×
×
Các loại tiền điện tử:  7,189Các thị trường giao dịch:  30,238Vốn hóa thị trường:  $349,839,898,318Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,415,925,026BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%
Vốn hóa thị trường:  $349,839,898,318Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,415,925,026BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%Các loại tiền điện tử:  7,189Các thị trường giao dịch:  30,238

CoinEx

$65,974,522 USD
6,042 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$7,523,608
$10,930.29
11.40%
266
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,297,905
$169.94
5.00%
133
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,567,568
$358.79
3.89%
237
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,389,550
$229.35
3.62%
161
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,165,688
$10.80
3.28%
116
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,826,032
$2.61
2.77%
83
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,728,217
$169.81
2.62%
132
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,705,797
$57.03
2.59%
99
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,495,634
$2.62
2.27%
65
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,384,622
$229.37
2.10%
117
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,356,102
$0.026890
2.06%
122
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,354,463
$358.86
2.05%
198
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,169,029
$2.61
1.77%
153
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,165,503
$0.026846
1.77%
92
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,135,831
$56.98
1.72%
78
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,090,832
$97.43
1.65%
105
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,037,367
$0.245577
1.57%
146
Spot
Percentage
Gần đây
18
$982,768
$97.41
1.49%
97
Spot
Percentage
Gần đây
19
$952,489
$10.79
1.44%
110
Spot
Percentage
Gần đây
20
$849,428
$169.55
1.29%
65
Spot
Percentage
Gần đây
21
$849,354
$0.026975
1.29%
74
Spot
Percentage
Gần đây
22
$770,100
$5.44
1.17%
70
Spot
Percentage
Gần đây
23
$754,675
$357.73
1.14%
90
Spot
Percentage
Gần đây
24
$753,707
$10,906.18
1.14%
96
Spot
Percentage
Gần đây
25
$751,620
$46.80
1.14%
158
Spot
Percentage
Gần đây
26
$748,255
$0.026810
1.13%
47
Spot
Percentage
Gần đây
27
$706,730
$10,944.70
1.07%
59
Spot
Percentage
Gần đây
28
$689,360
$0.039076
1.04%
18
Spot
Percentage
Gần đây
29
$673,675
$2.61
1.02%
129
Spot
Percentage
Gần đây
30
$614,687
$0.245275
0.93%
116
Spot
Percentage
Gần đây
31
$561,256
$69.55
0.85%
64
Spot
Percentage
Gần đây
32
$550,723
$5.43
0.83%
60
Spot
Percentage
Gần đây
33
$513,815
$10.79
0.78%
76
Spot
Percentage
Gần đây
34
$494,353
$10,896.83
0.75%
103
Spot
Percentage
Gần đây
35
$490,966
$228.80
0.74%
95
Spot
Percentage
Gần đây
36
$384,884
$69.53
0.58%
89
Spot
Percentage
Gần đây
37
$379,561
$0.571768
0.58%
51
Spot
Percentage
Gần đây
38
$377,725
$46.82
0.57%
128
Spot
Percentage
Gần đây
39
$357,044
$5.44
0.54%
60
Spot
Percentage
Gần đây
40
$337,529
$14.58
0.51%
31
Spot
Percentage
Gần đây
41
$325,128
$0.008235
0.49%
36
Spot
Percentage
Gần đây
42
$321,122
$57.07
0.49%
39
Spot
Percentage
Gần đây
43
$316,231
$4.80
0.48%
73
Spot
Percentage
Gần đây
44
$313,368
$69.22
0.47%
32
Spot
Percentage
Gần đây
45
$312,193
$169.30
0.47%
12
Spot
Percentage
Gần đây
46
$311,076
$21.02
0.47%
82
Spot
Percentage
Gần đây
47
$308,373
$0.571604
0.47%
31
Spot
Percentage
Gần đây
48
$300,799
$358.12
0.46%
80
Spot
Percentage
Gần đây
49
$277,512
$3,522.57
0.42%
23
Spot
Percentage
Gần đây
50
$276,739
$0.000892
0.42%
23
Spot
Percentage
Gần đây
51
$266,751
$97.05
0.40%
65
Spot
Percentage
Gần đây
52
$265,742
$226.30
0.40%
19
Spot
Percentage
Gần đây
53
$263,496
$0.103711
0.40%
99
Spot
Percentage
Gần đây
54
$254,355
$0.244629
0.39%
63
Spot
Percentage
Gần đây
55
$247,647
$20.93
0.38%
90
Spot
Percentage
Gần đây
56
$247,041
$0.000781
0.37%
9
Spot
Percentage
Gần đây
57
$235,538
$4.46
0.36%
49
Spot
Percentage
Gần đây
58
$230,073
$0.039060
0.35%
9
Spot
Percentage
Gần đây
59
$216,920
$0.000226
0.33%
4
Spot
Percentage
Gần đây
60
$215,873
$229.51
0.33%
26
Spot
Percentage
Gần đây
61
$203,965
$0.563312
0.31%
69
Spot
Percentage
Gần đây
62
$184,663
$6.21
0.28%
81
Spot
Percentage
Gần đây
63
$176,109
$4.92
0.27%
32
Spot
Percentage
Gần đây
64
$167,823
$358.72
0.25%
43
Spot
Percentage
Gần đây
65
$165,872
$46.70
0.25%
71
Spot
Percentage
Gần đây
66
$165,145
$5.10
0.25%
10
Spot
Percentage
Gần đây
67
$157,642
$46.72
0.24%
48
