×
×
Các loại tiền điện tử:  7,151Các thị trường giao dịch:  29,814Vốn hóa thị trường:  $321,372,354,495Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,332,403,338BTC Chiếm Ưu Thế:  58.9%
Vốn hóa thị trường:  $321,372,354,495Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,332,403,338BTC Chiếm Ưu Thế:  58.9%Các loại tiền điện tử:  7,151Các thị trường giao dịch:  29,814

Korbit

$2,028,274 USD
198.05217290 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,200,968
$10,203.72
59.21%
251
Spot
Percentage
Gần đây
2
$960,105
$319.07
47.34%
224
Spot
Percentage
Gần đây
3
$242,559
$206.45
11.96%
160
Spot
Percentage
Gần đây
4
$233,441
$0.220713
11.51%
165
Spot
Percentage
Gần đây
5
$101,376
$149.31
5.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
6
$83,808
$7.81
4.13%
81
Spot
Percentage
Gần đây
7
$41,587
$0.014034
2.05%
66
Spot
Percentage
Gần đây
8
$33,279
$0.024753
1.64%
105
Spot
Percentage
Gần đây
9
$31,286
$2.43
1.54%
121
Spot
Percentage
Gần đây
10
$26,821
$2.74
1.32%
33
Spot
Percentage
Gần đây
11
$21,721
$42.84
1.07%
115
Spot
Percentage
Gần đây
12
$15,130
$5.68
0.75%
64
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,829
$0.034166
0.48%
33
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,032
$0.034166
0.35%
14
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,513
$0.997651
0.17%
105
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,772
$0.067478
0.14%
59
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,489
$2.22
0.12%
60
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,293
$0.949818
0.11%
25
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,036
$0.052958
0.10%
17
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,961
$10,282.63
0.10%
67
Spot
No Fees
Gần đây
21
$961
$0.213880
0.05%
34
Spot
Percentage
Gần đây
22
$944
$451.42
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
23
$329
$0.004365
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$23.06
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...