ROOM

OptionRoom giá 
ROOM

₫15.50  

8.08% (1n)

Contract Address was swapped from 0xad4f86a25bbc20ffb751f2fac312a0b4d8f88c64 to 0x3C45A24d36Ab6fc1925533C1F57bC7e1b6fbA8a4. Read more - https://twitter.com/option_room/status/1418502765505138691

biểu đồ OptionRoom sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về OptionRoom
Vốn hóa thị trường
 

8.08%

₫193,639,630
#2291
Khối lượng (24 giờ)
 

5.01%

₫767,730,554
#3651
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
396.47%
Lượng cung lưu hành
 
12,493,373 ROOM
12.49%
Tổng cung
 
100,000,000 ROOM
Nguồn cung tối đa
 
100,000,000 ROOM
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫1,549,938,054
công cụ chuyển đổi ROOM sang VND
ROOM
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫12.09
Cao
₫16.86
Cao nhất mọi thời đại
Feb 22, 2021 (3 years ago)
₫113,180.98
-99.99%
Thấp nhất mọi thời đại
Jan 10, 2024 (2 months ago)
₫1.96
+692.21%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi9,295x
2311th / 8.9K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token

Contract Address was swapped from 0xad4f86a25bbc20ffb751f2fac312a0b4d8f88c64 to 0x3C45A24d36Ab6fc1925533C1F57bC7e1b6fbA8a4. Read more - https://twitter.com/option_room/status/1418502765505138691

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

OptionRoom community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

OptionRoom markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về OptionRoom%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về OptionRoom

OptionRoom is a governed oracle and forecast protocol built on Polkadot. Our aim is to create a scalable protocol with multiple use cases: from oracle as a service to limitless event derivates.

Protocol Features:

OaaS: User governed Oracle as a service: OptionRoom has the ability to serve as an OaaS — Oracle as a Service where oracle requests are solved by governance.

User governed forecast market protocol: OptionRoom allows users to create and participate in event derivatives that are pegged to real-world outcomes by governance consensus

Dual token model: Dual token model: ROOM serving as the utility token of OptionRoom and COURT serving as the governance token of the protocol.

Governance staking and authenticity score: Users stake their court for an increasingly higher authenticity score, meaning more voting power. Honest governance participants are rewarded with ROOM while dishonest participants are punished.

LP mining: The governance token COURT can only be obtained by providing liquidity/ staking the utility token ROOM

Self-sustainable and community based: Protocol fees fuel a buyback mechanism. The founders of OptionRoom receive no percentage of the protocol fees.

Built on Polkadot: OptionRoom v2 is planned to be built on Polkadot.

User incentives: OptionRoom rewards protocol and governance participants. Pools creators get rewarded with a percentage of the pool winnings, creating an incentive to promote their pools.

Reward buffer pool: Excessive fees generated from the protocol are diverted to a reward buffer pool to be used as protocol rewards reducing inflation.

Multiple use-cases: OaaS, limitless prediction markets, decentralised polls, dispute resolution, decentralised surveys, curated lists — are some of the use-cases of OptionRoom’s architecture