0.003251
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
53
$58,281
$0.014395
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
54
$56,777
$0.021578
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
55
$55,913
$1.65
0.03%
97
Spot
Percentage
Gần đây
56
$55,227
$0.000546
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
57
$54,933
$9.77
0.03%
48
Spot
Percentage
Gần đây
58
$53,448
$0.083006
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
59
$52,728
$6.63
0.03%
90
Spot
Percentage
Gần đây
60
$52,243
$0.065234
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
61
$48,410
$0.077046
0.03%
36
Spot
Percentage
Gần đây
62
$45,454
$0.002637
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
63
$42,815
$61.60
0.02%
73
Spot
Percentage
Gần đây
64
$42,811
$0.000286
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
65
$41,357
$0.002408
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
66
$38,734
$0.519874
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
67
$37,621
$72.29
0.02%
91
Spot
Percentage
Gần đây
68
$37,487
$0.004832
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
69
$31,834
$0.003682
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
70
$31,629
$0.002477
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
71
$21,967
$175.23
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
72
$21,581
$175.31
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
73
$21,414
$0.000800
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
74
$21,234
$173.25
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$21,033
$0.000474
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
76
$20,840
$0.024335
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
77
$20,722
$0.485808
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
78
$20,340
$0.018713
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
79
$19,613
$1.29
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
80
$19,372
$0.004305
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
81
$18,587
$0.014408
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
82
$18,489
$1.29
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
83
$17,607
$0.002273
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
84
$17,056
$0.002270
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
85
$16,582
$1.28
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$15,243
$0.012008
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
87
$13,517
$0.000148
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
88
$12,364
$0.000882
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
89
$12,239
$0.000875
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
90
$11,765
$0.000321
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
91
$10,645
$0.015814
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
92
$10,308
$0.016341
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
93
$8,878
$0.018611
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
94
$6,737
$0.000132
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
95
$6,461
$0.018984
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
96
$6,266
$0.826689
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
97
$6,049
$0.001522
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
98
$5,944
$0.000546
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
99
$5,799
$0.012535
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
100
$5,208
$0.001360
0.00%
0
Spot
Percentage
100 giờ trước
101
$5,105
$0.684407
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
102
$4,288
$0.077821
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
103
$4,145
$0.809182
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1,947
$0.487580
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1,518
$0.329446
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
106
$817
$0.007907
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
107
$225
$0.006244
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
108
$219
$0.024176
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
109
$21
$0.003998
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
110
$9
$0.078071
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
111
$2
$0.000213
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
112
$2
$0.002460
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.000052
0.00%
0
Spot
Percentage
100 giờ trước
114
$?
$0.000219
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.009137
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...