BADGER

Badger DAO giá 
BADGER

₫97,020.28  

0.28% (1n)

biểu đồ Badger DAO sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Badger DAO
Vốn hóa thị trường
 

0.28%

₫1,802,677,956,803
#464
Khối lượng (24 giờ)
 

12.73%

₫192,736,726,514
#398
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
10.69%
Tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL)
 
₫602,721,490,183
Vốn hóa thị trường / Tổng giá trị tài sản bị khoá
 
2.9908971
Lượng cung lưu hành
 
18,580,424 BADGER
88.48%
Tổng cung
 
21,000,000 BADGER
Nguồn cung tối đa
 
21,000,000 BADGER
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫2,037,425,904,825
công cụ chuyển đổi BADGER sang VND
BADGER
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫93,953.00
Cao
₫97,886.14
Cao nhất mọi thời đại
Feb 09, 2021 (3 years ago)
₫2,2...44.04
-95.6%
Thấp nhất mọi thời đại
Sep 11, 2023 (5 months ago)
₫45,969.92
+111.05%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi43,202x
787th / 8.8K
Thẻ
DeFiDAOYield FarmingHiển thị tất cả
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Badger DAO community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Badger DAO markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Badger DAO%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Badger DAO

What Is Badger DAO (BADGER)?

Badger DAO is an open-source, decentralized automated organization that is dedicated to building products and infrastructure of simplifying the use of Bitcoin (BTC) as collateral across many smart contract platforms.

The platform is a shared space where the developers, known as Badge Builders, have the ability to collaborate and implement Bitcoin as collateral to as many blockchains as possible. A developer can earn a percentage of the fees and BADGER tokens from the developer mining pool for every implementation. The mainnet was launched on December 3, 2020.

A builder can be a single developer, a group of developers, or even a company. There are no fixed obligations to participation requirements, and anyone can create. The pillars of Badger DAO include the Badger Builders, the community-created products, the Dedicated Badger Operations team, the fairly initial distribution of the BADGER tokens for governance and the fact that all of the code is open-sourced.

Who Are the Founders of Badger DAO?

What Makes Badger DAO Unique?

How Many Badger DAO (BADGER) Coins Are There in Circulation?

How Is the Badger DAO Network Secured?

Where Can You Buy Badger DAO (BADGER)?

Related Pages:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích về Badger DAO

Đang tải...