CoinEx

$181,027,896 USD
3,712 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$20,831,582
$48,769.34
11.51%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$14,369,826
$1,581.37
7.94%
358
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$12,592,972
$183.13
6.96%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$10,274,210
$502.45
5.68%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$6,660,786
$3.75
3.68%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$6,564,418
$27.60
3.63%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$6,107,179
$181.28
3.37%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$6,032,688
$0.4643
3.33%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$4,491,422
$208.23
2.48%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$4,228,960
$1.13
2.34%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$3,385,587
$123.21
1.87%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$3,291,334
$0.1175
1.82%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,826,658
$203.43
1.56%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$2,204,894
$1,581.54
1.22%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,095,197
$0.05113
1.16%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,006,798
$48,878.75
1.11%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1,994,479
$3.75
1.10%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1,859,337
$210.11
1.03%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1,810,620
$1.33
1.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,776,914
$0.09051
0.98%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1,731,788
$3.75
0.96%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1,705,141
$0.8701
0.94%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1,600,061
$502.04
0.88%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1,596,448
$38.33
0.88%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1,481,337
$0.05111
0.82%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,431,909
$1.31
0.79%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1,408,080
$183.63
0.78%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1,361,157
$1,580.12
0.75%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1,087,159
$0.05111
0.60%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1,087,065
$3.76
0.60%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1,024,903
$1.32
0.57%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$948,995
$183.09
0.52%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$943,229
$148.38
0.52%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$939,873
$181.37
0.52%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$939,033
$1.84
0.52%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$907,287
$0.106
0.50%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$896,027
$6.20
0.49%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$885,412
$208.94
0.49%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$884,961
$203.45
0.49%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$866,232
$38.49
0.48%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$779,704
$230.39
0.43%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$767,967
$18.85
0.42%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$735,206
$0.1534
0.41%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$690,092
$182.69
0.38%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$638,865
$28.60
0.35%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$615,204
$494.02
0.34%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$614,049
$0.6747
0.34%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$582,719
$1.83
0.32%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$564,286
$181.88
0.31%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$560,227
$1.13
0.31%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$546,158
$0.4642
0.30%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$538,490
$0.1059
0.30%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$533,274
$0.4633
0.29%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$506,745
$1.06
0.28%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$483,238
$0.02343
0.27%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$472,749
$2.27
0.26%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$469,492
$0.6768
0.26%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$450,352
$0.001259
0.25%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$442,992
$11.10
0.24%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$435,215
$33.69
0.24%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$434,416
$0.1457
0.24%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$420,186
$1.13
0.23%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$418,251
$29.23
0.23%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$417,548
$372.86
0.23%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$410,511
$7.82
0.23%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$409,267
$0.787
0.23%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$408,117
$25.10
0.23%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$399,616
$0.1177
0.22%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$396,145
$43.88
0.22%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$380,014
$1,589.07
0.21%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$376,738
$0.3601
0.21%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$375,188
$1.07
0.21%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$371,318
$1.06
0.21%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$369,693
$203.19
0.20%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$362,232
$0.1528
0.20%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$361,115
$6.19
0.20%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$360,756
$11.55
0.20%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$359,650
$0.5858
0.20%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$359,033
$0.0234
0.20%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$357,618
$498.70
0.20%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$354,220
$0.4046
0.20%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$351,143
$148.17
0.19%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$343,434
$18.87
0.19%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$324,417
$0.00202
0.18%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$323,313
$0.06029
0.18%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$309,450
$28.57
0.17%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$305,428
$1.19
0.17%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$305,357
$123.54
0.17%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$302,397
$0.05053
0.17%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$283,010
$16.63
0.16%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$271,883
$0.001262
0.15%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$265,586
$2.62
0.15%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$262,753
$0.1181
0.15%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$251,923
$1.35
0.14%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$250,706
$226.47
0.14%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$245,604
$11.11
0.14%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$239,834
$16.61
0.13%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$236,550
$0.1463
0.13%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$232,317
$0.7861
0.13%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$229,964
$0.05558
0.13%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$229,663
$15.43
0.13%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$227,224
$2.69
0.13%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$225,515
$3.97
0.12%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$222,200
$27.60
0.12%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$216,876
$0.05793
0.12%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$215,010
$11.10
0.12%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$213,966
$0.05349
0.12%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$205,200
$15.75
0.11%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$203,905
$0.02318
0.11%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$202,666
$28.64
0.11%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$199,082
$15.38
0.11%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$195,666
$18.89
0.11%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$186,813
$0.04168
0.10%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$185,615
$1.07
0.10%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$185,380
$123.58
0.10%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$184,809
$0.222
0.10%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$183,049
$0.4044
0.10%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$181,506
$231.00
0.10%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$178,684
$29.27
0.10%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$172,800
$1.06
0.10%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$169,385
$0.02357
0.09%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$168,892
$492.83
