BigONE

BigONE

Khối lượng(24 giờ)

₫17,773,342,711,465.05

26,519 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫669,696,449.17

₫21,547,478,960.43₫8,995,284,374.81

₫7,952,188,741,469

44.74%

597

Gần đây

2

Polkadot

₫215,825.30

₫19,590,738.54₫30,664,046.00

₫132,539,938,629

0.75%

179

Gần đây

3

Ethereum

₫41,026,371.97

₫38,463,186,363.21₫14,839,401,058.06

₫5,889,176,382,027

33.13%

598

Gần đây

4

Solana

₫970,708.44

₫259,459,683.53₫254,284,252.25

₫90,277,844,956

0.51%

264

Gần đây

5

Litecoin

₫1,452,476.86

₫1,546,736,107.46₫978,841,373.47

₫37,938,511,225

0.21%

323

Gần đây

6

Litecoin

₫1,452,476.86

₫1,538,021,610.26₫1,448,393,006.59

₫63,783,527,515

0.36%

322

Gần đây

7

Nation3

₫32,394,531.71

₫20,347,275.83₫16,518,191.28

₫499,553,965,102

2.81%

22

Gần đây

8

Cosmos

₫218,953.61

₫34,198,560.24₫42,300,060.12

₫94,161,846,301

0.53%

144

Gần đây

9

ApeCoin

₫145,414.18

₫9,719,254.40₫3,787,137.70

₫24,425,715,305

0.14%

11

Gần đây

10

Bitcoin Cash

₫4,091,372.74

₫1,275,597,839.07₫1,042,511,101.79

₫135,403,223,015

0.76%

318

Gần đây

11

Zcash

₫2,016,946.27

₫817,307,691.32₫819,101,080.04

₫83,665,543,818

0.47%

342

Gần đây

12

Ethereum Classic

₫529,554.20

₫3,363,766,666.82₫4,587,220,109.27

₫111,331,789,739

0.63%

246

Gần đây

13

Bitcoin Cash

₫4,091,372.74

₫1,430,988,997.26₫1,583,178,279.74

₫85,629,301,638

0.48%

311

Gần đây

14

Tether Gold

₫43,008,561.23

₫3,691,628.07₫3,756,167.02

₫30,430,528,648

0.17%

17

Gần đây

15

Bitcoin

₫1,020,917,129.38

₫29,462,368.78₫19,418,379.42

₫41,022,818,299

0.23%

164

Gần đây

16

Cosmos

₫218,953.61

₫54,087,239.67₫43,001,782.05

₫115,192,029,216

0.65%

159

Gần đây

17

Chainlink

₫149,085.67

₫344,960,073.62₫350,577,136.84

₫28,328,057,602

0.16%

256

Gần đây

18

XRP

₫8,959.15

₫2,010,496,679.78₫2,010,365,881.51

₫589,818,733,424

3.32%

413

Gần đây

19

Ethereum Classic

₫529,554.20

₫9,667,493,204.76₫8,135,286,954.24

₫113,475,042,468

0.64%

281

Gần đây

20

Zcash

₫2,016,946.27

₫818,771,197.27₫845,734,836.98

₫91,441,462,817

0.51%

388

Gần đây

21

Enegra (EGX)

