Các loại tiền điện tử:  11,966Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫46,070,778,093,450,016Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,156,634,611,314,600Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.7% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  47 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,966Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫46,070,778,093,450,016Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,156,634,611,314,600Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.7% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  47 Gwei
Altcoin Trader

Altcoin Trader

Khối lượng(24 giờ)

₫51,028,105,686.52

49 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,085,623,994.15

--

₫13,060,056,650

0.00%

0

Gần đây

2

XRP

₫23,779.84

--

₫6,123,545,207

0.00%

0

Gần đây

3

Tether

₫23,877.41

--

₫5,741,987,241

0.00%

0

Gần đây

4

Cardano

₫52,270.49

--

₫5,212,671,186

0.00%

0

Gần đây

5

Ethereum

₫76,022,863.49

--

₫4,991,661,217

0.00%

0

Gần đây

6

SHIBA INU

₫0.1854

--

₫4,352,616,596

0.00%

0

Gần đây

7

Dogecoin

₫5,395.61

--

₫2,277,419,578

0.00%

0

Gần đây

8

TRON

₫2,378.31

--

₫1,882,643,785

0.00%

0

Gần đây

9

Polygon

₫31,238.58

--

₫1,688,461,229

0.00%

0

Gần đây

10

Litecoin

₫3,881,413.65

--

₫1,095,994,773

0.00%

0

Gần đây

11

Polkadot

₫753,298.13

--

₫1,011,152,086

0.00%

0

Gần đây

12

Stellar

₫7,191.06

--

₫832,828,011

0.00%

0

Gần đây

13

Binance Coin

₫9,139,602.92

--

₫490,431,092

0.00%

0

Gần đây

14

BitTorrent

₫87.68

--

₫486,240,331

0.00%

0

Gần đây

15

Monero

₫6,031,210.05

--

₫337,808,075

0.00%

0

Gần đây

16

Chainlink

₫615,492.72

--

₫259,664,068

0.00%

0

Gần đây

17

Namecoin

₫29,666.86

--

₫212,760,604

0.00%

0

Gần đây

18

Bitcoin Cash

₫13,533,107.46

--

₫171,735,134

0.00%

0

Gần đây

19

Neo

₫1,067,060.24

--

₫168,584,847

0.00%

0

Gần đây

20

Bitcoin Gold

₫1,421,567.75

--

₫110,697,481

0.00%

0

Gần đây

21

Gas

₫214,262.60

--

₫109,831,010

0.00%

0

Gần đây

22

Dash

₫4,326,416.49

--

₫105,867,412

0.00%

0

Gần đây

23

Basic Attention Token

₫16,995.64

--

₫95,223,175

0.00%

0

Gần đây

24

Compound

₫9,555,601.76

--

₫87,242,644

0.00%

0

Gần đây

25

Dai

₫23,970.19

--

₫85,164,181

0.00%

0

Gần đây

26

Zcash

₫3,034,672.14

--

₫50,861,105

0.00%

0

Gần đây

27

Bitcoin SV

₫3,556,882.93

--

₫3,805,865

0.00%

0

Gần đây