Spot
Percentage
Gần đây
68
$157,460
$0.071124
0.24%
37
Spot
Percentage
Gần đây
69
$156,179
$0.008207
0.24%
31
Spot
Percentage
Gần đây
70
$154,073
$0.218947
0.23%
19
Spot
Percentage
Gần đây
71
$153,595
$3,514.11
0.23%
13
Spot
Percentage
Gần đây
72
$153,476
$0.417658
0.23%
19
Spot
Percentage
Gần đây
73
$152,446
$0.000777
0.23%
5
Spot
Percentage
Gần đây
74
$144,853
$4.96
0.22%
91
Spot
Percentage
Gần đây
75
$142,583
$1.00
0.22%
80
Spot
Percentage
Gần đây
76
$137,135
$0.002735
0.21%
45
Spot
Percentage
Gần đây
77
$130,262
$0.239240
0.20%
65
Spot
Percentage
Gần đây
78
$125,967
$0.103992
0.19%
105
Spot
Percentage
Gần đây
79
$118,990
$1.36
0.18%
39
Spot
Percentage
Gần đây
80
$117,209
$20.96
0.18%
46
Spot
Percentage
Gần đây
81
$116,802
$6.18
0.18%
89
Spot
Percentage
Gần đây
82
$111,853
$3.28
0.17%
53
Spot
Percentage
Gần đây
83
$111,410
$3.33
0.17%
47
Spot
Percentage
Gần đây
84
$110,514
$357.85
0.17%
45
Spot
Percentage
Gần đây
85
$109,614
$0.015555
0.17%
58
Spot
Percentage
Gần đây
86
$108,780
$0.023996
0.16%
19
Spot
Percentage
Gần đây
87
$108,001
$0.665603
0.16%
99
Spot
Percentage
Gần đây
88
$106,972
$0.264599
0.16%
57
Spot
Percentage
Gần đây
89
$104,120
$4.78
0.16%
12
Spot
Percentage
Gần đây
90
$100,686
$29,373.71
0.15%
47
Spot
Percentage
Gần đây
91
$99,552
$0.314822
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$97,613
$0.000305
0.15%
42
Spot
Percentage
Gần đây
93
$96,814
$0.071351
0.15%
42
Spot
Percentage
Gần đây
94
$96,369
$0.103571
0.15%
73
Spot
Percentage
Gần đây
95
$89,736
$0.419107
0.14%
38
Spot
Percentage
Gần đây
96
$88,073
$1.37
0.13%
63
Spot
Percentage
Gần đây
97
$85,490
$0.071321
0.13%
55
Spot
Percentage
Gần đây
98
$84,077
$0.415846
0.13%
9
Spot
Percentage
Gần đây
99
$83,857
$5.45
0.13%
8
Spot
Percentage
Gần đây
100
$83,671
$26.48
0.13%
79
Spot
Percentage
Gần đây
101
$83,070
$0.245176
0.13%
45
Spot
Percentage
Gần đây
102
$81,519
$4.65
0.12%
79
Spot
Percentage
Gần đây
103
$81,408
$0.002633
0.12%
36
Spot
Percentage
Gần đây
104
$80,927
$0.071026
0.12%
35
Spot
Percentage
Gần đây
105
$80,161
$4.96
0.12%
86
Spot
Percentage
Gần đây
106
$77,250
$0.231582
0.12%
76
Spot
Percentage
Gần đây
107
$76,485
$1.00
0.12%
43
Spot
Percentage
Gần đây
108
$75,789
$14.76
0.11%
16
Spot
Percentage
Gần đây
109
$74,774
$2.40
0.11%
94
Spot
Percentage
Gần đây
110
$73,837
$0.002718
0.11%
39
Spot
Percentage
Gần đây
111
$73,577
$0.564146
0.11%
30
Spot
Percentage
Gần đây
112
$73,520
$0.002730
0.11%
79
Spot
Percentage
Gần đây
113
$69,877
$0.007977
0.11%
27
Spot
Percentage
Gần đây
114
$68,845
$3.26
0.10%
41
Spot
Percentage
Gần đây
115
$67,361
$0.264297
0.10%
51
Spot
Percentage
Gần đây
116
$67,223
$11.90
0.10%
42
Spot
Percentage
Gần đây
117
$66,980
$3,541.25
0.10%
13
Spot
Percentage
Gần đây
118
$63,339
$0.564356
0.10%
1
Spot
Percentage
Gần đây
119
$59,515
$0.015797
0.09%
50
Spot
Percentage
Gần đây
120
$58,396
$0.267132
0.09%
63
Spot
Percentage
Gần đây
121
$57,758
$2.21
0.09%
21
Spot
Percentage
Gần đây
122
$57,756
$34.70
0.09%
58
Spot
Percentage
Gần đây
123
$57,228
$0.023488
0.09%
14
Spot
Percentage
Gần đây
124
$57,042
$0.231583
0.09%
45
Spot
Percentage
Gần đây
125
$56,520
$0.008029
0.09%
38
Spot
Percentage
Gần đây
126
$54,578
$0.219215
0.08%
29
Spot
Percentage
Gần đây
127
$54,442
$0.219291
0.08%
29
Spot
Percentage
Gần đây
128
$54,001
$139.85
0.08%
66
Spot
Percentage
Gần đây
129
$53,412
$0.999456
0.08%
69
Spot
Percentage
Gần đây
130
$52,616
$0.301157
0.08%
37
Spot
Percentage
Gần đây
131
$51,752
$4.65
0.08%
93
Spot
Percentage
Gần đây
132
$51,268
$3.63
0.08%
40
Spot
Percentage
Gần đây
133
$50,488
$0.240176
0.08%
22
Spot
Percentage
Gần đây
134
$50,487
$1.67
0.08%
14
Spot
Percentage
Gần đây
135
$50,456
$0.231402
0.08%
72
Spot
Percentage
Gần đây
136
$50,192
$4.95
0.08%
69
Spot
Percentage
Gần đây
137
$50,041
$0.667008
0.08%
83
Spot
Percentage
Gần đây
138
$49,500
$29,030.20
0.08%
30
Spot
Percentage
Gần đây
139
$48,843
$2.40
0.07%
68
Spot
Percentage
Gần đây
140
$48,602
$0.085121
0.07%
11
Spot
Percentage
Gần đây
141
$45,750
$0.011263
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
142
$44,818
$0.406373
0.07%
51
Spot
Percentage
Gần đây
143
$44,565
$0.322382
0.07%
78
Spot
Percentage
Gần đây
144
$44,343
$0.472984
0.07%
13
Spot
Percentage
Gần đây
145
$42,560
$0.238041
0.06%
55
Spot
Percentage
Gần đây
146
$41,466
$0.024040
0.06%
34
Spot
Percentage
Gần đây
147
$41,053
$0.073992
0.06%
85
Spot
Percentage
Gần đây
148
$40,871
$0.102296
0.06%
37
Spot
Percentage
Gần đây
149
$40,567
$3.30
0.06%
45
Spot
Percentage
Gần đây
150
$40,456
$0.011683
0.06%
4
Spot
