×
×
Các loại tiền điện tử:  7,151Các thị trường giao dịch:  29,814Vốn hóa thị trường:  $322,132,521,645Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,853,548,555BTC Chiếm Ưu Thế:  58.9%
Vốn hóa thị trường:  $322,132,521,645Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,853,548,555BTC Chiếm Ưu Thế:  58.9%Các loại tiền điện tử:  7,151Các thị trường giao dịch:  29,814

Altcoin Trader

$792,350 USD
77.33100371 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$663,528
$10,500.53
83.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$42,585
$325.92
5.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$25,630
$0.231595
3.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$21,968
$0.027202
2.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,071
$1.03
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,903
$0.079921
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,734
$0.000315
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,961
$43.46
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,136
$20.42
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,964
$154.59
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,649
$212.93
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,358
$52.50
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,788
$0.075837
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,673
$0.221678
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$959
$7.70
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$824
$0.933963
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$690
$1.63
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$319
$0.204177
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$210
$128.92
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$189
$0.002730
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$143
$87.50
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$99
$0.396687
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$67
$64.69
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...