₫3,388,393.99

₫10,554,587.12-

₫38,557,366,217

0.22%

9

Gần đây

22

Monero

₫4,185,183.15

₫64,232,301.19₫34,938,619.71

₫101,355,857,056

0.57%

151

Gần đây

23

Qtum

₫87,609.91

₫46,101,611.06₫67,977,971.49

₫22,900,655,695

0.13%

168

Gần đây

24

EOS

₫28,917.99

₫1,182,124,391.13₫1,182,124,391.13

₫320,274,394,333

1.80%

433

Gần đây

25

MetisDAO

₫3,520,990.75

₫9,211,897.00₫6,380,190.39

₫38,425,720,106

0.22%

191

Gần đây

26

Polygon

₫13,587.80

₫230,770,947.43₫233,109,387.98

₫27,982,659,420

0.16%

164

Gần đây

27

EOS

₫28,917.99

₫203,158,194.03₫203,772,036.67

₫20,463,722,210

0.12%

242

Gần đây

28

Aave

₫2,168,498.25

₫146,446,078.44₫233,339,527.35

₫18,411,566,625

0.10%

173

Gần đây

29

XRP

₫8,959.15

₫638,274,074.02₫678,688,948.80

₫187,327,348,366

1.05%

263

Gần đây

30

Bend DAO

₫575.78

₫11,386,929.88₫14,495,967.97

₫18,108,322,442

0.10%

27

Gần đây

31

Dash

₫1,299,288.37

₫23,962,972.09₫11,817,713.32

₫12,723,409,015

0.07%

105

Gần đây

32

Holo

₫53.76

₫227,553,084.51₫227,178,206.98

₫115,028,630,194

0.65%

218

Gần đây

33

Qtum

₫87,609.91

₫9,457,207.75₫30,567,797.06

₫18,578,948,538

0.10%

109

Gần đây

34

TRON

₫1,857.64

₫1,554,145,622.02₫1,398,997,407.57

₫102,850,438,373

0.58%

327

Gần đây

35

Monero

₫4,185,183.15

₫81,386,353.04₫82,282,966.04

₫102,433,476,096

0.58%

148

Gần đây

36

Curve DAO Token

₫28,652.26

₫151,427,092.87₫156,492,645.70

₫11,336,594,236

0.06%

214

Gần đây

37

Dash

₫1,299,288.37

₫19,951,286.98₫14,589,122.93

₫12,115,616,607

0.07%

151

Gần đây

38

Shiba Inu

₫0.2472

₫177,310,967.68₫569,217,849.49

₫14,843,736,348

0.08%

219

Gần đây

39

Polkadot

₫215,825.30

₫100,457,804.50₫28,973,069.56

₫14,678,945,235

0.08%

105

Gần đây

40

Ethereum

₫41,026,371.97

₫20,814,871,794.67₫20,775,093,428.02

₫15,462,310,077

0.09%

384

Gần đây

41

MXC

₫1,784.51

₫2,930,755,335.84₫2,930,755,335.84

₫11,119,191,555

0.06%

301

Gần đây

42

EOS

₫28,917.99

₫145,303,091.07₫145,909,123.28

₫11,210,352,813

0.06%

225

Gần đây

43

Lamden

₫596.45

₫70,978,093.51-

₫8,243,844,810

0.05%

1

Gần đây

44

dYdX

₫39,850.64

₫16,398,190.19₫24,705,251.99

₫9,872,052,783

0.06%

67

Gần đây

45

Huobi Token

₫162,227.30

₫411,838,634.47₫516,711,889.80

₫11,832,192,790

0.07%

242

Gần đây

46

Threshold

₫1,004.67

₫10,897,936.80₫15,307,224.15

₫7,886,099,137

0.04%

20

Gần đây

47

Kishu Inu

₫0.00001383

--

₫8,172,065,357

0.05%

4

Gần đây

48

Step App

₫2,912.46

₫5,396,028.75₫5,297,370.45

₫8,070,378,431

0.05%

23

Gần đây

49

GXChain

₫40,179.09

₫26,849,377.95₫27,660,918.43

₫6,873,023,579

0.04%

151

Gần đây

50

Tether EURt

₫24,817.65

₫3,232,424.04₫2,581,919.86

₫7,686,689,979

0.04%

13

Gần đây

51

Klaytn

₫9,378.62

₫44,147,982.43₫44,823,439.44

₫5,481,520,041

0.03%

128

Gần đây

52

The Graph

₫3,184.84

₫136,116,852.23₫275,573,017.24

₫5,746,595,621

0.03%

135

Gần đây

53

Binance USD

₫23,191.96

₫3,229,613,688.25₫1,569,726,033.58

₫6,475,872,937

0.04%

497

Gần đây

54

Ontology Gas

₫9,287.38

₫26,902,445.60₫19,335,206.38

₫7,411,117,662

0.04%

163

Gần đây

55

FreeRossDAO

₫2.06

₫5,706,939.18₫4,725,239.84

₫6,469,001,677

0.04%

94

Gần đây

56

Compound

₫1,329,501.23

₫151,705,306.57₫233,589,511.90

₫5,369,956,833

0.03%

143

Gần đây

57

Ontology

₫6,212.92

₫4,081,551.14₫6,280,743.08

₫5,796,783,109

0.03%

93

Gần đây

58

VIIIDA Gold

₫1,381,081.77

₫4,585,335.76-

₫4,645,503,315

0.03%

9

Gần đây

59

1inch Network

₫21,172.20

₫326,851,570.95₫439,502,112.29

₫5,260,482,268

0.03%

251

Gần đây

60

Celer Network

₫385.12

₫197,691,037.11₫97,303,224.88

₫5,332,492,968

0.03%

197

Gần đây

61

Acala Token

