×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929Vốn Hóa Thị Trường:  $222,358,005,560Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,653,867,802BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $222,358,005,560Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,653,867,802BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929

BigONE

$529,284,062 USD
65,368 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$131,428,850
$8,196.61
24.83%
$575,685
Spot
Percentage
Gần đây
2
$70,248,956
$177.74
13.27%
$369,961
Spot
Percentage
Gần đây
3
$45,551,145
$0.254395
8.61%
$304,356
Spot
Percentage
Gần đây
4
$32,499,025
$55.78
6.14%
$274,236
Spot
Percentage
Gần đây
5
$29,926,060
$3.14
5.65%
$428,942
Spot
Percentage
Gần đây
6
$29,086,880
$243.44
5.50%
$299,694
Spot
Percentage
Gần đây
7
$26,146,977
$107.88
4.94%
$49,676
Spot
Percentage
Gần đây
8
$22,434,995
$177.37
4.24%
$382,050
Spot
Percentage
Gần đây
9
$19,491,336
$4.44
3.68%
$171,583
Spot
Percentage
Gần đây
10
$15,142,051
$243.38
2.86%
$243,996
Spot
Percentage
Gần đây
11
$14,803,380
$3.14
2.80%
$376,768
Spot
Percentage
Gần đây
12
$13,079,009
$231.54
2.47%
$8,605
Spot
Percentage
Gần đây
13
$12,532,578
$0.003418
2.37%
$27,880
Spot
Percentage
Gần đây
14
$10,328,131
$55.81
1.95%
$161,604
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,309,655
$4.44
1.95%
$114,641
Spot
Percentage
Gần đây
16
$9,698,578
$3.14
1.83%
$97,759
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,782,743
$107.99
1.28%
$140,820
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,823,250
$65.44
0.72%
$8,508
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,201,108
$0.254102
0.60%
$228,777
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,832,838
$0.003425
0.54%
$17,502
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,625,032
$232.77
0.50%
$11,627
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,786,822
$0.000965
0.34%
$3,321
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,148,658
$0.594698
0.22%
$3,322
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,127,874
$59.18
0.21%
$8,350
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,025,363
$34.50
0.19%
$11,479
Spot
Percentage
Gần đây
26
$960,143
$0.065381
0.18%
$4,230
Spot
Percentage
Gần đây
27
$878,237
$232.51
0.17%
$26,730
Spot
Percentage
Gần đây
28
$786,341
$11.85
0.15%
$17,707
Spot
Percentage
Gần đây
29
$670,373
$1.02
0.13%
$14,424
Spot
Percentage
Gần đây
30
$567,371
$0.002561
0.11%
$2,928
Spot
Percentage
Gần đây
31
$497,091
$0.000961
0.09%
$1,296
Spot
Percentage
Gần đây
32
$491,556
$1.21
0.09%
$12,234
Spot
Percentage
Gần đây
33
$480,681
$0.016881
0.09%
$6,029
Spot
Percentage
Gần đây
34
$467,104
$0.006396
0.09%
$20,015
Spot
Percentage
Gần đây
35
$448,863
$1.92
0.08%
$15,602
Spot
Percentage
Gần đây
36
$425,591
$65.37
0.08%
$8,770
Spot
Percentage
Gần đây
37
$368,631
$59.01
0.07%
$7,150
Spot
Percentage
Gần đây
38
$347,469
$0.528880
0.07%
$4,450
Spot
Percentage
Gần đây
39
$306,344
$0.000965
0.06%
$6,210
Spot
Percentage
Gần đây
40
$302,492
$0.724099
0.06%
$4,822
Spot
Percentage
Gần đây
41
$263,053
$232.70
0.05%
$17,949
Spot
Percentage
Gần đây
42
$248,193
$0.019857
0.05%
$1,522
Spot
Percentage
Gần đây
43
$226,619
$34.49
0.04%
$18,019
Spot
Percentage
Gần đây
44
$203,739
$0.003441
0.04%
$26,150
Spot
Percentage
Gần đây
45
$192,354
$0.003425
0.04%
$16,283
Spot
Percentage
Gần đây
46
$183,121
$3.40
0.03%
$8,829
Spot
Percentage
Gần đây
47
$181,365
$11.83
0.03%
$8,997
Spot
Percentage
Gần đây
48
$180,758
$0.000402
0.03%
$1,597
Spot
Percentage
Gần đây
49
$180,453
$4.39
0.03%
$4,507
Spot
Percentage
Gần đây
50
$163,498
$0.594299
0.03%
$7,857
Spot
Percentage
Gần đây
51
$159,677
$0.134277
0.03%
$1,849
Spot
Percentage
Gần đây
52
$157,123
$0.000880
0.03%
$4,490
Spot
Percentage
Gần đây
53
$156,350
$0.003447
0.03%
$2,858
Spot
Percentage
Gần đây
54
$138,798
$0.006146
0.03%
$1,848
Spot
Percentage
Gần đây
55
$117,021
$0.005576
0.02%
$1,133
Spot
Percentage
Gần đây
56
$100,606
$0.010741
0.02%
$2,550
Spot
Percentage
Gần đây
57
$98,417
