×
×
Các loại tiền điện tử:  7,449Các thị trường giao dịch:  31,592Vốn hóa thị trường:  $364,833,577,305Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,396,691,384BTC Chiếm Ưu Thế:  59.5%
Vốn hóa thị trường:  $364,833,577,305Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,396,691,384BTC Chiếm Ưu Thế:  59.5%Các loại tiền điện tử:  7,449Các thị trường giao dịch:  31,592

Bitso

$7,548,231 USD
645.94973243 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,150,166
$0.245372
41.73%
256
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,712,306
$11,741.83
35.93%
238
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $654,567
*** $25,541.40
8.67%
83
Spot
Percentage
Gần đây
4
$272,597
$379.62
3.61%
199
Spot
Percentage
Gần đây
5
$194,988
$11,723.65
2.58%
396
Spot
Percentage
Gần đây
6
$97,561
$378.43
1.29%
212
Spot
Percentage
Gần đây
7
$77,145
$0.074511
1.02%
77
Spot
Percentage
Gần đây
8
$55,756
$48.10
0.74%
176
Spot
Percentage
Gần đây
9
$53,465
$1.01
0.71%
175
Spot
Percentage
Gần đây
10
$51,373
$0.094318
0.68%
80
Spot
Percentage
Gần đây
11
$43,324
$0.245600
0.57%
188
Spot
Percentage
Gần đây
12
$36,863
$248.93
0.49%
173
Spot
Percentage
Gần đây
13
$36,295
$378.98
0.48%
265
Spot
Percentage
Gần đây
14
$28,461
$11,687.77
0.38%
171
Spot
Percentage
Gần đây
15
$20,374
$0.245450
0.27%
185
Spot
Percentage
Gần đây
16
$19,697
$0.998202
0.26%
130
Spot
Percentage
Gần đây
17
$13,509
$0.212686
0.18%
92
Spot
Percentage
Gần đây
18
$11,996
$1.01
0.16%
124
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,715
$0.092322
0.06%
56
Spot
Percentage
Gần đây
20
$4,579
$0.213465
0.06%
63
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,624
$48.00
0.05%
131
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,879
$248.78
0.04%
181
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,991
$0.074045
0.03%
61
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...