OceanEx

OceanEx

Khối lượng(24 giờ)

₫1,876,631,647,759.33

1,645 BTC

Thông tin về OceanEx

Launched by BitOcean Global in 2018, OceanEx (oceanex.pro) is an AI-powered digital asset trading platform within the VeChainThor Ecosystem, offering professional services to digital asset investors, traders, and liquidity providers.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫100,703,012.69

₫107,635,494.10₫404,866,531.15

₫609,411,229,808

32.47%

224

Gần đây

2

Binance Coin

₫13,928,130.46

₫11,633,756.73₫245,309,644.54

₫123,969,107,973

6.61%

146

Gần đây

3

VeChain

₫2,121.17

₫1,203,851,172.90₫14,635,758.94

₫92,700,863,072

4.94%

251

Gần đây

4

VeChain

₫2,123.13

₫598,088,770.53₫1,263,120,580.68

₫64,148,884,316

3.42%

243

Gần đây

5

XRP

₫19,603.89

₫191,535,442.05₫129,106,439.91

₫58,724,115,232

3.13%

159

Gần đây

6

Ethereum Classic

₫921,543.40

₫26,131,212.24₫46,437,647.43

₫55,551,927,056

2.96%

117

Gần đây

7

Litecoin

₫3,701,037.19

₫57,487,687.12₫41,245,564.98

₫52,641,178,461

2.81%

93

Gần đây

8

Aave

₫4,495,626.27

₫116,769,999.14₫78,400,788.19

₫48,853,476,150

2.60%

168

Gần đây

9

Holo

₫224.65

₫33,397,779.60₫37,404,237.34

₫47,225,442,426

2.52%

81

Gần đây

10

Decred

₫2,201,993.56

₫2,476,062.01₫3,051,430.74

₫42,864,114,240

2.28%

42

19 giờ trước

11

Bitcoin

₫1,144,256,971.20

₫33,995,390.50₫27,253,514.81

₫42,191,446,965

2.25%

154

Gần đây

12

Bitcoin Cash

₫10,718,781.26

-₫175,559,594.86

₫41,122,238,699

2.19%

157

Gần đây

13

Polkadot

₫665,352.69

₫126,062,533.63₫21,930,870.41

₫36,676,342,669

1.95%

191

Gần đây

14

Basic Attention Token

₫29,153.90

₫22,191,628.87-

₫36,564,743,413

1.95%

50

19 giờ trước

15

Dogecoin

₫4,083.88

₫94,393,800.28₫542,365,901.73

₫34,252,344,248

1.83%

291

Gần đây

16

Maker

₫61,089,409.06

₫11,430,958.92₫50,064,327.47

₫27,010,853,878

1.44%

92

Gần đây

17

OMG Network

₫161,588.60

₫32,818,992.09₫37,860,169.04

₫25,653,401,560

1.37%

168

Gần đây

18

Tezos

₫123,537.78

₫33,588,596.59₫117,963,888.64

₫24,544,052,732

1.31%

178

Gần đây

19

Stellar

₫6,758.69

₫62,922,269.92₫3,670,635.06

₫23,139,891,655

1.23%

145

Gần đây

20

0x

₫20,927.95

--

₫22,024,410,603

1.17%

101

19 giờ trước

21

VeChain

₫2,123.67

₫678,645,975.70₫87,244,712.67

₫21,990,913,306

1.17%

235

Gần đây

22

VeThor Token

₫156.07

₫148,670,175.59₫217,620,140.53

₫20,907,509,466

1.11%

131

Gần đây

23

Zcash

₫4,051,393.55

₫20,423,078.86₫38,850,291.29

₫20,282,240,353

1.08%

96

Gần đây

24

Cardano

₫31,612.46

₫125,056,559.02₫11,931,079.40

₫17,608,949,557

0.94%

129

Gần đây

25

Basic Attention Token

₫29,193.70

-₫2,814,095.63

₫16,324,206,189

0.87%

173

19 giờ trước

26

Cardano

₫31,587.28

-₫69,885,198.73

₫15,776,203,884

0.84%

137

Gần đây

27

Aave

₫4,491,194.19