Percentage
Gần đây
151
$39,478
$0.010121
0.06%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
$39,247
$0.430914
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
153
$38,770
$0.738824
0.06%
73
Spot
Percentage
Gần đây
154
$38,171
$0.005212
0.06%
37
Spot
Percentage
Gần đây
155
$38,036
$0.000308
0.06%
61
Spot
Percentage
Gần đây
156
$37,398
$0.310295
0.06%
4
Spot
Percentage
Gần đây
157
$36,716
$11.90
0.06%
34
Spot
Percentage
Gần đây
158
$36,264
$0.965500
0.05%
20
Spot
Percentage
Gần đây
159
$36,209
$0.098807
0.05%
25
Spot
Percentage
Gần đây
160
$35,938
$0.008114
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
161
$35,668
$0.015541
0.05%
36
Spot
Percentage
Gần đây
162
$34,517
$4.46
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
163
$34,268
$0.000040
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
164
$33,330
$0.296861
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
165
$32,912
$0.649596
0.05%
9
Spot
Percentage
Gần đây
166
$32,756
$507.73
0.05%
62
Spot
Percentage
Gần đây
167
$32,301
$1.37
0.05%
58
Spot
Percentage
Gần đây
168
$32,295
$0.121688
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
169
$31,609
$0.005875
0.05%
11
Spot
Percentage
Gần đây
170
$31,387
$31.21
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
171
$31,372
$0.032296
0.05%
8
Spot
Percentage
Gần đây
172
$31,117
$0.015541
0.05%
31
Spot
Percentage
Gần đây
173
$30,895
$0.590117
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
174
$30,606
$0.663089
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
175
$30,081
$0.000514
0.05%
11
Spot
Percentage
Gần đây
176
$29,873
$1.85
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
177
$29,388
$2.24
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
178
$29,161
$0.052165
0.04%
33
Spot
Percentage
Gần đây
179
$28,266
$0.136953
0.04%
21
Spot
Percentage
Gần đây
180
$27,868
$0.321364
0.04%
58
Spot
Percentage
Gần đây
181
$27,667
$0.101830
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
182
$27,536
$0.170686
0.04%
29
Spot
Percentage
Gần đây
183
$27,504
$0.620829
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
184
$26,565
$0.011275
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
185
$26,468
$0.653456
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
186
$26,454
$0.005015
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
187
$26,294
$0.085435
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
188
$26,290
$0.404989
0.04%
57
Spot
Percentage
Gần đây
189
$26,235
$11.89
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
190
$26,037
$0.074069
0.04%
82
Spot
Percentage
Gần đây
191
$25,591
$1.02
0.04%
29
Spot
Percentage
Gần đây
192
$25,243
$0.052053
0.04%
21
Spot
Percentage
Gần đây
193
$24,713
$3.33
0.04%
36
Spot
Percentage
Gần đây
194
$24,444
$0.963227
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
195
$24,043
$0.960701
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
196
$22,837
$0.431304
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
197
$22,395
$34.70
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
198
$22,149
$0.005245
0.03%
39
Spot
Percentage
Gần đây
199
$21,873
$29,746.97
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
200
$21,784
$0.080691
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
201
$21,539
$0.009702
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
202
$21,509
$0.087511
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
203
$21,453
$2.40
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
204
$21,427
$0.054103
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
205
$21,268
$0.138002
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
206
$20,921
$0.124378
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
207
$20,714
$0.000236
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
208
$20,684
$506.25
0.03%
59
Spot
Percentage
Gần đây
209
$20,570
$0.024827
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
210
$20,240
$3.65
0.03%
48
Spot
Percentage
Gần đây
211
$20,194
$5.94
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
212
$20,192
$505.96
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
213
$20,077
$0.085681
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
214
$20,047
$139.41
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
215
$20,012
$1.02
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
216
$19,409
$0.322626
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
217
$19,242
$0.086587
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
218
$19,014
