Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,601,910,109,761Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $86,011,158,490Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.1% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  38 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,601,910,109,761Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $86,011,158,490Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.1% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  38 Gwei
BET

BetaCoinBET

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 100 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored