×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
New! See the top 65 exchanges ranked by our liquidity metric
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,897Các thị trường giao dịch:  20,755Vốn Hóa Thị Trường:  $201,307,244,063Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,581,208,826BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $201,307,244,063Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,581,208,826BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%Các loại tiền điện tử:  4,897Các thị trường giao dịch:  20,755

Altcoin Trader

$779,395 USD
104.76118867 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$528
$0.016031
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$488
$0.061500
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$424
$9.09
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$146
$1.15
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$713
$1.03
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$161
$6.49
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$201
$0.040959
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$293
$0.247366
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$237
$31.43
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$112
$52.14
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$9,125
$154.71
1.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,398
$0.194066
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$20,459
$0.236433
2.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$518
$0.000328
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,859
$218.73
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$734
$0.002275
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$82
$0.445532
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$132
$53.30
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$26,503
$48.24
3.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,019
$107.97
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$714,284
$7,812.36
91.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...