×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $269,502,240,771Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,246,728,384BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,502,240,771Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,246,728,384BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

Korbit

$8,137,995 USD
854.76377245 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,910,990
$9,457.42
48.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,734,358
$235.57
21.31%
240
Spot
Percentage
Gần đây
3
$871,524
$248.12
10.71%
218
Spot
Percentage
Gần đây
4
$765,324
$0.201601
9.40%
205
Spot
Percentage
Gần đây
5
$210,485
$0.017676
2.59%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
$196,921
$193.54
2.42%
165
Spot
Percentage
Gần đây
7
$93,933
$6.84
1.15%
135
Spot
Percentage
Gần đây
8
$63,517
$2.65
0.78%
168
Spot
Percentage
Gần đây
9
$53,594
$0.016270
0.66%
32
Spot
Percentage
Gần đây
10
$47,508
$0.996081
0.58%
107
Spot
Percentage
Gần đây
11
$43,482
$45.65
0.53%
139
Spot
Percentage
Gần đây
12
$27,304
$0.004326
0.34%
35
Spot
Percentage
Gần đây
13
$25,128
$427.71
0.31%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$20,270
$0.078222
0.25%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$16,698
$0.047213
0.21%
27
Spot
Percentage
Gần đây
16
$15,113
$1.76
0.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$10,210
$0.023031
0.13%
44
Spot
Percentage
Gần đây
18
$9,809
$0.018836
0.12%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$8,981
$1.01
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6,387
$4.37
0.08%
86
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,934
$9,502.46
0.04%
0
Spot
No Fees
Gần đây
22
$2,861
$1.81
0.04%
42
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,905
$0.026814
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,362
$0.207853
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
25
$8
$15.51
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...