Paribu

Paribu

Khối lượng giao dịch (24h)

₫2,466,729,557,485.44

2,691 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Paribu

Paribu

Based in Istanbul-Turkey, Paribu is one of the leading cryptocurrency trading platforms with almost 5 million users. Paribu started its operations in February 2017 and now, the exchange has support for more than 60 cryptocurrencies. The users can deposit and withdraw Turkish Lira through any of the seven banks that Paribu has integrated with. Paribu offers Turkish Lira pairs as well as USDT pairs. Along with support for the domestic fiat currency, Paribu also provides 24/7 customer support for its users.

Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Tether USDt

₫24,412.86

₫22,387,234,757.91₫11,674,627,089.25

₫486,947,371,600

19.74%

Gần đây

2

Bitcoin

₫924,415,887.34

₫2,581,737,178.34₫1,651,932,346.27

₫293,280,354,518

11.89%

Gần đây

3

IOTA

₫6,151.61

₫102,461,143.05₫35,394,011.90

₫229,622,903,506

9.31%

Gần đây

4

Sei

₫5,887.61

--

₫120,364,822,067

4.88%

Gần đây

5

Galatasaray Fan Token

₫43,782.06

₫355,493,494.56₫180,400,537.75

₫80,044,343,182

3.24%

Gần đây

6

Reef

₫41.74

₫97,332,912.84₫222,692,385.63

₫79,242,904,119

3.21%

Gần đây

7

Basic Attention Token

₫5,531.42

₫710,316,527.69₫39,341,885.61

₫76,713,402,646

3.11%

Gần đây

8

Avalanche

₫509,167.64

₫433,247,541.20₫341,389,849.22

₫74,138,598,184

3.01%

Gần đây

9

Star Atlas

₫138.12

₫424,558,630.97₫154,037,684.06

₫58,348,212,997

2.37%

Gần đây

10

Toncoin

₫58,758.82

--

₫51,628,585,865

2.09%

Gần đây

11

CLV

₫1,017.45

₫290,988,272.84₫211,368,304.62

₫46,452,823,594

1.88%

Gần đây

12

Celestia

₫145,727.90

--

₫46,350,157,211

1.88%

Gần đây

13

UMA

₫47,804.92

₫74,208,276.52₫117,040,083.74

₫41,339,981,808

1.68%

Gần đây

14

Solana

₫1,452,325.84

₫650,507,980.53₫678,783,509.53

₫39,690,067,210

1.61%

Gần đây

15

Zilliqa

₫524.06

₫436,501,504.79₫274,082,612.12

₫35,228,692,740

1.43%

Gần đây

16

Radiant Capital

₫6,084.57

--

₫32,400,414,673

1.31%

Gần đây

17

Dogecoin

₫1,978.99

₫293,939,050.66₫272,467,227.89

₫31,211,541,083

1.27%

Gần đây

18

SKALE

₫1,036.05

--

₫30,865,865,011

1.25%

Gần đây

19

Blur

₫12,019.95

--

₫29,805,471,010

1.21%

Gần đây

20

Pepe

₫0.02572

--

₫28,187,317,447

1.14%

Gần đây

21

RACA

₫4.2659

₫710,406,395.16₫221,416,463.29

₫26,732,669,275

1.08%

Gần đây

22

ApeCoin

₫38,409.88

₫154,888,678.90₫36,081,211.80

₫24,557,391,380

1.00%

Gần đây

23

Loopring

₫5,336.15

₫444,889,149.02₫317,522,888.36

₫21,809,372,729

0.88%

Gần đây

24

XRP

₫14,750.47

₫1,305,619,006.30₫155,874,797.16

₫18,707,669,145

0.76%

Gần đây

25

Juventus Fan Token

₫60,015.96

₫112,214,487.74₫225,554,171.82

₫18,179,446,438

0.74%

Gần đây

26

Fetch.ai

₫12,666.96

₫646,335,734.07₫545,616,483.86

₫17,853,441,702

0.72%

Gần đây

27

Alien Worlds

₫358.87

₫74,303,212.41₫17,276,896.92

₫16,280,883,378

0.66%

Gần đây

28

Chiliz

₫1,787.15

₫729,728,731.86₫195,755,847.49

₫15,400,058,856

0.62%

Gần đây

29

Gala

₫603.60

₫76,551,681.08₫186,965,997.11

₫15,281,525,130

0.62%

Gần đây

30

CEEK VR

₫1,168.30

₫405,000,849.73₫79,312,569.83

₫14,602,780,801

0.59%

Gần đây

31

Fenerbahçe Token

₫23,684.55

₫295,085,560.85₫308,305,248.87

₫13,199,410,017

0.54%

Gần đây

32

FLOKI

₫0.7732

--

₫12,398,625,619

0.50%

Gần đây

33

Shiba Inu

₫0.2001

₫1,188,048,626.21₫212,458,044.46

₫11,814,797,060

0.48%

Gần đây

34

Waves

₫50,486.82

₫1,318,055,009.34₫462,187,797.45

₫11,779,758,439

0.48%

Gần đây

35

Injective

₫410,775.33

₫3,184,327,909.85₫2,674,202,432.34

₫11,771,548,027

0.48%

Gần đây

36

Storj

₫17,440.75

₫353,393,788.12₫109,929,747.07

₫11,683,600,936

0.47%

Gần đây

37

Ethereum

₫49,489,489.23

₫1,795,148,082.97₫901,279,895.20

₫10,956,007,512

0.44%

Gần đây

38

Arbitrum

₫24,472.36

--

₫10,477,617,610

0.42%

Gần đây

39

TRON

₫2,533.56

₫762,140,533.18₫468,461,089.87

₫10,027,026,653

0.41%

Gần đây

40

dYdX (ethDYDX)

₫79,392.71

--

₫9,810,476,702

0.40%

Gần đây

41

Arsenal Fan Token

₫34,110.45

₫87,464,434.84₫198,463,508.31

₫9,785,594,051

0.40%

Gần đây

42

Mina

₫17,382.08

₫198,331,677.84₫241,680,412.81

₫9,260,109,058

0.38%

Gần đây

43

Golem

₫5,866.66

--

₫8,987,356,060

0.36%

Gần đây

44

Radworks

₫37,546.64

₫159,480,442.63₫97,813,345.54

₫8,791,384,937

0.36%

Gần đây

45

Avalanche

₫508,596.65

₫67,692,082.86₫274,558,721.26

₫8,104,331,165

0.33%

Gần đây

46

Orchid

₫1,777.60

₫353,889,383.24₫262,388,340.69

₫7,788,022,926

0.32%

Gần đây

47

Fantom

₫7,304.83

₫356,922,236.70₫206,188,646.18

₫7,028,145,780

0.28%

Gần đây

48

Sui

₫14,758.85

--

₫6,725,869,290

0.27%

Gần đây

49

Spell Token

₫14.19

₫168,161,910.53₫225,960,292.30

₫6,108,225,124

0.25%

Gần đây

50

PlayDapp

₫5,212.95

--

₫5,924,568,414

0.24%

Gần đây

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.