×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $273,185,121,279Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,961,671,553BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $273,185,121,279Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,961,671,553BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626

Bitso

$9,910,306 USD
1,032 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,542,797
$0.202945
66.02%
165
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,158,226
$9,591.22
21.78%
0
Spot
Percentage
Gần đây
3
$316,705
$239.26
3.20%
176
Spot
Percentage
Gần đây
4
$289,145
$9,590.00
2.92%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$131,874
$16,863.32
1.33%
79
Spot
Percentage
Gần đây
6
$102,051
$255.87
1.03%
145
Spot
Percentage
Gần đây
7
$64,897
$1.01
0.65%
124
Spot
Percentage
Gần đây
8
$64,700
$46.61
0.65%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$63,813
$240.00
0.64%
191
Spot
Percentage
Gần đây
10
$50,046
$0.052358
0.50%
70
Spot
Percentage
Gần đây
11
$25,698
$9,558.97
0.26%
185
Spot
Percentage
Gần đây
12
$24,442
$1.00
0.25%
91
Spot
Percentage
Gần đây
13
$20,224
$0.241865
0.20%
64
Spot
Percentage
Gần đây
14
$17,105
$1.01
0.17%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$15,762
$0.041238
0.16%
72
Spot
Percentage
Gần đây
16
$7,451
$255.72
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,127
$0.202714
0.06%
166
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,682
$0.052022
0.04%
36
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,671
$46.69
0.03%
111
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,113
$0.241107
0.02%
47
Spot
Percentage
Gần đây
21
$776
$0.040888
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...