Indodax

Indodax

Khối lượng giao dịch (24h)

₫248,558,979,014.37

270 BTC

Tổng tài sản

₫4,433,074,756,159.32

Thông tin về Indodax

INDODAX (formerly known as bitcoin.co.id) claims to be the largest marketplace platform to buy and sell digital assets (e.g. Bitcoin, Ethereum, Ripple) in Indonesia. As of Nov 2019, the exchange has more than 64 coins listed and 75 trading pairs. INDODAX claims to have more than 2 million registered members.

As a customer-centric company, INDODAX aims to offer features that promote ease of use. The team claims that users can purchase digital assets with IDR within an hour.

Indodax claims to be officially registered with the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) with the registration number: 002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020

Đọc thêm
Dự trữ tài chính
Cập nhật vào 12:06:41 AM
Tổng Cộng: ₫4,433,074,756,159.32
Báo cáo trực tiếp của sàn giao dịch
TokenSố dưGiáGiá trị
BTC
3M78XB...Q2GJLV
2,500.01₫919,775,608.55₫2,299,448,219,143.05
ETH
0x7b8f...54e421
9,999.99₫49,694,793.94₫496,947,442,480.09
BTC
bc1qvn...f5z2px
342.47₫919,775,608.55₫314,995,552,661.76
SHIB
0x91Dc...20Dc92
1,151,845,766,231₫0.2019₫232,539,183,619.64
USDT
0x3C02...5FE7C6
5,070,805.56₫24,239.75₫122,915,077,442.17
VRA
0x91Dc...20Dc92
503,599,344₫178.93₫90,109,082,502.81
USDT
0x91Dc...20Dc92
3,513,348.67₫24,239.75₫85,162,706,150.85
MATIC
0x91Dc...20Dc92
2,921,274.49₫18,192.05₫53,143,959,192.91
LINK
0x91Dc...20Dc92
143,424₫352,889.18₫50,612,778,285.07
FTM
0x91Dc...20Dc92
6,126,642₫7,601.70₫46,572,919,342.58

Chỉ hiển thị những ví có số dư >500.000 USD
* Số dư từ các ví này có thể bị chậm

Phân bổ token

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến việc nắm giữ trong địa chỉ ví của bên thứ ba đều dựa trên thông tin công khai của bên thứ ba. CoinMarketCap không xác nhận hoặc xác minh tính chính xác hoặc tính kịp thời của thông tin và dữ liệu đó.

CoinMarketCap không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin và dữ liệu này của bên thứ ba. CoinMarketCap không có nghĩa vụ xem xét, xác nhận, xác minh hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào về tính hoàn thiện, chính xác, đầy đủ, toàn vẹn, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp.

