BitVenus

BitVenus

Khối lượng giao dịch (24h)

₫16,202,415,130,379.13

10,697 BTC

Thông tin về BitVenus

Founded in June 2018, BitVenus is a global professional cryptocurrency trading platform that provides users with diversified crypto derivatives trading services, and 7/24 customer service and high-quality user education. BitVenus Team has rich experience in the financial industry and blockchain technology.
Đọc thêm
Dự trữ tài chính
Cập nhật vào 12:13:39 AM
Tổng Cộng: ₫3,678,756,491,598.23
Báo cáo trực tiếp của sàn giao dịch
TokenSố dưGiáGiá trị
ETH
0x42AE...799B8A
5,022.87₫84,141,502.31₫422,631,827,730.63
ETH
0x446f...A043f5
4,152.23₫84,141,502.31₫349,374,870,155.50
IMX
0x4ec4...623296
2,182,595.46₫81,590.94₫178,080,017,673.39
LINK
0xC333...94F771
368,705.41₫479,502.78₫176,795,270,272.63
ETH
0x8F0a...c3bbCF
2,000.98₫84,141,502.31₫168,365,463,301.35
ETH
0x4ec4...623296
1,991.76₫84,141,502.31₫167,589,678,650.01
MATIC
0xC333...94F771
5,362,031.75₫25,210.74₫135,180,796,999.99
WOO
0xB800...361ec1
9,612,549.69₫12,859.93₫123,616,688,715.01
LINK
0xB800...361ec1
239,471.4₫479,502.78₫114,827,202,794.68
BTC
bc1qvh...6e6lec
70.89₫1,514,613,634.93₫107,370,960,580.21

Chỉ hiển thị những ví có số dư >500.000 USD
* Số dư từ các ví này có thể bị chậm

Phân bổ token

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến việc nắm giữ trong địa chỉ ví của bên thứ ba đều dựa trên thông tin công khai của bên thứ ba. CoinMarketCap không xác nhận hoặc xác minh tính chính xác hoặc tính kịp thời của thông tin và dữ liệu đó.

CoinMarketCap không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin và dữ liệu này của bên thứ ba. CoinMarketCap không có nghĩa vụ xem xét, xác nhận, xác minh hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào về tính hoàn thiện, chính xác, đầy đủ, toàn vẹn, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp.

