×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $269,575,647,477Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,238,573,326BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,575,647,477Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,238,573,326BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

Altcoin Trader

$1,954,495 USD
205.13655732 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,639,703
$10,201.60
83.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$84,528
$256.21
4.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$81,742
$0.084428
4.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$31,888
$0.219863
1.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$15,109
$81.97
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$14,576
$0.083255
0.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$14,292
$1.07
0.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$13,482
$261.02
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$13,067
$48.61
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$9,417
$12.44
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,917
$0.017214
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,733
$1.85
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$5,657
$199.40
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,183
$0.223381
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,490
$0.000311
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,522
$54.06
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,299
$69.71
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,288
$9.74
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,406
$0.002896
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,166
$0.497771
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$75
$0.228658
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...