SDEX

SmarDex giá 
SDEX

₫368.95  

3.40% (1n)

biểu đồ SmarDex sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về SmarDex
Vốn hóa thị trường
 

3.40%

₫2,667,237,575,344
#372
Khối lượng (24 giờ)
 

2.82%

₫49,916,893,538
#762
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
1.87%
Lượng cung lưu hành
 
7,229,356,842 SDEX
72.29%
Tổng cung
 
10,000,000,000 SDEX
Nguồn cung tối đa
 
10,000,000,000 SDEX
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫3,689,453,479,224
công cụ chuyển đổi SDEX sang VND
SDEX
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫357.00
Cao
₫369.13
Cao nhất mọi thời đại
Dec 29, 2023 (2 months ago)
₫444.36
-16.97%
Thấp nhất mọi thời đại
May 17, 2023 (9 months ago)
₫64.06
+475.98%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi10,572x
2109th / 8.8K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

SmarDex community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

SmarDex markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về SmarDex%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về SmarDex

SmarDex is poised to revolutionize the world of DEXs with its innovative approach. By introducing a simple yet efficient technology that optimizes Impermanent Loss, and in some cases even generates Impermanent Gain, SmarDex is paving the way for the obsolescence of old-generation DEXs such as UniSwap v2. The mathematical proof behind this technology is compelling, leaving no doubt about its efficacy. The success of the SmarDex protocol underscores the importance of ongoing research and innovation in the DeFi space, opening up new possibilities for users, developers, and investors alike. The next logical step is to promote the adoption of this game-changing technology and explore its vast potential. As the liquidity provider is better incentivized, fees are reduced from 0.3% for traditional DEX’es to 0.07% for SmarDex; and 0.05% for LPs, and 0.02% for an SDEX staking pool. Thanks to SmarDex, both liquidity providers and users wishing to swap their tokens benefit from the best market conditions on the planet.