0.09%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$166,283
$4.71
0.09%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$163,364
$0.3396
0.09%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$162,216
$2.25
0.09%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$161,579
$0.1547
0.09%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$159,424
$27.61
0.09%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$154,736
$0.143
0.09%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$153,882
$0.4851
0.09%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$153,722
$0.9978
0.08%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$153,260
$1.19
0.08%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$149,800
$1.36
0.08%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$148,933
$1.83
0.08%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$148,441
$7.76
0.08%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$144,991
$373.24
0.08%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$144,428
$0.9968
0.08%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$142,666
$0.0055
0.08%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$141,640
$0.3043
0.08%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$136,044
$0.04598
0.08%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$135,358
$1.07
0.07%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$134,883
$0.0457
0.07%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$134,407
$374.00
0.07%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$133,470
$2,127.36
0.07%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$127,542
$7.76
0.07%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$126,974
$0.5839
0.07%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$122,855
$0.05485
0.07%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$122,457
$181.44
0.07%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$120,978
$1.08
0.07%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$114,845
$0.591
0.06%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$114,563
$1.06
0.06%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$110,616
$0.5853
0.06%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$102,484
$493.75
0.06%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$101,139
$0.1686
0.06%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
*** $99,964
*** $0.02356
0.06%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$99,876
$0.00295
0.06%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$99,447
$0.05354
0.05%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$99,392
$0.06031
0.05%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$98,822
$0.06112
0.05%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$98,041
$34.00
0.05%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$97,314
$0.05537
0.05%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$96,212
$3.80
0.05%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$95,238
$226.35
0.05%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$94,522
$3.96
0.05%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$92,417
$2,054.31
0.05%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$89,573
$0.935
0.05%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$89,547
$5.04
0.05%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$88,619
$4.72
0.05%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$87,898
$0.0876
0.05%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$87,024
$0.08143
0.05%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$86,788
$25.02
0.05%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$84,823
$1.36
0.05%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$84,724
$0.2818
0.05%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
*** $84,668
*** $1.38
0.05%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$83,082
$0.5913
0.05%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$82,722
$20.97
0.05%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$82,165
$2,123.98
0.05%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$81,579
$0.2207
0.05%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$80,907
$0.001075
0.04%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$79,109
$0.05803
0.04%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$78,896
$2.09
0.04%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$78,801
$2,125.75
0.04%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$78,725
$16.72
0.04%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$78,132
$5.12
0.04%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$77,908
$0.1703
0.04%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$76,892
$10.21
0.04%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$76,416
$0.4047
0.04%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$74,472
$0.05101
0.04%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$74,306
$0.01075
0.04%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$73,881
$0.3333
0.04%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$71,860
$0.005709
0.04%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$71,824
$0.01057
0.04%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$70,678
$0.4613
0.04%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$70,240
$0.3606
0.04%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$70,065
$32,677.96
0.04%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$69,046
$2.12
0.04%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$68,873
$0.00286
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$67,944
$0.05058
0.04%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$64,858
$0.2066
0.04%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$64,398
$0.002943
0.04%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$64,238
$0.6822
0.04%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$63,070
$0.508
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$62,914
$3.17
0.03%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$62,151
$48.50
0.03%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$61,079
$20.98
0.03%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$60,756
$0.1445
0.03%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$59,703
$0.4121
0.03%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$58,249
$21.00
0.03%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$57,493
$2.12
0.03%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$55,900
$0.02246
0.03%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$55,695
$0.03961
0.03%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$55,608
$0.3395
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$55,192
$0.6093
0.03%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$54,970
$0.9952
0.03%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$52,610
$4.45
0.03%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$52,372
$39.52
0.03%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$51,894
$0.05374
0.03%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$51,241
$0.1556
0.03%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$50,469
$0.01034
0.03%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$50,143
$6.13
0.03%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$49,745
$11.66
0.03%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$49,159
$0.1731
0.03%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$48,234
$2.12
0.03%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$47,959
$32,668.40
0.03%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$47,363
$0.005689
0.03%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$47,361
$0.02263
0.03%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$46,848
$4.73
0.03%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$46,776
$0.00729
0.03%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$46,411
$0.0507
0.03%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$46,250
$0.01447
0.03%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$45,672
$0.004924
0.03%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$45,518
$0.4846
0.03%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$44,529
$15.90
0.02%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$43,950
$1.23
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$43,415
$0.1213
0.02%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$42,995
$2.59
0.02%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$42,969
$0.6798
0.02%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$42,557
$0.005169
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$41,608
$2,059.85
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$40,996
$0.08151
0.02%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$40,956
$10.21
0.02%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$40,876
$1.20
0.02%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$40,436
$37.94
0.02%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$40,136
$2.33
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$39,753
$4.18
0.02%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$39,717
$0.2374
0.02%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$39,444
$12.38
0.02%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$39,042
