×
×
Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042Vốn hóa thị trường:  $343,123,153,265Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,223,300,918BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $343,123,153,265Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,223,300,918BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042

OceanEx

$100,991,234 USD
9,725 BTC

Thông tin về OceanEx

Launched by BitOcean Global in 2018, OceanEx (oceanex.pro) is an AI-powered digital asset trading platform within the VeChainThor Ecosystem, offering professional services to digital asset investors, traders, and liquidity providers.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$21,718,075
$0.012922
21.50%
83
Spot
Percentage
Gần đây
2
$18,972,538
$10,739.00
18.79%
149
Spot
Percentage
Gần đây
3
$16,359,832
$0.012931
16.20%
93
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,226,756
$352.54
7.16%
72
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,364,550
$0.012938
6.30%
68
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,106,610
$352.74
6.05%
144
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,540,788
$0.095924
2.52%
51
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,636,650
$0.096289
1.62%
38
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,148,045
$10.82
1.14%
60
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,051,991
$0.245226
1.04%
105
Spot
Percentage
Gần đây
11
$916,061
$217.14
0.91%
37
Spot
Percentage
Gần đây
12
$768,005
$0.245572
0.76%
76
Spot
Percentage
Gần đây
13
$733,428
$217.61
0.73%
54
Spot
Percentage
Gần đây
14
$704,824
$0.000769
0.70%
38
Spot
Percentage
Gần đây
15
$697,288
$46.23
0.69%
111
Spot
Percentage
Gần đây
16
$597,020
$3.14
0.59%
67
Spot
Percentage
Gần đây
17
$569,702
$46.09
0.56%
88
Spot
Percentage
Gần đây
18
$569,219
$0.406119
0.56%
51
Spot
Percentage
Gần đây
19
$566,168
$3.12
0.56%
52
Spot
Percentage
Gần đây
20
$559,507
$10.85
0.55%
94
Spot
Percentage
Gần đây
21
$518,192
$4.73
0.51%
40
Spot
Percentage
Gần đây
22
$516,961
$24.77
0.51%
35
Spot
Percentage
Gần đây
23
$493,443
$0.406138
0.49%
59
Spot
Percentage
Gần đây
24
$435,924
$2.21
0.43%
35
Spot
Percentage
Gần đây
25
$430,560
$138.15
0.43%
45
Spot
Percentage
Gần đây
26
$420,644
$2.21
0.42%
49
Spot
Percentage
Gần đây
27
$408,573
$138.27
0.40%
47
Spot
Percentage
Gần đây
28
$382,478
$4.73
0.38%
45
Spot
Percentage
Gần đây
29
$382,458
$1.00
0.38%
108
Spot
Percentage
Gần đây
30
$371,372
$5.03
0.37%
45
Spot
Percentage
Gần đây
31
$325,371
$0.235228
0.32%
80
Spot
Percentage
Gần đây
32
$323,046
$0.234451
0.32%
34
Spot
Percentage
Gần đây
33
$289,403
$2.57
0.29%
41
Spot
Percentage
Gần đây
34
$288,944
$2.57
0.29%
28
Spot
Percentage
Gần đây
35
$283,783
$54.91
0.28%
28
Spot
Percentage
Gần đây
36
$283,114
$0.075407
0.28%
62
Spot
Percentage
Gần đây
37
$282,562
$10,719.46
0.28%
101
Spot
Percentage
Gần đây
38
$279,777
$68.90
0.28%
54
Spot
Percentage
Gần đây
39
$271,564
$4.41
0.27%
38
Spot
Percentage
Gần đây
40
$265,255
$54.72
0.26%
30
Spot
Percentage
Gần đây
41
$251,001
$12.07
0.25%
23
Spot
Percentage
Gần đây
42
$245,088
$0.075353
0.24%
56
Spot
Percentage
Gần đây
43
$236,524
$5.04
0.23%
40
Spot
Percentage
Gần đây
44
$236,034
$4.41
0.23%
40
Spot
Percentage
Gần đây
45
$234,950
$12.03
0.23%
25
Spot
Percentage
Gần đây
46
$227,174
$0.003196
0.22%
44
Spot
Percentage
Gần đây
47
$222,328
$505.18
0.22%
48
Spot
Percentage
Gần đây
48
$189,727
$24.66
0.19%
49
Spot
Percentage
Gần đây
49
$186,683
$0.003220
0.18%
42
Spot
Percentage
Gần đây
50
$186,312
$0.002723
0.18%
44
Spot
Percentage
Gần đây
51
$185,710
$506.56
0.18%
54
Spot
Percentage
Gần đây
52
$176,328
$69.20
0.17%
52
Spot
Percentage
Gần đây
53
$149,120
$0.005227
0.15%
37
Spot
Percentage
Gần đây
54
$147,893
$0.003202
0.15%
45
Spot
Percentage
Gần đây
55
$143,207
$0.002721
0.14%
39
Spot
Percentage
Gần đây
56
$123,441
$0.000771
0.12%
30
Spot
Percentage
Gần đây
57
$110,934
$0.000494
0.11%
29
Spot
Percentage
Gần đây
58
$110,874
$0.000495
0.11%
33
Spot
Percentage
Gần đây
59
$95,458
$0.005240
0.09%
39
Spot
Percentage
Gần đây
60
$94,309
$0.014522
0.09%
30
Spot
Percentage
Gần đây
61
$83,720
$1.00
0.08%
29
Spot
Percentage
Gần đây
62
$63,969
$0.014541
0.06%
22
Spot
Percentage
Gần đây
63
$50,540
$0.000764
0.05%
44
Spot
Percentage
Gần đây
64
$50,156
$1.00
0.05%
18
Spot
Percentage
Gần đây
65
$47,051
$0.018771
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
66
$40,432
$0.017730
0.04%
20
Spot
Percentage
Gần đây
67
$17,016
$0.037114
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
68
$12,041
$0.000067
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
69
$10,041
$0.001712
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
70
$9,468
$0.060710
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
71
$9,465
$0.061218
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
72
$6,532
$0.000067
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
73
$5,523
$0.001717
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
74
$5,114
$0.001720
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
75
$5,082
$0.000433
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
76
*** $1,230
*** $0.009220
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,019
$0.033671
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
*** $760
*** $0.000037
0.00%
-
Spot
Percentage
497 giờ trước
79
$647
$0.001810
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
80
$477
$0.016103
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
81
$311
$0.133082
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
82
$228
$0.001545
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
83
*** $52
*** $0.000243
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
84
$29
$0.005439
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
85
$20
$0.023152
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
86
$16
$0.005903
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...