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,513,932,879.61

₫151,686,299,423.00₫150,091,036,835.08

₫6,032,233,727,552

37.23%

Gần đây

2

Ethereum

₫83,864,880.83

₫110,340,282,498.82₫117,282,435,618.56

₫5,756,716,349,720

35.53%

Gần đây

3

Solana

₫3,062,124.28

₫140,807,367,889.69₫152,324,132,656.54

₫527,301,801,255

3.25%

Gần đây

4

Uniswap

₫267,014.48

₫19,533,016,985.28₫18,319,856,940.87

₫307,243,307,458

1.90%

Gần đây

5

Dogecoin

₫3,044.13

₫54,878,122,708.54₫53,488,659,120.57

₫210,695,068,640

1.30%

Gần đây

6

Bitcoin Cash

₫7,383,513.57

₫35,344,194,080.30₫40,069,462,637.75

₫164,299,098,728

1.01%

Gần đây

7

Worldcoin

₫195,398.09

₫30,219,656,659.08₫29,816,871,496.27

₫150,774,419,263

0.93%

Gần đây

8

BNB

₫10,159,418.84

₫53,977,479,283.71₫56,768,885,192.03

₫148,125,334,206

0.91%

Gần đây

9

Hedera

₫2,886.84

₫36,378,299,751.05₫42,918,987,428.94

₫139,015,663,967

0.86%

Gần đây

10

Optimism

₫94,543.49

₫31,430,526,896.22₫33,393,689,686.14

₫135,286,432,055

0.84%

Gần đây

11

Polygon

₫25,190.23

₫20,184,989,202.93₫20,727,584,620.40

₫129,682,913,354

0.80%

Gần đây

12

Arbitrum

₫48,159.24

₫21,179,740,683.26₫20,473,985,559.42

₫126,095,438,282

0.78%

Gần đây

13

Chainlink

₫478,880.64

₫24,459,523,358.89₫24,556,319,689.66

₫115,723,876,662

0.71%

Gần đây

14

TRON

₫3,507.35

₫10,695,919,956.79₫11,425,006,158.72

₫110,392,638,983

0.68%

Gần đây

15

XRP

₫14,367.65

₫67,493,449,787.52₫69,691,804,246.42

₫108,074,174,302

0.67%

Gần đây

16

Shiba Inu

₫0.301

₫27,921,363,027.75₫27,352,621,044.34

₫107,371,678,884

0.66%

Gần đây

17

THORChain

₫146,560.90

₫17,039,130,538.41₫17,643,413,688.16

₫106,390,873,923

0.66%

Gần đây

18

Sleepless AI

₫41,256.21

₫1,329,980,404.30₫1,342,588,806.42

₫98,704,860,741

0.61%

Gần đây

19

ORDI

₫1,841,638.11

₫5,430,089,486.92₫5,300,125,071.79

₫94,194,270,956

0.58%

Gần đây

20

Aave

₫2,615,908.60

₫9,934,074,814.86₫9,842,701,135.13

₫93,171,883,000

0.58%

Gần đây

21

Avalanche

₫1,018,407.16

₫40,169,315,471.11₫40,397,792,681.84

₫91,540,325,163

0.57%

Gần đây

22

Bonk

₫0.51

₫10,688,399,842.06₫11,501,889,895.34

₫71,680,708,758

0.44%

Gần đây

23

Sui

₫39,449.41

₫2,630,637,407.96₫2,648,133,243.74

₫71,116,958,039

0.44%

Gần đây

24

Tellor

₫2,766,783.73

₫7,852,803,037.82₫9,759,525,637.58

₫70,797,416,420

0.44%

Gần đây

25

Celestia

₫428,241.32

₫8,257,548,769.12₫8,359,283,345.20

₫67,571,423,467

0.42%

Gần đây

26

The Sandbox

₫13,933.76

₫4,612,895,818.70₫4,394,931,329.87

₫61,746,853,015

0.38%

Gần đây

27

TrueUSD

₫24,524.61

₫168,433,133,457.09₫170,075,754,825.01

₫59,438,409,991

0.37%

Gần đây

28

ApeCoin

₫46,766.36

₫21,041,260,660.43₫21,017,465,577.69

₫58,829,969,335

0.36%

Gần đây

29

Litecoin

₫1,897,526.01

₫14,377,408,277.05₫13,871,134,453.05

₫58,168,867,692

0.36%

Gần đây

30

Cosmos

₫280,277.68

₫5,214,966,560.09₫5,564,586,940.50

₫55,278,193,129

0.34%

Gần đây

31

Jupiter

₫13,472.76

₫1,691,870,667.25₫1,734,464,463.21

₫54,315,026,622

0.34%

Gần đây

32

Decentraland

₫14,347.93

₫3,305,946,109.01₫3,454,449,038.74

₫54,183,252,187

0.33%

Gần đây

33

Synthetix

₫99,548.01

₫7,918,320,365.26₫8,127,104,077.11

₫54,163,381,439

0.33%

Gần đây

34

Threshold

₫770.15

₫1,238,038,245.64₫1,223,980,009.46

₫52,067,034,860

0.32%

Gần đây

35

OMG Network

₫22,162.87

₫2,891,196,537.24₫2,851,313,343.69

₫48,088,545,917

0.30%

Gần đây

36

First Digital USD

₫24,591.17

₫94,703,981,940.03₫96,872,618,283.56

₫46,623,333,190

0.29%

Gần đây

37

Altlayer

₫11,766.04

₫5,196,282,926.56₫5,412,490,441.84

₫42,362,722,165

0.26%

Gần đây

38

Compound

₫2,364,203.51

₫6,141,457,297.02₫6,087,452,267.92

₫40,808,455,716

0.25%

Gần đây

39

MyNeighborAlice

₫44,942.05

₫4,293,151,487.66₫4,317,473,766.39

₫37,784,003,711

0.23%

Gần đây

40

Memecoin

₫851.34

₫9,301,058,188.09₫10,476,765,161.82

₫36,727,950,450

0.23%

Gần đây

41

Ark

₫21,201.41

₫2,674,434,386.15₫2,745,066,760.45

₫34,470,917,597

0.21%

Gần đây

42

CyberConnect

₫218,152.63

₫7,640,702,114.41₫7,618,786,920.95

₫31,064,100,933

0.19%

Gần đây

43

Seed.Photo

₫44,138.37

₫19,487,920.36₫19,028,106.39

₫30,029,487,683

0.19%

Gần đây

44

Loom Network

₫2,454.19

₫3,131,313,536.85₫3,151,668,018.56

₫29,838,665,658

0.18%

Gần đây

45

Stratis

₫27,833.01

₫3,793,210,780.79₫3,718,236,512.53

₫29,348,453,758

0.18%

Gần đây

46

yearn.finance

₫209,795,327.18

₫3,747,149,343.27₫4,024,228,247.49

₫26,669,980,283

0.16%

Gần đây

47

Frax Share

₫226,115.48

₫2,009,641,520.36₫2,004,642,524.13

₫25,767,130,295

0.16%

Gần đây

48

SingularityNET

₫17,747.80

₫2,648,689,495.52₫2,722,721,465.23

₫25,291,057,205

0.16%

Gần đây

49

SATS (Ordinals)

₫0.01331

₫4,092,090,607.55₫4,229,462,284.89

₫24,917,012,434

0.15%

Gần đây

50

Enjin Coin

₫10,265.43

₫3,196,399,501.90₫3,256,020,125.08

₫19,465,882,450

0.12%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.