Top các token Asset-Backed Stablecoin hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Asset-Backed Stablecoin. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.15%0.61%0.85%

₫1953.36T₫1,953,358,561,162,599

₫385,140,579,035,980

16,395,044,129 USDT

83,152,494,319 USDT

tether-7d-price-graph

5

0.17%0.60%0.87%

₫678.76T₫678,756,427,513,630

₫53,289,034,198,646

2,269,516,562 USDC

28,907,428,651 USDC

usd-coin-7d-price-graph

14

0.16%0.59%0.84%

₫120.96T₫120,964,975,863,878

₫30,431,580,706,577

1,295,486,259 BUSD

5,149,534,149 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

17

0.16%0.59%0.86%

₫112.42T₫112,415,350,250,368

₫2,029,987,865,535

86,451,848 DAI

4,787,474,322 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

31

0.17%0.55%0.85%

₫48.20T₫48,200,550,864,889

₫46,889,221,880,071

1,996,181,558 TUSD

2,052,007,836 TUSD

trueusd-7d-price-graph

44

0.18%0.44%1.27%

₫23.64T₫23,642,375,847,035

₫207,428,627,038

8,831,269 USDP

1,006,573,588 USDP

paxos-standard-7d-price-graph

71

0.14%0.50%0.68%

₫13.39T₫13,394,996,953,005

₫15,705,007,503

669,670 GUSD

571,170,129 GUSD

gemini-dollar-7d-price-graph

221

0.16%0.46%1.14%

₫6.60T₫6,604,160,496,287

₫27,303,328,732

1,154,835 LUSD

279,332,819 LUSD

liquity-usd-7d-price-graph

238

2.02%2.07%2.81%

₫3.06T₫3,064,416,047,654

₫10,989,641,630

445,142 EURS

124,125,940 EURS

stasis-euro-7d-price-graph

332

0.33%0.73%1.05%

₫1.54T₫1,536,596,009,896

₫31,137,377,074

1,791,149 XSGD

88,391,260 XSGD

xsgd-7d-price-graph
VaiVAI$0.98
USDKUSDK$1.02
ReserveRSV$1.00
HUSDHUSD$0.06
Rupiah TokenIDRT$0.00
DigixDAODGD$80.16
DjedDJED$1.10
Reflexer Ungovernance TokenFLX$15.36
Digix Gold TokenDGX$43.08
XaurumXAUR$0.02
EOSDTEOSDT$0.37
StandardSTND$0.01
Tether EURtEURT$1.07
DOLADOLA$1.00
OvernightDAI+$1.00
SpiceUSDUSDS$0.11
Karatgold CoinKBC$0.00
Diamond Platform TokenDPT$0.14
1irstGold1GOLD$64.69
mStable USDMUSD$1.00
bitUSDBITUSD$0.82
bitGoldBITGOLD$143.14
bitEURBITEUR$1.13
HelloGoldHGT$0.00
Stably USDUSDS$1.03
ConstantCONST$99.50
USDQUSDQ$0.99
Binance GBP Stable CoinBGBP$1.39
EURBASEEBASE$1.20
Binance KRWBKRW$0.00
Binance VNDBVND$0.00
Zytara dollarZUSD$0.92
Fluity USDFLUSD$1.04
Inflation Adjusted USDSIUSDS$0.40
SpiceEUROEUROS$0.39
MIDASMDS$0.97
QCADQCAD$0.00
Stable CoinSBC$0.00

Hiển thị 1 - 48 trong số 48

Hiển thị hàng

100