Top các token Asset-Backed Stablecoin hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Asset-Backed Stablecoin. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.59%0.87%

₫1773.34T₫1,773,335,219,211,167

₫1,751,500,156,080,029

77,310,772,010 USDT

78,274,566,151 USDT

tether-7d-price-graph

2

0.61%0.95%

₫964.96T₫964,959,134,118,157

₫136,992,852,860,849

6,049,621,153 USDC

42,612,713,492 USDC

usd-coin-7d-price-graph

3

0.76%0.90%

₫319.63T₫319,630,484,770,782

₫131,508,320,830,602

5,813,780,279 BUSD

14,130,371,350 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

4

0.50%0.77%

₫32.02T₫32,015,704,052,999

₫2,244,348,643,828

99,034,333 TUSD

1,412,727,878 TUSD

trueusd-7d-price-graph

5

0.59%0.84%

₫21.42T₫21,422,382,271,545

₫447,830,307,267

19,768,463 USDP

945,642,940 USDP

paxos-standard-7d-price-graph

6

15.03%20.01%

₫6.36T₫6,357,084,088,993

₫666,526,241,284

1,379,796,722 RSR

13,159,997,677 RSR

reserve-rights-7d-price-graph

7

0.71%0.97%

₫5.69T₫5,689,563,124,148

₫298,625,633,573

13,200,140 GUSD

251,495,589 GUSD

gemini-dollar-7d-price-graph

8

0.45%0.50%

₫9.30T₫9,298,920,658,169

₫473,406,482,874

20,858,162 HUSD

409,707,940 HUSD

husd-7d-price-graph

9

1.05%0.69%

₫4.70T₫4,703,183,969,301

₫105,303,120,135

6,287,991 XSGD

280,842,371 XSGD

xsgd-7d-price-graph

10

0.06%1.95%

₫2.69T₫2,690,736,575,931

₫154,834,952,946

5,991,792 EURS

104,125,940 EURS

stasis-euro-7d-price-graph
VaiVAI$0.92
DigixDAODGD$537.63
Reflexer Ungovernance TokenFLX$208.00
USDKUSDK$1.00
Rupiah TokenIDRT$0.00
Standard ProtocolSTND$0.29
EOSDTEOSDT$0.80
XaurumXAUR$0.02
Digix Gold TokenDGX$27.01
Stably USDUSDS$0.99
Tether EURtEURT$1.13
1irstGold1GOLD$68.67
Zytara dollarZUSD$0.74
Diamond Platform TokenDPT$0.74
Karatgold CoinKBC$0.00
USDQUSDQ$0.99
bitUSDBITUSD$0.82
bitGoldBITGOLD$143.14
bitEURBITEUR$1.13
HelloGoldHGT$0.00
ConstantCONST$99.50
Binance GBP Stable CoinBGBP$1.39
EURBASEEBASE$1.20
Binance KRWBKRW$0.00
Binance VNDBVND$0.00
Fluity USDFLUSD$1.04

Hiển thị 1 - 36 trong số 36

Hiển thị hàng

100