×
×
Các loại tiền điện tử:  6,240Các thị trường giao dịch:  24,727Vốn hóa thị trường:  $357,192,565,855Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,591,187,806BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%
Vốn hóa thị trường:  $357,192,565,855Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,591,187,806BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%Các loại tiền điện tử:  6,240Các thị trường giao dịch:  24,727

Paribu

$50,035,354 USD
4,254 BTC

Thông tin về Paribu

Launched on 14/02/2017, Paribu is a centralized exchange based in Turkey. It supports TRY fiat pairs/fiat deposits/fiat withdrawals. Paribu claims to have the highest transaction volume amongst exchanges based in Turkey. It provides 24/7 support and trading services to its users across 22 cryptoassets.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$14,698,254
$11,775.37
29.38%
214
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,476,979
$1.00
8.95%
204
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,205,975
$0.306641
8.41%
138
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,009,017
$395.69
8.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,315,945
$321.12
6.63%
101
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,605,086
$10.06
5.21%
113
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,883,735
$0.013309
3.76%
136
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,646,815
$0.143173
3.29%
146
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,448,508
$1.72
2.89%
142
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,393,502
$0.000784
2.79%
118
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,242,277
$0.000411
2.48%
102
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,229,887
$0.003548
2.46%
102
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,135,163
$3.23
2.27%
96
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,095,266
$0.022781
2.19%
103
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,081,364
$59.92
2.16%
103
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,061,699
$3.20
2.12%
94
Spot
Percentage
Gần đây
17
$803,535
$0.106862
1.61%
130
Spot
Percentage
Gần đây
18
$701,000
$0.723457
1.40%
108
Spot
Percentage
Gần đây
19
$594,898
$0.259561
1.19%
107
Spot
Percentage
Gần đây
20
$555,239
$13.38
1.11%
76
Spot
Percentage
Gần đây
21
$536,508
$0.020848
1.07%
89
Spot
Percentage
Gần đây
22
$370,530
$4.09
0.74%
59
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...