HC

HyperCashHC

Xếp hạng 432
Đồng coin
Trên 8,098 danh sách theo dõi

Giá HyperCash (HC)

$0.9696
5.55%

0.00001988 BTC

0.0006111 ETH

Thấp:$0.9199
Cao:$1.05
24 giờ
HC  HyperCash HCPrice: $0.9696 5.55%
Vốn hóa thị trường
$43,689,885
5.55%
Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
$81,445,682
5.55%
Khối lượng
24 giờ
$12,767,747
57.35%
Lượng cung lưu hành
45,060,097 HC
54%
Tổng cung tối đa
84,000,000
Tổng cung
45,060,097

HyperCash Thị Trường Giao Dịch

Cặp

All

#

Nguồn

Cặp

Giá

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Tin cậy

Đã được cập nhật

1

ZB.COM

$0.9727

$8,441,682

66.12%

84

High

Gần đây

2

Huobi Global

$0.9678

$1,336,998

10.47%

103

High

Gần đây

3

MXC.COM

$0.9657

$1,046,500

8.20%

84

High

Gần đây

4

ZB.COM

$0.9729

$893,731

7.00%

45

High

Gần đây

5

EXX

$0.9666

** $829,323

0.00%

42

High

Gần đây

6

OKEx

$0.9715

$480,240

3.76%

61

High

Gần đây

7

Huobi Global

$0.9722

$185,579

1.45%

83

High

Gần đây

8

Huobi Global

$0.9680

$97,343

0.76%

59

High

Gần đây

9

CoinEx

$1.00

$90,826

0.71%

17

High

Gần đây

10

Hoo

* $0.9732

** $75,950

0.00%

34

High

Gần đây

11

Gate.io

$0.9694

$75,647

0.59%

38

High

Gần đây

12

Gate.io

$0.9712

$37,686

0.30%

21

High

Gần đây

13

CoinEx

$0.9771

$28,738

0.23%

22

High

Gần đây

14

Gate.io

$0.9761

$28,470

0.22%

22

High

Gần đây

15

ZB.COM

$0.9707

$26,084

0.20%

49

High

Gần đây

16

OKEx

$0.9678

$16,115

0.13%

57

High

Gần đây

17

KuCoin

$0.9785

$9,046

0.07%

23

High

Gần đây

18

OKEx

$0.9649

$7,861

0.06%

24

High

Gần đây

19

Huobi Korea

$0.9665

$1,049

0.01%

61

High

Gần đây

20

KuCoin

$0.9148

$751.86

0.01%

15

High

Gần đây

21

Huobi Korea

$0.9666

$387.23

0.00%

107

High

Gần đây

22

OKEx Korea

$0.9715

$0.00

0.00%

-

High

Gần đây

23

OKEx Korea

$0.9678

$0.00

0.00%

-

High

Gần đây

24

ATOMARS

$1.24

$0.00

0.00%

-

High

Gần đây

25

BW.com

* $0.6794

** $65,463

0.00%

-

Low

641 giờ trước

26

ACX

*** $1.64

*** $0.00

0.00%

-

N/A

Gần đây

27

ATOMARS

$0.8709

$0.00

0.00%

-

N/A

Gần đây

* Không bao gồm giá

** Không bao gồm Khối lượng

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện