OceanEx

$330,532,800 USD
6,749 BTC

Thông tin về OceanEx

Launched by BitOcean Global in 2018, OceanEx (oceanex.pro) is an AI-powered digital asset trading platform within the VeChainThor Ecosystem, offering professional services to digital asset investors, traders, and liquidity providers.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$81,800,885
$0.05067
24.75%
8
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
2
$37,247,127
$1,486.47
11.27%
13
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
3
$31,945,592
$47,974.77
9.66%
16
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
4
$30,717,451
$0.05072
9.29%
10
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
5
$25,835,168
$0.05178
7.82%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
6
$21,607,700
$1,522.67
6.54%
10
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
7
$21,140,504
$1.21
6.40%
8
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
8
$10,172,373
$1.16
3.08%
16
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
9
$5,249,286
$0.005942
1.59%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
10
$4,182,725
$367.69
1.27%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
11
$3,459,408
$149.76
1.05%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
12
$2,935,171
$184.20
0.89%
7
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
13
$2,802,669
$0.05191
0.85%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
14
$2,753,912
$143.44
0.83%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
15
$2,557,796
$226.38
0.77%
8
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
16
$2,503,889
$28.32
0.76%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
17
$2,361,722
$235.47
0.71%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
18
$2,218,167
$19.88
0.67%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
19
$2,145,622
$516.44
0.65%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
20
$1,973,600
$176.83
0.60%
8
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
21
$1,881,379
$19.19
0.57%
7
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
22
$1,794,873
$0.6907
0.54%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
23
$1,755,890
$362.07
0.53%
7
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
24
$1,755,762
$34.30
0.53%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
25
$1,719,810
$1.43
0.52%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
26
$1,542,865
$0.4625
0.47%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
27
$1,497,918
$0.4813
0.45%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
28
$1,493,645
$0.4163
0.45%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
29
$1,361,531
$496.14
0.41%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
30
$1,359,671
$458.49
0.41%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
31
$1,300,104
$466.10
0.39%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
32
$1,065,244
$2,218.61
0.32%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
33
$1,030,516
$0.003158
0.31%
3
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
34
$964,087
$0.16
0.29%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
35
$931,204
$0.003036
0.28%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
36
$876,178
$0.7191
0.27%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
37
$865,613
$216.52
0.26%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
38
$798,870
$4.77
0.24%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
39
$775,452
$33.73
0.23%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
40
$766,051
$3.87
0.23%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
41
$748,813
$11.28
0.23%
3
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
42
$683,188
$4.59
0.21%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
43
$636,460
$123.63
0.19%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
44
$514,146
$2,124.13
0.16%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
45
$508,179
$208.43
0.15%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
46
$507,794
$10.87
0.15%
3
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
47
$498,038
$118.78
0.15%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
48
$470,400
$0.1539
0.14%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
49
$435,427
$3.78
0.13%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
50
$433,827
$3.71
0.13%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
51
$426,538
$0.05025
0.13%
13
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
52
$397,175
$3.72
0.12%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
53
$380,369
$1.00
0.12%
11
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
54
$312,616
$0.1036
0.09%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
55
$310,207
$27.18
0.09%
11
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
56
$300,414
$1.37
0.09%
5
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
57
$276,943
$1.00
0.08%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
58
$249,559
$0.005812
0.08%
3
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
59
$249,301
$0.4004
0.08%
4
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
60
$235,503
$48,066.16
0.07%
6
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
61
$198,698
$0.005736
0.06%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
62
$161,697
$0.0001213
0.05%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
63
$121,999
$1.00
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
64
$71,464
$0.02193
0.02%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
65
$45,330
$0.002156
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
66
$42,550
$0.002065
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
67
$28,583
$0.04641
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
68
$28,197
$0.0001176
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
69
$27,836
$0.09581
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
70
$26,752
$0.002108
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
71
$25,783
$0.04773
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
72
$24,057
$0.00368
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
73
*** $9,252
*** $0.01498
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
74
$6,853
$0.003302
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
75
$4,487
$0.003427
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
76
$775
$0.04357
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
77
$500
$0.02963
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
78
$173
$0.006218
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
79
$135
$0.06994
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
80
$85
$0.00142
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
81
$78
$0.1029
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
82
*** $56
*** $0.2421
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
83
$42
$0.001054
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
84
*** $38
*** $0.000989
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
85
*** $37
*** $0.0006432
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
86
*** $8
*** $0.01901
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
87
$7
$0.03052
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...