₫8,223.18

₫22,493,483.02₫22,683,059.53

₫4,476,117,836

0.03%

215

Gần đây

62

OMG Network

₫55,671.98

₫86,330,018.95₫24,057,443.29

₫4,273,756,277

0.02%

159

Gần đây

63

Ankr

₫834.88

₫27,126,441.19₫23,277,909.12

₫4,099,977,430

0.02%

148

Gần đây

64

BigONE Token

₫17.91

₫36,811,730.46₫62,704,400.87

₫4,412,216,238

0.02%

74

Gần đây

65

Aragon

₫37,854.49

₫46,179,223.08-

₫4,220,097,054

0.02%

90

Gần đây

66

LooksRare

₫11,458.93

₫8,538,373.80₫5,752,021.80

₫5,045,003,582

0.03%

43

Gần đây

67

Kusama

₫1,594,671.14

₫119,659,826.96₫150,610,668.64

₫11,110,519,152

0.06%

193

Gần đây

68

Ontology Gas

₫9,287.38

₫14,979,770.84₫13,782,686.13

₫11,024,767,339

0.06%

153

Gần đây

69

SushiSwap

₫33,789.20

₫98,740,443.36₫144,907,361.66

₫10,590,045,746

0.06%

204

Gần đây

70

Axie Infinity

₫429,560.63

₫149,331,258.11₫111,757,946.91

₫7,966,030,261

0.04%

214

Gần đây

71

Ethereum Name Service

₫232,705.20

₫31,006,273.93₫19,616,592.69

₫3,810,412,170

0.02%

89

Gần đây

72

Project Galaxy

₫109,618.39

₫68,053,944.21₫58,790,544.09

₫6,066,873,870

0.03%

145

Gần đây

73

Oasis Network

₫1,442.58

₫70,267,226.61₫130,533,744.01

₫6,305,861,885

0.04%

270

Gần đây

74

Synthetix

₫57,767.62

₫55,986,564.28₫69,867,748.29

₫6,542,613,191

0.04%

145

Gần đây

75

Bikerush

₫5,408.32

₫19,355,363.27₫5,106,517.47

₫7,322,634,519

0.04%

53

Gần đây

76

Enjin Coin

₫13,939.58

₫133,947,592.71₫233,790,668.89

₫5,020,889,349

0.03%

171

Gần đây

77

USD Coin

₫23,209.36

₫1,413,927,706.47₫2,404,850,790.91

₫5,934,104,042

0.03%

477

Gần đây

78

The Sandbox

₫30,197.48

₫50,721,668.16₫72,634,563.53

₫4,744,357,332

0.03%

188

Gần đây

79

Loopring

₫11,185.36

₫21,330,495.52₫21,446,671.04

₫4,705,340,758

0.03%

109

Gần đây

80

Injective

₫102,712.28

₫5,816,348.86-

₫4,493,333,271

0.03%

71

Gần đây

81

Dego Finance

₫88,301.00

₫15,209,457.64₫35,447,378.85

₫5,807,324,536

0.03%

184

Gần đây

82

GuildFi

₫30,653.56

--

₫5,276,492,218

0.03%

5

Gần đây

83

Maker

₫27,182,921.76

₫34,319,107.06₫33,417,038.37

₫4,949,883,276

0.03%

121

Gần đây

84

Dogecoin

₫1,915.04

₫719,435,060.22₫724,161,825.12

₫4,805,779,984

0.03%

267

Gần đây

85

Celo

₫30,671.23

₫86,905,910.52₫84,325,062.76

₫4,893,355,203

0.03%

155

Gần đây

86

Linear Finance

₫592.00

₫23,193,817.12₫17,625,772.02

₫4,468,465,640

0.03%

144

Gần đây

87

GXChain

₫40,191.19

₫139,240,057.03₫139,876,129.30

₫4,796,262,919

0.03%

268

Gần đây

88

UkraineDAO Flag NFT

₫4,525.94

₫4,744,074.49₫6,013,190.76

₫4,127,839,373

0.02%

7

Gần đây

89

Horizen

₫447,906.17

₫77,224,212.74₫58,083,475.09

₫3,943,662,058

0.02%

170

Gần đây

90

Chiliz

₫2,575.13

₫193,178,549.71₫215,826,496.21

₫4,082,360,516

0.02%

242

Gần đây

91

Meta Ruffy

₫1.47

₫17,892,400.81₫23,172,664.36

₫4,054,662,675

0.02%

31

Gần đây

92

New BitShares

₫239.32

₫4,499,730.66-

₫4,349,984,407

0.02%

50

Gần đây

93

Ontology

₫6,212.92

₫4,368,937.07₫5,739,766.72

₫3,488,998,148

0.02%

17

Gần đây

94

SKALE Network

₫1,435.53

₫138,015,293.70₫73,698,030.66

₫3,336,736,489

0.02%

169

Gần đây

95

Nervos Network

₫100.04

₫5,403,327.52₫5,429,899.51

₫3,422,698,190

0.02%

23

Gần đây

96

Perpetual Protocol

₫136,922.27

₫6,087,419.19₫21,001,898.56

₫3,916,629,824

0.02%

163

Gần đây

97

MobileCoin

₫44,942.35

₫4,938,526.94₫6,393,704.87

₫3,574,470,882

0.02%

22

Gần đây

98

Storj

₫12,125.13

₫18,844,592.97₫26,074,986.19

₫3,329,334,845

0.02%

53

Gần đây

99

Bitcoin SV

₫1,130,967.37

₫3,482,214.05₫4,650,112.46

₫3,445,367,874

0.02%

33

Gần đây

100

Guild of Guardians

₫8,910.47

₫9,545,768.58₫2,705,224.64

₫3,904,285,132

0.02%

169

Gần đây