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Tether USDt

₫24,317.04

₫45,787,044,964.92₫14,378,439,623.53

₫90,202,674,655

36.26%

Gần đây

2

Bitcoin

₫921,099,846.61

₫9,229,513,580.58₫6,623,992,224.21

₫32,455,894,294

13.05%

Gần đây

3

BitShares

₫149.90

₫91,107,992.80₫114,939,867.20

₫27,433,842,626

11.03%

Gần đây

4

Solana

₫1,417,165.17

₫2,470,965,182.78₫612,776,496.66

₫7,829,868,360

3.15%

Gần đây

5

Ethereum

₫49,855,367.46

₫1,776,246,983.89₫2,720,445,849.24

₫6,483,412,668

2.61%

Gần đây

6

Dogecoin

₫1,964.49

₫1,777,949,460.30₫648,130,036.74

₫4,937,017,417

1.98%

Gần đây

7

XRP

₫14,833.85

₫1,562,884,703.27₫1,118,862,500.63

₫4,880,718,167

1.96%

Gần đây

8

AIOZ Network

₫2,603.61

₫39,424,247.45₫44,967,664.43

₫4,571,780,022

1.84%

Gần đây

9

BNB

₫5,579,699.63

₫759,172,630.11₫369,871,905.61

₫3,581,776,950

1.44%

Gần đây

10

Polygon

₫18,239.50

₫1,245,083,751.44₫345,115,748.55

₫3,568,183,918

1.43%

Gần đây

11

Suzuverse

₫63,450.85

--

₫3,382,106,285

1.36%

Gần đây

12

USDC

₫24,224.65

₫812,453,591.45₫1,906,387,881.23

₫3,112,956,178

1.25%

Gần đây

13

TRON

₫2,502.55

₫371,023,693.69₫478,492,826.37

₫2,244,165,221

0.90%

Gần đây

14

Cardano

₫9,333.29

₫675,945,568.91₫353,319,033.63

₫2,134,676,979

0.86%

Gần đây

15

ABBC Coin

₫754.26

₫152,960,806.03₫52,657,289.29

₫2,015,825,524

0.81%

Gần đây

16

Giant Mammoth

₫55,815.16

--

₫1,974,643,171

0.79%

Gần đây

17

SOLVE

₫568.06

₫20,484,270.49₫3,020,775.82

₫1,943,260,531

0.78%

Gần đây

18

Duckie Land

₫452.87

₫25,310,686.30₫10,769,639.66

₫1,867,329,291

0.75%

Gần đây

19

Terra

₫18,671.85

₫85,557,594.09₫18,459,248.87

₫1,863,551,725

0.75%

Gần đây

20

DEAPcoin

₫34.71

--

₫1,830,755,329

0.74%

Gần đây

21

Tokoin

₫41.03

₫13,084,324.05₫138,871,129.24

₫1,828,105,099

0.73%

Gần đây

22

Verasity

₫181.46

₫63,299,104.30₫145,978,208.83

₫1,794,997,373

0.72%

Gần đây

23

Shiba Inu

₫0.2006

₫541,338,496.78₫80,927,433.09

₫1,422,551,627

0.57%

Gần đây

24

Hedera

₫1,475.38

₫113,139,664.96₫322,826,491.56

₫1,412,480,505

0.57%

Gần đây

25

MovieBloc

₫124.66

₫108,907,809.64₫266,876,919.19

₫1,410,296,993

0.57%

Gần đây

26

Terra Classic

₫2.9387

₫12,337,723.52₫45,028,311.61

₫1,338,250,557

0.54%

Gần đây

27

Degree Crypto Token

₫1,503,799.73

₫124,533,293.55₫596,200,793.16

₫1,153,085,125

0.46%

Gần đây

28

MASHIDA

₫112.03

₫14,425,779.44₫17,947,000.73

₫1,104,319,564

0.44%

Gần đây

29

Polkadot

₫128,007.83

₫108,207,963.90₫70,834,850.87

₫1,004,518,096

0.40%

Gần đây

30

Memecoin

₫675.36

₫26,902,333.47₫103,299,826.00

₫975,328,302

0.39%

Gần đây

31

Fantom

₫7,629.38

₫223,832,132.80₫89,728,972.27

₫807,299,685

0.32%

Gần đây

32

Staika

₫70,665.22

₫10,909,751.59-

₫801,875,857

0.32%

Gần đây

33

Litecoin

₫1,693,088.03

₫164,757,965.35₫108,079,377.28

₫770,949,728

0.31%

Gần đây

34

Stellar

₫2,867.05

₫199,122,690.75₫309,576,490.48

₫761,486,612

0.31%

Gần đây

35

H2O DAO

₫3,424.15

--

₫741,208,782

0.30%

Gần đây

36

botXcoin

₫50.49

₫22,409,732.96₫79,446,258.33

₫697,774,270

0.28%

Gần đây

37

Velo

₫69.43

₫124,311,741.19₫249,937,328.39

₫693,031,645

0.28%

Gần đây

38

EthereumPoW

₫67,941.68

--

₫655,321,790

0.26%

Gần đây

39

Signum

₫33.14

--

₫618,871,744

0.25%

Gần đây

40

Nxt

₫29.98

--

₫605,335,149

0.24%

Gần đây

41

Conflux

₫3,744.47

₫484,046,694.90₫170,653,554.77

₫566,359,422

0.23%

Gần đây

42

OctoFi

₫10,026.28

₫255,495,125.06₫31,652,132.61

₫549,185,702

0.22%

Gần đây

43

The Sandbox

₫10,019.97

₫148,245,601.87₫2,577,181.93

₫474,090,966

0.19%

Gần đây

44

ShredN

₫13,578.24

--

₫395,630,206

0.16%

Gần đây

45

WEMIX

₫48,828.15

₫43,636,105.67₫38,908,911.83

₫391,716,632

0.16%

Gần đây

46

BUSD

₫24,717.82

₫6,876,882.41₫486,254,252.87

₫381,391,836

0.15%

Gần đây

47

Cosmos

₫224,560.86

₫50,076,483.68₫65,632,189.13

₫361,725,413

0.15%

Gần đây

48

saffron.finance

₫577,531.94

₫8,429,548.32₫40,567,530.05

₫352,099,575

0.14%

Gần đây

49

MiL.k

₫8,582.46

--

₫348,814,103

0.14%

Gần đây

50

Nervos Network

₫77.32

₫46,318,756.42₫169,134,035.68

₫345,136,520

0.14%

Gần đây

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.