Các loại tiền điện tử:  21,110Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $915,193,843,636.552Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,829,139,917.7Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.2% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  11 Gwei
U8D

Universal DollarU8D

Xếp hạng -
Token
On 400 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

U8D Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Universal Dollar is a fully decentralized DeFi compatible algorithmic stablecoin. U8D is also a governance token for Universal Dollar DAO.