₫14,525,487.00₫65,304,037.61

₫15,117,849,170

0.81%

87

Gần đây

28

Cosmos

₫562,709.05

₫24,636,067.33₫122,729,333.13

₫14,415,536,709

0.77%

156

Gần đây

29

Compound

₫4,870,833.75

₫22,262,317.04₫63,869,618.38

₫13,515,350,831

0.72%

88

Gần đây

30

Litecoin

₫3,694,759.98

₫77,543,136.22₫76,464,671.83

₫13,579,605,878

0.72%

146

Gần đây

31

Dash

₫3,284,975.95

₫3,506,997.09₫38,442,331.39

₫13,141,967,881

0.70%

122

Gần đây

32

Ethereum

₫100,679,647.64

₫92,842,410.11₫62,411,469.62

₫12,583,771,962

0.67%

200

Gần đây

33

Bitcoin Cash

₫10,710,714.47

₫11,003,463.39₫147,273,145.79

₫12,377,277,332

0.66%

164

Gần đây

34

Ravencoin

₫2,129.74

₫5,695,546.25-

₫11,852,821,392

0.63%

115

19 giờ trước

35

0x

₫20,987.21

--

₫10,828,793,399

0.58%

219

19 giờ trước

36

Decred

₫2,210,154.23

₫7,147,783.37₫5,912,364.02

₫10,777,949,697

0.57%

47

19 giờ trước

37

XRP

₫19,613.17

₫168,755,884.57₫29,642,717.50

₫9,182,299,282

0.49%

141

Gần đây

38

Maker

₫61,045,328.87

₫46,645,175.14₫4,620,129.59

₫9,057,732,529

0.48%

125

Gần đây

39

Compound

₫4,869,905.93

₫26,823,340.29₫23,085,355.53

₫8,541,022,628

0.46%

133

Gần đây

40

EOS

₫80,360.75

₫48,541,561.45₫5,656,936.00

₫8,357,310,614

0.45%

26

Gần đây

41

OMG Network

₫161,156.97

₫18,352,508.43₫16,047,362.44

₫8,334,221,237

0.44%

185

Gần đây

42

Ethereum Classic

₫921,870.41

₫35,809,644.06₫8,016,450.92

₫7,701,086,030

0.41%

144

Gần đây

43

Polkadot

₫665,651.84

₫23,016,754.94₫38,472,289.37

₫5,417,407,465

0.29%

140

Gần đây

44

Zcash

₫4,057,297.67

₫10,634,138.36₫38,379,708.94

₫5,176,837,884

0.28%

62

Gần đây

45

Tezos

₫123,621.22

₫78,036,685.62₫60,813,256.55

₫4,962,382,093

0.26%

144

Gần đây

46

USD Coin

₫22,979.10

-₫128,751,539.70

₫4,834,843,172

0.26%

144

Gần đây

47

Dogecoin

₫4,080.64

₫307,296,814.10₫86,866,162.39

₫4,683,614,065

0.25%

188

Gần đây

48

Stellar

₫6,752.90

-₫64,840,887.84

₫4,539,825,042

0.24%

130

Gần đây

49

Dash

₫3,291,948.79

-₫15,916,222.15

₫4,390,220,788

0.23%

59

Gần đây

50

EOS

₫80,263.73

₫60,995,828.01₫10,931,059.73

₫4,384,777,205

0.23%

141

Gần đây

51

Curve DAO Token

₫93,850.86

₫28,678,786.12₫20,103,408.29

₫4,381,630,167

0.23%

105

Gần đây

52

Ravencoin

₫2,136.93

-₫8,354,485.37

₫4,235,011,852

0.23%

18

19 giờ trước

53

yearn.finance

₫516,801,622.62

₫3,792,267.76-

₫4,218,555,004

0.22%

7

Gần đây

54

Bitcoin

₫1,143,264,465.76

₫1,371,036,444.30₫42,926,974.34

₫4,170,336,095

0.22%

304

Gần đây

55

Kusama

₫6,844,794.43

₫4,280,262.59₫2,323,786.49

₫4,103,117,497

0.22%

25

Gần đây

56

Holo

₫224.51

₫14,532,141.21₫9,005,938.39

₫3,028,659,388

0.16%

63

Gần đây

57

Cosmos

₫562,693.55

₫38,325,151.70₫45,368,135.43

₫2,427,643,408

0.13%

82

Gần đây

58

Chainlink

₫506,787.72

₫171,324,416.25₫182,200,549.54

