×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
New! See the top 65 exchanges ranked by our liquidity metric
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,901Các thị trường giao dịch:  20,781Vốn Hóa Thị Trường:  $201,388,612,105Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,378,732,249BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $201,388,612,105Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,378,732,249BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%Các loại tiền điện tử:  4,901Các thị trường giao dịch:  20,781

Korbit

$2,451,926 USD
329.64267873 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,159,926
$7,291.14
47.31%
$613,265
Spot
Percentage
Gần đây
2
$948,108
$0.218696
38.67%
$314,393
Spot
Percentage
Gần đây
3
$183,052
$146.26
7.47%
$283,328
Spot
Percentage
Gần đây
4
$103,169
$209.99
4.21%
$263,681
Spot
Percentage
Gần đây
5
$16,797
$94.00
0.69%
$84,398
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,842
$0.051290
0.28%
$41,008
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,442
$2.67
0.26%
$32,281
Spot
Percentage
Gần đây
8
$4,475
$0.005432
0.18%
$48,406
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,167
$43.72
0.17%
$84,119
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,159
$0.014294
0.17%
$26,218
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,943
$0.018498
0.12%
$12,951
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,748
$0.054653
0.11%
$29,897
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,494
$0.258131
0.10%
$9,193
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,358
$3.75
0.10%
$77,043
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,287
$1,631.60
0.09%
$8,602
Spot
Percentage
Gần đây
16
$878
$0.756735
0.04%
$19,941
Spot
Percentage
Gần đây
17
$292
$15.31
0.01%
$26,300
Spot
Percentage
Gần đây
18
$216
$0.031110
0.01%
$25,044
Spot
Percentage
Gần đây
19
$212
$0.003515
0.01%
$12,311
Spot
Percentage
Gần đây
20
$182
$2.02
0.01%
$4,528
Spot
Percentage
Gần đây
21
$70
$0.971143
0.00%
$16,420
Spot
Percentage
Gần đây
22
$59
$0.035314
0.00%
$7,597
Spot
Percentage
Gần đây
23
$30
$1.85
0.00%
$24,258
Spot
Percentage
Gần đây
24
$14
$0.953486
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$5
$0.217183
0.00%
$11,818
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.011351
0.00%
$10,826
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.273265
0.00%
$10,554
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$7,249.97
0.00%
$11,252
Spot
No Fees
Gần đây
29
$?
$0.024047
0.00%
$14,159
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...