Paribu

$1,201,024,162 USD
20,021 BTC

Thông tin về Paribu

Launched on February 14, 2017, Paribu is an exchange market based in Turkey. With more than 1 million users, Paribu allows users to trade cryptocurrencies and to deposit/withdraw TRY 24/7. Paribu offers cryptocurrency/fiat parities along with the BTC/USDT parity. Fan token exchange is also available on Paribu. Additionally, there is no minimum deposit limit for TRY and no withdrawal fee for altcoin transactions on Paribu. Paribu provides 24/7 support to its users.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.01996
$250,367,207
20.85%
311
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$0.00838
$200,041,549
16.66%
363
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1.37
$196,122,506
16.33%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.0758
$174,611,950
14.54%
247
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.6063
$71,491,917
5.95%
235
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.00
$68,452,273
5.70%
487
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.4677
$40,822,397
3.40%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.1215
$31,293,519
2.61%
267
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$60,201.08
$24,341,833
2.03%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1.30
$19,854,460
1.65%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$39.14
$17,408,765
1.45%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.47
$13,682,915
1.14%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.1886
$10,270,432
0.86%
275
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$27.35
$10,143,517
0.84%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$15.75
$7,033,990
0.59%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$10.11
$6,005,836
0.50%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1.95
$5,822,537
0.48%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$251.84
$5,778,598
0.48%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$31.85
$5,537,475
0.46%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$6.70
$5,078,249
0.42%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$64.37
$4,268,205
0.36%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$9.10
$4,108,214
0.34%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$2,148.00
$3,701,038
0.31%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$6.46
$2,721,000
0.23%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$9.49
$2,553,145
0.21%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$34.20
$2,324,598
0.19%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$15.61
$2,283,901
0.19%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$10.07
$1,975,862
0.16%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$4.51
$1,899,003
0.16%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$683.44
$1,580,698
0.13%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$41.52
$1,562,001
0.13%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$11.19
$1,197,941
0.10%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$21.98
$889,414
0.07%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$51.35
$799,157
0.07%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$30.38
$759,330
0.06%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$373.75
$679,253
0.06%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$1.37
$543,026
0.05%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$2,284.93
$494,548
0.04%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.5952
$416,550
0.03%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$59,921.66
$296,918
0.02%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$1.28
$125,728
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$32.03
$122,363
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$2,154.37
$77,427
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$34.25
$62,282
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$15.73
$47,775
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$2,276.62
$15,273
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...