Vốn Hóa Thị Trường:

GDAX is becoming Coinbase Pro on June 29, 2018.

GDAX GDAX

$204,113,870 USD
33,167 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $77,631,300 $6161.76 38.03% Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $53,292,200 $473.00 26.11% Gần đây
3 Litecoin LTC/USD $25,105,100 $85.74 12.30% Gần đây
4 Bitcoin Cash BCH/USD $18,624,600 $771.03 9.12% Gần đây
5 Bitcoin BTC/EUR $10,912,800 $6169.72 5.35% Gần đây
6 Ethereum ETH/EUR $5,213,320 $472.82 2.55% Gần đây
7 Ethereum ETH/BTC $3,640,150 $471.58 1.78% Gần đây
8 Bitcoin Cash BCH/BTC $2,365,580 $769.19 1.16% Gần đây
9 Bitcoin BTC/GBP $2,151,940 $6192.37 1.05% Gần đây
10 Litecoin LTC/BTC $1,849,400 $85.60 0.91% Gần đây
11 Litecoin LTC/EUR $1,785,940 $85.67 0.87% Gần đây
12 Bitcoin Cash BCH/EUR $1,541,540 $768.74 0.76% Gần đây