$0.005731
0.02%
$2,465
Spot
Percentage
Gần đây
58
$94,170
$3.39
0.02%
$15,748
Spot
Percentage
Gần đây
59
$93,018
$0.724015
0.02%
$3,704
Spot
Percentage
Gần đây
60
$89,540
$0.006396
0.02%
$3,413
Spot
Percentage
Gần đây
61
$86,940
$0.006150
0.02%
$17,744
Spot
Percentage
Gần đây
62
$85,862
$0.000882
0.02%
$2,187
Spot
Percentage
Gần đây
63
$83,989
$0.000402
0.02%
$1,392
Spot
Percentage
Gần đây
64
$83,558
$0.528867
0.02%
$4,746
Spot
Percentage
Gần đây
65
$79,728
$0.089586
0.02%
$5,195
Spot
Percentage
Gần đây
66
$75,539
$0.065268
0.01%
$4,606
Spot
Percentage
Gần đây
67
$72,197
$0.016891
0.01%
$4,421
Spot
Percentage
Gần đây
68
$69,455
$1.21
0.01%
$4,255
Spot
Percentage
Gần đây
69
$62,427
$0.023199
0.01%
$4,618
Spot
Percentage
Gần đây
70
$53,593
$1.26
0.01%
$2,826
Spot
Percentage
Gần đây
71
$49,508
$0.134308
0.01%
$1,620
Spot
Percentage
Gần đây
72
$46,055
$1.91
0.01%
$11,183
Spot
Percentage
Gần đây
73
$44,917
$0.062151
0.01%
$1,093
Spot
Percentage
Gần đây
74
$43,001
$0.000402
0.01%
$1,032
Spot
Percentage
Gần đây
75
$38,479
$0.032470
0.01%
$15,535
Spot
Percentage
Gần đây
76
$31,744
$0.067849
0.01%
$1,240
Spot
Percentage
Gần đây
77
$31,618
$0.067892
0.01%
$1,161
Spot
Percentage
Gần đây
78
$29,224
$1.90
0.01%
$1,265
Spot
Percentage
Gần đây
79
$26,730
$1.91
0.01%
$1,239
Spot
Percentage
Gần đây
80
$24,653
$0.000625
0.00%
$8,111
Spot
Percentage
Gần đây
81
$23,623
$0.000650
0.00%
$2,652
Spot
Percentage
Gần đây
82
$23,614
$1.92
0.00%
$899
Spot
Percentage
Gần đây
83
$23,500
$0.034274
0.00%
$1,535
Spot
Percentage
Gần đây
84
$20,150
$0.000884
0.00%
$2,923
Spot
Percentage
Gần đây
85
$18,956
$0.010878
0.00%
$5,493
Spot
Percentage
Gần đây
86
$18,673
$0.002478
0.00%
$997
Spot
Percentage
Gần đây
87
$17,933
$0.001478
0.00%
$6,840
Spot
Percentage
Gần đây
88
$17,000
$0.002499
0.00%
$951
Spot
Percentage
Gần đây
89
$15,892
$0.034057
0.00%
$1,965
Spot
Percentage
Gần đây
90
$15,469
$0.007475
0.00%
$9,418
Spot
Percentage
Gần đây
91
$15,379
$0.032493
0.00%
$3,923
Spot
Percentage
Gần đây
92
$13,136
$0.032543
0.00%
$19,461
Spot
Percentage
Gần đây
93
$13,048
$108.50
0.00%
$9,197
Spot
Percentage
Gần đây
94
$12,937
$108.04
0.00%
$2,193
Spot
Percentage
Gần đây
95
$12,820
$0.000153
0.00%
$978
Spot
Percentage
Gần đây
96
$12,735
$108.06
0.00%
$1,123
Spot
Percentage
Gần đây
97
$10,536
$0.022560
0.00%
$6,670
Spot
Percentage
Gần đây
98
$10,008
$0.956290
0.00%
$9,602
Spot
Percentage
Gần đây
99
$8,967
$0.000986
0.00%
$2,655
Spot
Percentage
Gần đây
100
$7,972
$1.26
0.00%
$3,443
Spot
Percentage
Gần đây
101
$7,893
$0.000153
0.00%
$774
Spot
Percentage
Gần đây
102
$5,739
$0.000983
0.00%
$5,366
Spot
Percentage
Gần đây
103
$4,959
$0.000351
0.00%
$558
Spot
Percentage
Gần đây
104
$4,652
$0.000069
0.00%
$4,951
Spot
Percentage
Gần đây
105
$4,513
$0.000351
0.00%
$674
Spot
Percentage
Gần đây
106
$4,455
$0.000154
0.00%
$387
Spot
Percentage
Gần đây
107
$3,812
$0.000143
0.00%
$1,209
Spot
Percentage
Gần đây
108
$3,376
$0.000658
0.00%
$6,566
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2,893
$0.000351
0.00%
$306
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1,736
$0.000238
0.00%
$2,203
Spot
Percentage
Gần đây
111
$1,152
$0.000183
0.00%
$127
Spot
Percentage
Gần đây
112
$546
$0.021237
0.00%
$1,525
Spot
Percentage
Gần đây
113
$387
$0.003155
0.00%
$619
Spot
Percentage
Gần đây
114
$287
$0.024516
0.00%
$2,843
Spot
Percentage
Gần đây
115
$116
$0.010495
0.00%
$8,832
Spot
Percentage
Gần đây
116
$70
$0.008609
0.00%
$19,511
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.009342
0.00%
$1,713
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000067
0.00%
$155
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.000440
0.00%
$388
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.005851
0.00%
$1,236
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.001804
0.00%
$3,915
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.005576
0.00%
$7,765
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.024762
0.00%
$5,242
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...