$43.67
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$38,859
$0.14
0.02%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$38,364
$2.96
0.02%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$36,841
$3.15
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$36,641
$8.33
0.02%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$36,485
$0.0107
0.02%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$36,395
$0.004712
0.02%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$36,258
$0.1799
0.02%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$36,055
$0.05037
0.02%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$35,874
$0.0895
0.02%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$35,514
$2.30
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$35,272
$0.313
0.02%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$34,466
$2.89
0.02%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$34,377
$0.2393
0.02%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$34,355
$0.08521
0.02%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$33,972
$0.1307
0.02%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$33,937
$37.91
0.02%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$33,910
$37.99
0.02%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$33,502
$128.51
0.02%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$33,464
$5.13
0.02%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$33,436
$0.03954
0.02%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$33,291
$0.007293
0.02%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$33,119
$21.97
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$32,440
$0.08112
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$31,219
$1.38
0.02%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$30,446
$0.2355
0.02%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$30,168
$2.08
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$29,546
$0.00002948
0.02%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$29,312
$0.01484
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$29,236
$2,068.63
0.02%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$28,398
$5.06
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$27,621
$0.05055
0.02%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$27,168
$0.004542
0.02%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$26,033
$0.001093
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$24,957
$21.78
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$24,896
$39.67
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$24,808
$0.9262
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$24,701
$32,626.94
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$24,510
$0.3315
0.01%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$24,456
$0.1239
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$24,290
$0.178
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$24,123
$0.6036
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$23,886
$1.50
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$23,454
$21.73
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$23,275
$0.05182
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$23,115
$0.1319
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$22,961
$17.17
0.01%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$22,314
$0.173
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$22,300
$0.2049
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$21,645
$16.62
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$20,744
$1.53
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$20,712
$2.10
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$19,440
$0.08619
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$18,483
$0.01334
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$18,255
$39.53
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$18,080
$0.001057
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$18,044
$2.57
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$17,796
$0.05372
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$17,767
$0.004799
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$17,761
$17.01
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$17,586
$0.012
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$17,559
$6.67
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$17,432
$16.63
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$17,150
$0.0873
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$17,013
$128.99
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$16,682
$1.37
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
*** $15,954
*** $0.3773
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$15,748
$0.1425
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$15,719
$46.87
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$15,626
$12.11
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$15,530
$2.56
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$15,363
$0.2674
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$15,217
$0.08565
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$14,545
$0.1693
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$14,397
$0.0146
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$14,219
$2.93
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$14,041
$0.005696
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$13,672
$0.1485
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$13,120
$0.0003879
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$12,981
$0.2905
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$12,928
$0.05713
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$12,545
$0.006959
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$12,513
$0.00698
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$12,435
$0.0001698
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$12,027
$0.0866
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$11,986
$0.0003803
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$11,663
$0.4818
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$11,649
$0.01243
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$11,544
$130.64
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$11,274
$0.2894
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$10,351
$0.01383
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$10,292
$0.05703
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$9,948
$0.05749
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$9,841
$0.9962
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$9,718
$0.1009
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$9,429
$0.01912
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$9,299
$0.0001806
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$9,199
$0.1486
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$9,173
$0.3489
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$9,172
$40.30
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$9,142
$0.01242
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$9,055
$24.86
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$9,021
$16.58
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$8,961
$0.6099
0.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$8,675
$30.00
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$8,586
$0.01255
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$8,444
$47.83
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$7,732
$40.15
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$7,330
$288.89
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$7,293
$4.84
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$7,204
$24.64
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$7,171
$1.17
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$6,543
$130.49
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
*** $6,327
*** $1.20
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$6,031
$25.01
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$5,994
$1.18
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$5,958
$126.45
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$5,700
$0.02108
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$5,611
$192.42
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$5,539
$40.95
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$5,466
$47.62
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$5,353
$47.49
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$5,260
$141.76
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$5,238
$195.33
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$5,198
$193.71
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$4,800
$0.02134
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$4,609
$40.87
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$3,459
$123.13
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$1,258
$11.11
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$4
$40.94
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.0008637
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.0007913
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...