ETHDYDX

dYdX (ethDYDX) giá 
ETHDYDX

₫84,627.01  

1.05% (1n)

ethDYDX is undergoing a migration to dYdX Chain DYDX which unlocks expanded utility for the token. Read more information about the DYDX token migration. If you want to bridge ethDYDX to dYdX Chain DYDX, use the how-to-bridge guide. For a detailed overview of the new utility of dYdX Chain DYDX, read the Token Mechanics blog.

biểu đồ dYdX (ethDYDX) sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về DYdX (ethDYDX)
Vốn hóa thị trường
 

1.05%

₫25,017,135,710,184
#81
Khối lượng (24 giờ)
 

50.20%

₫3,963,339,765,684
#76
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
15.84%
Lượng cung lưu hành
 
295,616,430 ETHDYDX
Tổng cung
 
536,043,997 ETHDYDX
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫45,363,802,729,781
công cụ chuyển đổi ETHDYDX sang VND
ETHDYDX
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫81,794.37
Cao
₫88,446.04
Cao nhất mọi thời đại
Sep 30, 2021 (2 years ago)
₫684,291.19
-87.63%
Thấp nhất mọi thời đại
Sep 08, 2021 (2 years ago)
 
Không Có Dữ Liệu
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi167,994x
324th / 8.9K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token

ethDYDX is undergoing a migration to dYdX Chain DYDX which unlocks expanded utility for the token. Read more information about the DYDX token migration. If you want to bridge ethDYDX to dYdX Chain DYDX, use the how-to-bridge guide. For a detailed overview of the new utility of dYdX Chain DYDX, read the Token Mechanics blog.

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

dYdX (ethDYDX) community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

dYdX (ethDYDX) markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về dYdX (ethDYDX)%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về dYdX (ethDYDX)

What Is DYDX (dYdX)?

Ethereum-based DYDX ($ethDYDX) is a governance token that allows the dYdX community to truly govern the dYdX Layer 2 Protocol built on Ethereum ("dYdX v3"). ethDYDX is currently undergoing a migration from Ethereum to the dYdX Chain. More information is available here. If you want to migrate ethDYDX to dYdX Chain DYDX, to enable staking, security and governance of the dYdX Chain you can follow the how-to-bridge guide here.

If you want to read about the new token utility for dYdX Chain DYDX you can read the blog here

ethDYDX (dYdX) is the governance token for the layer 2 protocol built on Ethereum. By enabling shared control of dYdX v3, ethDYDX allows traders, liquidity providers, and partners of dYdX to work collectively towards an enhanced dYdX v3.

Built on StarkWare’s StarkEx scalability engine, layer 2 is used for trading of cross-margined perpetuals on the platform. The scaling solution allows dYdX to increase transaction speed, eliminate gas costs, reduce trading fees and lower​​ minimum trade sizes on the protocol.

A total of 1,000,000,000 ethDYDX have been minted, and started to become accessible over five (5) years, on August 3rd, 2021, at 15:00:00 UTC.

Who Are the Founders of dYdX?

What Makes dYdX Unique?

What is the allocation of ethDYDX?

How Is the dYdX Network Secured?

When Will DYDX Trading Begin?

Where Can You Buy DYDX?

Migration to the dYdX Chain

- 27.7% (277,295,070 $ethDYDX) to past investors of dYdX Trading Inc.

- 15.3% (152,704,930 $ethDYDX) to founders, employees, advisors, and consultants of dYdX Trading Inc. or dYdX Foundation

- 7.0% (70,000,000 $ethDYDX) to future employees and consultants of dYdX Trading Inc. or the dYdX Foundation

- 14.5% (144,693,506 $ethDYDX) based on the Trading Rewards Formula

- 5.0% (50,309,197 $ethDYDX) is allocated to Retroactive Mining Rewards

- 3.2% (31,643,838 $ethDYDX) based on the Liquidity Provider Rewards Formula(s)

- 26.1% (261,133,225 $ethDYDX) to the Community Treasury

- 0.6% (5,779,608 $ethDYDX) to users staking $USDC to a Liquidity Staking Pool

-0.5% (5,289,934 $ethDYDX) to users staking $ethDYDX to a Safety Staking Pool

Note:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích về dYdX (ethDYDX)

Đang tải...