₫2,077,246,866

0.11%

232

Gần đây

59

Chainlink

₫506,806.40

₫40,630,054.18₫75,336,463.88

₫2,059,642,968

0.11%

96

Gần đây

60

Binance Coin

₫13,909,953.42

₫476,886,730.37₫2,501,883.17

₫1,364,149,132

0.07%

128

Gần đây

61

v.systems

₫430.12

₫4,842,108.74-

₫872,985,205

0.05%

11

Gần đây

62

Filecoin

₫928,130.97

₫5,932,978.09-

₫782,357,696

0.04%

1

Gần đây

63

Tachyon Protocol

₫946.03

--

₫682,422,709

0.04%

1

Gần đây

64

Uniswap

₫406,439.68

--

₫683,160,071

0.04%

9

Gần đây

65

Hacken Token

₫3,424.91

₫8,758,315.50-

₫564,261,139

0.03%

1

Gần đây

66

Tachyon Protocol

₫939.66

-₫3,655,524.76

₫484,166,511

0.03%

1

Gần đây

67

Hacken Token

*** ₫2,909.02

-₫79,718,187.71

*** ₫396,775,712

0.00%

1

Gần đây

68

VeThor Token

₫155.08

₫66,469,358.48₫6,534,250.14

₫384,403,717

0.02%

6

Gần đây

69

Safe Haven

₫144.81

₫22,550,780.57₫36,213,332.71

₫137,967,158

0.01%

21

Gần đây

70

OceanEx Token

₫26.54

₫4,678,774.45₫5,479,331.26

₫70,643,335

0.00%

4

Gần đây

71

Safe Haven

₫151.63

₫28,188,245.86₫24,278,749.26

₫58,264,343

0.00%

25

Gần đây

72

Binance USD

₫22,917.07

₫307,146,285.47₫44,961,930.11

₫50,906,144

0.00%

257

Gần đây

73

VeThor Token

₫156.37

₫118,829,646.97₫75,475,058.69

₫43,255,086

0.00%

104

Gần đây

74

Safe Haven

₫155.57

-₫31,912,947.73

₫36,408,322

0.00%

1

Gần đây

75

Jur

₫360.97

₫4,634,204.51₫6,180,743.52

₫35,381,151

0.00%

20

Gần đây

76

Plair

₫1.06

₫67,084,410.32₫110,062,387.36

₫31,052,355

0.00%

12

Gần đây

77

OceanEx Token

₫26.72

--

₫30,939,137

0.00%

3

Gần đây

78

OceanEx Token

₫26.31

₫5,392,588.30₫6,749,374.58

₫29,332,332

0.00%

27

Gần đây

79

Bitrue Coin

₫7,323.51

₫13,201,339.41₫34,974,992.30

₫13,519,931

0.00%

5

Gần đây

80

Nervos Network

*** ₫859.09

-₫15,348,924.75

*** ₫10,635,508

0.00%

2

Gần đây

81

Eight Hours

₫0.637

₫14,886,245.57₫46,341,113.80

₫7,241,998

0.00%

6

Gần đây

82

DecentBet

₫9.15

₫2,974,762.04-

₫5,132,821

0.00%

7

Gần đây

83

DecentBet

₫31.79

--

₫4,955,852

0.00%

6

Gần đây

84

Crypto.com Coin

*** ₫8,076.11

₫13,029,986.27₫4,993,191.73

*** ₫2,414,758

0.00%

6

Gần đây

85

Plair

₫0.9151

₫12,983,423.01₫28,535,036.21

₫2,127,905

0.00%

13

Gần đây

86

IOST

*** ₫506.31

₫3,710,513.57₫22,047,290.46

*** ₫1,544,246

0.00%

7

Gần đây

87

DigiByte

₫744.37

₫6,331,325.72₫12,698,963.16

₫1,354,612

0.00%

1

Gần đây

88

XMax

₫2.34

--

₫931,355

0.00%

2

Gần đây

89

Nervos Network

*** ₫914.25

₫12,776,820.23₫17,886,153.28

*** ₫739,626

0.00%

2

Gần đây

90

IOST

*** ₫1,131.79

₫6,508,005.53₫7,950,766.63

*** ₫551,182

0.00%

5

Gần đây

91

XMax

₫2.40

--

₫425,735

0.00%

2

Gần đây

92

Bitrue Coin

₫1,149.64

₫16,981,077.79₫14,155,181.59

₫189,921

0.00%

1

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện