KILT

KILT Protocol giá 
KILT

₫8,550.90  

0.40% (1n)

biểu đồ KILT Protocol sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về KILT Protocol
Vốn hóa thị trường
 

0.40%

₫422,586,568,534
#933
Khối lượng (24 giờ)
 

11.90%

₫633,251,622
#3693
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
0.15%
Lượng cung lưu hành
 
49,420,140 KILT
17.01%
Tổng cung
 
151,251,450 KILT
Nguồn cung tối đa
 
290,560,000 KILT
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫2,484,548,877,118
công cụ chuyển đổi KILT sang VND
KILT
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫8,444.43
Cao
₫8,629.38
Cao nhất mọi thời đại
Nov 25, 2021 (2 years ago)
₫343,225.63
-97.51%
Thấp nhất mọi thời đại
Oct 12, 2023 (6 months ago)
₫5,569.96
+53.52%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi31,230x
1059th / 9.7K
Thẻ
LPoSIdentitySubstrateHiển thị tất cả
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

KILT Protocol community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

KILT Protocol Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về KILT Protocol%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về KILT Protocol

What is KILT Protocol (KILT)?

KILT is a decentralized blockchain identity protocol for issuing verifiable, revocable, and anonymous claims-based credentials in [ Web 3.0] (https://coinmarketcap.com/alexandria/article/what-is-web-3-0).

KILT’s mission is to return control over personal data to its owner, restoring privacy to the individual and enabling innovative business models around identity and credentials. KILT aims to achieve this by combining real-world trust with the benefits of blockchain technology. Developers can use KILT to create identifiers for people, machines, services and anything that identities can be built on.

KILT is built on Parity Substrate, and launched mainnet as a Kusama parachain in September 2021. Substrate offers seamless integration opportunities with Kusama and Polkadot projects like gaming, NFTs, DeFi and DEXs; KILT is also implementing enterprise partnerships in the energy, health care and banking sectors.

Who are the Founders of KILT Protocol?

How Does KILT Work?

What Makes KILT Protocol (KILT) Unique?

How Many KILT Coins (KILT) are in Circulation?

How Is the KILT Protocol Network Secured?

Where Can You Buy KILT Coins (KILT)?

What KILT Protocol Offers

Related Pages: