Korbit

$153,357,069 USD
2,437 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1.99
$68,287,559
44.53%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$71,106.24
$37,399,612
24.39%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,737.76
$14,844,399
9.68%
266
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.1736
$4,514,812
2.94%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$920.38
$4,340,016
2.83%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$196.34
$3,997,045
2.61%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$8.51
$3,746,456
2.44%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.1568
$2,875,069
1.87%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.7048
$2,075,814
1.35%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$309.07
$1,159,544
0.76%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.4341
$1,084,417
0.71%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$368.71
$989,674
0.65%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$17.64
$920,406
0.60%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$24.43
$854,983
0.56%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.62
$860,765
0.56%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$46.22
$767,026
0.50%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$7.36
$710,695
0.46%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$627.91
$637,409
0.42%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$47.79
$520,126
0.34%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$55,909.29
$434,522
0.28%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.2263
$405,578
0.26%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$10.46
$364,007
0.24%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$41.07
$349,848
0.23%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1.69
$324,292
0.21%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1.64
$224,939
0.15%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.6619
$181,253
0.12%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1.13
$160,608
0.10%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$45.09
$162,329
0.11%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1.13
$67,375
0.04%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$3,114.56
$42,200
0.03%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$71,939.75
$38,837
0.03%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.04479
$2,892
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
168 ngày trước
33
$12,479.57
$1,075
0.00%
-
Giao ngay
No Fees
107 ngày trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...