BigONE

$872,452,565 USD
14,506 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$60,165.04
$303,909,810
34.83%
703
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,147.79
$133,308,490
15.28%
483
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,148.35
$91,204,550
10.45%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$6.76
$47,768,521
5.48%
356
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.34
$43,915,884
5.03%
294
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.02124
$35,954,772
4.12%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.34
$23,268,643
2.67%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$687.10
$21,238,314
2.43%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$252.00
$18,910,538
2.17%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$687.30
$12,346,979
1.42%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$292.09
$11,132,346
1.28%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$291.99
$11,078,165
1.27%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$252.13
$9,605,914
1.10%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$232.74
$8,864,295
1.02%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$22.47
$8,562,097
0.98%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$22.47
$8,522,837
0.98%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.05573
$8,063,328
0.92%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$321.86
$6,792,579
0.78%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.05596
$6,771,070
0.78%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$322.02
$6,768,203
0.78%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.136
$6,751,712
0.77%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$15.47
$5,899,994
0.68%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$15.46
$5,615,532
0.64%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$232.79
$4,442,301
0.51%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$6.76
$4,416,387
0.51%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1.90
$4,010,057
0.46%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$19.96
$3,702,763
0.42%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$19.98
$3,650,339
0.42%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1.91
$3,420,563
0.39%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$6.76
$2,606,544
0.30%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$55.11
$1,043,299
0.12%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$33.50
$836,685
0.10%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$179.08
$819,764
0.09%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$14.02
$737,124
0.08%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$367.23
$686,981
0.08%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.07234
$457,381
0.05%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$18.71
$437,778
0.05%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$5.77
$415,246
0.05%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$431.40
$364,070
0.04%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$450.08
$361,186
0.04%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$41.14
$355,441
0.04%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$50.89
$242,036
0.03%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.7005
$239,185
0.03%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.04193
$231,842
0.03%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$1.33
$230,663
0.03%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$3.83
$225,386
0.03%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$40.32
$221,261
0.03%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$1.05
$204,274
0.02%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$1.99
$193,818
0.02%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.137
$168,084
0.02%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$808.70
$162,883
0.02%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$44,149.98
$146,652
0.02%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$2,304.16
$132,626
0.02%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$31.36
$110,366
0.01%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.5897
$105,188
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.004467
$104,743
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.00001244
$77,814
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.7202
$73,987
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$6.38
$71,831
0.01%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.004941
$63,681
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.004916
$62,769
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.01525
$58,967
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$896.56
$38,828
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.02458
$36,392
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
*** $0.06197
*** $27,796
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.5915
$25,038
0.00%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.1372
$24,651
0.00%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.01444
$22,369
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$1.28
$21,736
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.5799
$18,791
0.00%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.01384
$17,879
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1.60
$12,078
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.02725
$11,735
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.0007295
$9,100
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$1.50
$8,774
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.05494
$8,296
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$1.17
$7,277
0.00%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.02446
$6,863
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.1846
$6,432
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$63.31
$5,643
0.00%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.04507
$5,584
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
*** $3.01
*** $5,253
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.1955
$3,528
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.2238
$3,445
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$0.02745
$3,239
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.00439
$2,910
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$776.75
$2,758
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$270.45
$2,441
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$46.60
$2,330
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.01871
$2,153
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$4.94
$2,103
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.02078
$2,085
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$1.31
$2,028
0.00%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$1.00
$1,755
0.00%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$6.41
$1,536
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.0009753
$1,448
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.005406
$1,391
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$63.85
$1,339
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.004687
$1,236
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.3191
$1,220
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$2.97
$945
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.1342
$760
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
*** $0.6096
*** $532
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.2598
$470
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
598 giờ trước
105
$14.55
$436
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.0009992
$423
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.002166
$420
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
69 ngày trước
108
$0.003803
$329
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.0006754
$318
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$0.05957
$303
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$2.30
$267
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$0.001203
$241
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
62 ngày trước
113
$0.004641
$241
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.01344
$226
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$1.15
$224
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.04296
$172
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$66.94
$112
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$8.16
$94
0.00%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.2114
$85
0.00%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.002898
$55
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.03162
$48
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$0.00001805
$44
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
69 ngày trước
123
$0.08394
$42
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$0.01625
$40
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
598 giờ trước
125
$0.03369
$39
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
598 giờ trước
126
$0.002578
$34
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
69 ngày trước
127
$0.02647
$34
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$269.58
$32
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$0.1595
$32
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.6495
$31
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$19.85
$28
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
*** $0.09687
*** $28
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
*** $40.20
*** $27
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.1999
$26
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.05866
$23
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$0.00006017
$15
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
598 giờ trước
137
$0.001053
$12
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$0.03647
$11
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
62 ngày trước
139
*** $0.6017
*** $7
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$773.36
$4
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.0002148
$4
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
69 ngày trước
142
$0.01379
$0.998368
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
69 ngày trước
144
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
910 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...