×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $330,640,527,808Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,146,822,931BTC Chiếm Ưu Thế:  58.6%
Vốn hóa thị trường:  $330,640,527,808Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,146,822,931BTC Chiếm Ưu Thế:  58.6%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

BigONE

$173,642,316 USD
16,594 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$31,981,425
$10,462.86
18.42%
558
Spot
Percentage
Gần đây
2
$19,887,382
$2.55
11.45%
324
Spot
Percentage
Gần đây
3
$16,686,794
$341.18
9.61%
155
Spot
Percentage
Gần đây
4
$13,338,645
$341.19
7.68%
400
Spot
Percentage
Gần đây
5
$10,286,936
$3.97
5.92%
116
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,032,504
$0.232032
5.20%
164
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,636,956
$214.43
4.40%
120
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,027,875
$0.232093
2.90%
95
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,011,515
$214.45
2.89%
112
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,804,701
$0.482422
2.19%
58
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,553,998
$43.76
2.05%
100
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,205,070
$67.88
1.85%
57
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,168,991
$67.89
1.83%
59
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,424,411
$52.24
1.40%
141
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,268,197
$88.52
1.31%
39
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,224,963
$88.52
1.28%
40
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,060,994
$43.76
1.19%
101
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,949,830
$4.18
1.12%
61
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,933,969
$4.17
1.11%
55
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,625,663
$0.002092
0.94%
28
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,609,794
$0.632605
0.93%
43
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,533,004
$0.633077
0.88%
34
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,484,118
$0.024914
0.85%
113
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,362,837
$32.52
0.78%
63
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,360,467
$0.196038
0.78%
38
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,334,618
$2.55
0.77%
119
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,276,252
$0.685397
0.73%
11
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,237,032
$3.88
0.71%
41
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,211,104
$52.24
0.70%
129
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,146,960
$1.39
0.66%
28
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,155,101
$2.55
0.67%
136
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,050,829
$0.000471
0.61%
47
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,039,522
$2.24
0.60%
75
Spot
Percentage
Gần đây
34
$994,650
$2.24
0.57%
38
Spot
Percentage
Gần đây
35
$855,881
$0.005531
0.49%
16
Spot
Percentage
Gần đây
36
$800,842
$449.67
0.46%
42
Spot
Percentage
Gần đây
37
$587,632
$0.002632
0.34%
77
Spot
Percentage
Gần đây
38
$530,196
$1.31
0.31%
21
Spot
Percentage
Gần đây
39
$497,054
$132.76
0.29%
30
Spot
Percentage
Gần đây
40
$457,555
$136.95
0.26%
37
Spot
Percentage
Gần đây
41
$379,577
$7.55
0.22%
38
Spot
Percentage
Gần đây
42
$298,922
$4.05
0.17%
118
Spot
Percentage
Gần đây
43
$298,953
$0.005546
0.17%
37
Spot
Percentage
Gần đây
44
$291,456
$0.012557
0.17%
55
Spot
Percentage
Gần đây
45
$265,454
$19.57
0.15%
69
Spot
Percentage
Gần đây
46
$241,427
$5.29
0.14%
-
Spot
Percentage
531 giờ trước
47
$213,371
$14.85
0.12%
40
Spot
Percentage
Gần đây
48
$202,608
$0.027089
0.12%
9
Spot
Percentage
Gần đây
49
$190,072
$0.220897
0.11%
14
Spot
Percentage
Gần đây
50
$171,263
$127.24
0.10%
16
Spot
Percentage
Gần đây
51
$119,772
$0.002115
0.07%
45
Spot
Percentage
Gần đây
52
$110,712
$0.002095
0.06%
24
Spot
Percentage
Gần đây
53
$106,530
$2.07
0.06%
43
Spot
Percentage
Gần đây
54
$102,133
$1.00
0.06%
152
Spot
Percentage
Gần đây
55
$100,414
$0.002124
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
56
$93,174
$0.070247
0.05%
45
Spot
Percentage
Gần đây
57
$93,031
$19.57
0.05%
55
Spot
Percentage
Gần đây
58
$91,118
$0.152462
0.05%
45
Spot
Percentage
Gần đây
59
$86,160
$0.004395
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
60
$81,906
$2.07
0.05%
56
Spot
Percentage
Gần đây
61
$75,160
$0.305446
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
62
$71,127
$129.74
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
63
$71,481
$0.004257
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
64
$66,496
$148.22
0.04%
65
Spot
Percentage
Gần đây
65
$64,869
$145.43
0.04%
65
Spot
Percentage
Gần đây
66
$62,631
$3.97
0.04%
95
Spot
Percentage
Gần đây
67
$60,326
$0.046774
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
68
$60,082
$0.070319
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
69
$58,116
$0.473553
0.03%
71
Spot
Percentage
Gần đây
70
$57,585
$0.106552
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
71
$54,208
$133.38
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
72
$54,251
$0.474023
0.03%
44
Spot
Percentage
Gần đây
73
$53,961
$0.305893
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
74
$51,898
$0.012034
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
75
$50,039
$0.119815
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
76
$47,797
$0.070968
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
77
$39,456
$3.70
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
78
$43,936
$0.044052
0.03%
37
Spot
Percentage
Gần đây
79
$42,540
$0.024905
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
80
$41,099
$3.14
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
81
$36,376
$3.15
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
82
$35,700
$0.119709
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
83
$35,391
$0.008267
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
84
$28,586
$0.001131
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
85
$29,391
$3.99
0.02%
101
Spot
Percentage
Gần đây
86
$29,037
$0.236226
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
87
$28,903
$0.000237
0.02%
35
Spot
Percentage
Gần đây
88
$26,617
$0.010340
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
89
$23,526
$0.000808
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
90
$20,584
$0.155849
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
91
$20,252
$0.002697
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
92
$19,846
$0.001900
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
93
$19,694
$0.030346
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
94
$19,314
$0.002592
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
95
$17,258
$0.002575
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
96
$17,137
$0.000905
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
97
$16,931
$0.013903
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
98
$13,598
$0.002731
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
99
$14,131
$0.001862
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
100
$13,694
$0.013917
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
101
$13,240
$0.019568
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
102
$12,713
$0.325912
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
103
$11,276
$0.000102
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
104
$11,276
$0.008894
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
105
$9,974
$0.001041
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
106
$9,875
$0.001042
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
107
$9,303
$0.001983
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
108
$8,926
$0.002616
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
109
$7,924
$1.07
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
110
$5,501
$0.007340
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
111
$4,666
$0.014783
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
112
$4,276
$0.000472
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
113
$3,093
$0.000088
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,556
$0.006987
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,451
$4.79
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
116
$675
$0.006733
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
117
*** $404
*** $0.005505
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
118
$314
$0.324386
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
119
$97
$0.019218
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
120
$91
$0.005305
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
121
$59
$0.154808
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
122
$59
$0.104300
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
123
*** $10
*** $1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
193 giờ trước
124
$2
$4.73
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
125
*** $?
*** $0.000166
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.000113
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
127
*** $?
*** $0.000027
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.247527
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.209282
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.246336
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.000777
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.761829
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...