×
×
Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695Vốn Hóa Thị Trường:  $269,376,461,777Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,123,995,026BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,376,461,777Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,123,995,026BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695

Ecxx

$582,205,179 USD
61,009 BTC

Thông tin về Ecxx

ECXX is a centralized exchange based in Singapore which started in March 2019. ECXX is reportedly the only exchange in Singapore that has been granted access to the national identity database called MyInfo. ECXX’s goal is to be a fully regulated licensed exchange in Singapore.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$330,936,012
$9,538.98
56.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$100,277,677
$239.11
17.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$67,418,378
$242.64
11.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$30,527,523
$2.72
5.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$20,948,497
$238.82
3.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,952,551
$46.27
1.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,080,486
$0.204720
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$4,494,276
$11.59
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,395,800
$242.85
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,358,761
$46.32
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,942,250
$0.204860
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$826,391
$2.71
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$298,322
$2.72
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$279,640
$11.56
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$271,538
$11.59
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$197,077
$46.13
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$204.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$1.14
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$9,722.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...