×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $334,913,193,443Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,705,261,165BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $334,913,193,443Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,705,261,165BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

Ecxx

$591,481,930 USD
56,005 BTC

Thông tin về Ecxx

ECXX is a centralized exchange based in Singapore which started in March 2019. ECXX is reportedly the only exchange in Singapore that has been granted access to the national identity database called MyInfo. ECXX’s goal is to be a fully regulated licensed exchange in Singapore.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$362,644,774
$10,564.46
61.31%
866
Spot
Percentage
Gần đây
2
$78,894,756
$2.58
13.34%
187
Spot
Percentage
Gần đây
3
$73,083,552
$345.76
12.36%
240
Spot
Percentage
Gần đây
4
$27,949,958
$218.06
4.73%
207
Spot
Percentage
Gần đây
5
$16,908,998
$44.55
2.86%
194
Spot
Percentage
Gần đây
6
$14,887,874
$344.81
2.52%
120
Spot
Percentage
Gần đây
7
$8,627,634
$19.35
1.46%
137
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,894,099
$217.94
0.66%
159
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,023,919
$44.52
0.34%
167
Spot
Percentage
Gần đây
10
$826,541
$2.58
0.14%
117
Spot
Percentage
Gần đây
11
$541,278
$19.26
0.09%
51
Spot
Percentage
Gần đây
12
$434,615
$2.58
0.07%
152
Spot
Percentage
Gần đây
13
$404,369
$19.32
0.07%
64
Spot
Percentage
Gần đây
14
$233,054
$44.51
0.04%
101
Spot
Percentage
Gần đây
15
$126,512
$15.78
0.02%
54
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$9,058.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.975989
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$250.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...