×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $262,796,707,696Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,436,184,137BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,796,707,696Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,436,184,137BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

OceanEx

$96,421,823 USD
10,242 BTC

Thông tin về OceanEx

Launched by BitOcean Global in 2018, OceanEx (oceanex.pro) is an AI-powered digital asset trading platform within the VeChainThor Ecosystem, offering professional services to digital asset investors, traders, and liquidity providers.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$45,220,112
$9,421.92
46.90%
205
Spot
Percentage
Gần đây
2
$9,230,131
$0.005525
9.57%
80
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,561,084
$0.005531
8.88%
72
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,140,499
$219.76
6.37%
188
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,846,347
$220.13
5.03%
131
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,806,846
$0.005531
2.91%
88
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,707,758
$0.064386
1.77%
47
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,572,365
$0.064570
1.63%
52
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,025,893
$44.51
1.06%
45
Spot
Percentage
Gần đây
10
$945,735
$238.18
0.98%
49
Spot
Percentage
Gần đây
11
$862,235
$0.197287
0.89%
81
Spot
Percentage
Gần đây
12
$806,944
$44.47
0.84%
104
Spot
Percentage
Gần đây
13
$762,976
$237.51
0.79%
64
Spot
Percentage
Gần đây
14
$706,667
$0.196631
0.73%
77
Spot
Percentage
Gần đây
15
$587,094
$2.85
0.61%
73
Spot
Percentage
Gần đây
16
$533,636
$2.85
0.55%
114
Spot
Percentage
Gần đây
17
$481,515
$7.19
0.50%
48
Spot
Percentage
Gần đây
18
$468,078
$3.97
0.49%
75
Spot
Percentage
Gần đây
19
$429,325
$0.334466
0.45%
57
Spot
Percentage
Gần đây
20
$422,934
$0.333503
0.44%
60
Spot
Percentage
Gần đây
21
$418,317
$7.20
0.43%
29
Spot
Percentage
Gần đây
22
$383,889
$1.00
0.40%
157
Spot
Percentage
Gần đây
23
$370,659
$17.02
0.38%
35
Spot
Percentage
Gần đây
24
$352,176
$3.98
0.37%
41
Spot
Percentage
Gần đây
25
$333,754
$14.59
0.35%
30
Spot
Percentage
Gần đây
26
$329,226
$0.000369
0.34%
38
Spot
Percentage
Gần đây
27
$302,518
$2.60
0.31%
30
Spot
Percentage
Gần đây
28
$295,180
$2.61
0.31%
49
Spot
Percentage
Gần đây
29
$293,289
$14.61
0.30%
47
Spot
Percentage
Gần đây
30
$289,859
$73.84
0.30%
67
Spot
Percentage
Gần đây
31
$285,079
$1.61
0.30%
33
Spot
Percentage
Gần đây
32
$265,351
$0.208223
0.28%
36
Spot
Percentage
Gần đây
33
$264,302
$2.68
0.27%
34
Spot
Percentage
Gần đây
34
$263,296
$1.61
0.27%
34
Spot
Percentage
Gần đây
35
$259,171
$0.209178
0.27%
62
Spot
Percentage
Gần đây
36
$244,010
$0.067363
0.25%
46
Spot
Percentage
Gần đây
37
$239,593
$0.067242
0.25%
36
Spot
Percentage
Gần đây
38
$229,463
$2.68
0.24%
40
Spot
Percentage
Gần đây
39
$228,845
$499.91
0.24%
66
Spot
Percentage
Gần đây
40
$223,691
$46.49
0.23%
26
Spot
Percentage
Gần đây
41
$215,631
$46.52
0.22%
39
Spot
Percentage
Gần đây
42
$195,383
$0.036065
0.20%
30
Spot
Percentage
Gần đây
43
$195,275
$501.03
0.20%
68
Spot
Percentage
Gần đây
44
$180,010
$74.10
0.19%
53
Spot
Percentage
Gần đây
45
$178,995
$0.002527
0.19%
39
Spot
Percentage
Gần đây
46
$175,152
$17.08
0.18%
40
Spot
Percentage
Gần đây
47
$168,584
$0.000481
0.17%
29
Spot
Percentage
Gần đây
48
$134,983
$0.000558
0.14%
34
Spot
Percentage
Gần đây
49
$132,960
$0.000486
0.14%
25
Spot
Percentage
Gần đây
50
$127,502
$0.020723
0.13%
25
Spot
Percentage
Gần đây
51
$126,303
$0.000559
0.13%
33
Spot
Percentage
Gần đây
52
$114,457
$0.004094
0.12%
34
Spot
Percentage
Gần đây
53
$99,331
$0.002514
0.10%
29
Spot
Percentage
Gần đây
54
$97,768
$0.004108
0.10%
36
Spot
Percentage
Gần đây
55
$86,683
$0.020749
0.09%
41
Spot
Percentage
Gần đây
56
$55,054
$0.999900
0.06%
133
Spot
Percentage
Gần đây
57
$51,892
$0.024245
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
58
$42,064
$0.000237
0.04%
22
Spot
Percentage
Gần đây
59
$15,574
$0.000369
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
60
$12,205
$0.036185
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
61
$11,619
$0.069299
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
62
$10,622
$0.000372
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
63
$10,525
$0.069726
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
64
$7,481
$0.000480
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
65
$4,752
$0.000469
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
66
$3,651
$0.000497
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$3,156
$0.007379
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,674
$0.000282
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,372
$0.000012
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
70
$512
$0.000010
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
71
$278
$0.001929
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
72
$235
$10.02
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
73
$78
$0.002098
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
74
$65
$0.056659
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
75
$29
$0.004692
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
76
$25
$0.005553
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
77
$2
$0.000003
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...