$0.031953
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
219
$18,983
$1.84
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
220
$18,841
$0.005859
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
221
$18,607
$0.170954
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
222
$18,504
$0.013081
0.03%
33
Spot
Percentage
Gần đây
223
$18,465
$26.50
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
224
$18,444
$0.122322
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
225
$18,407
$0.086797
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
226
$18,370
$0.137757
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
227
$18,270
$1.22
0.03%
20
Spot
Percentage
Gần đây
228
*** $17,821
*** $0.000437
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
229
$17,488
$0.015509
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
230
$17,438
$0.102722
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
231
$17,286
$0.084890
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
232
$17,231
$0.005807
0.03%
30
Spot
Percentage
Gần đây
233
$17,218
$0.014710
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
234
$16,929
$46.04
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
235
$16,927
$0.124462
0.03%
50
Spot
Percentage
Gần đây
236
$16,372
$0.297248
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
237
$16,337
$0.121802
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
238
$16,286
$0.406864
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
239
$16,235
$0.002809
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
240
$16,041
$1.02
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
241
$15,890
$78.02
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
242
$15,864
$79.02
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
243
$15,678
$0.073753
0.02%
63
Spot
Percentage
Gần đây
244
$15,606
$31.41
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
245
$15,395
$0.007273
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
246
$15,374
$2.22
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
247
$15,183
$0.858723
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
248
$15,105
$0.069461
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
249
$15,078
$0.088329
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
250
$14,565
$0.000785
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
251
$14,496
$0.011714
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
252
$14,464
$0.031183
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
253
$14,358
$79.38
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
254
$14,110
$0.000785
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
255
$13,900
$0.098373
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
256
$13,806
$0.074303
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
257
$13,799
$139.58
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
258
$13,779
$0.080562
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
259
$13,609
$1.10
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
*** $13,458
*** $0.000438
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
261
$13,126
$0.056162
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
262
$13,015
$1.12
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
263
$13,014
$0.072344
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
264
$12,954
$10.14
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
265
$12,922
$31.42
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
266
$12,850
$0.042661
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
267
$12,826
$0.070330
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
268
$12,770
$0.014519
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
269
$12,671
$0.170520
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
270
$12,560
$1.22
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
271
$12,469
$14.88
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
272
$12,431
$0.070212
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
273
$12,226
$0.000014
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
274
$12,211
$0.067760
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
275
$12,131
$0.031205
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
276
$12,093
$0.000144
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
277
$11,782
$0.007339
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
278
$11,748
$0.027293
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
279
$11,702
$0.000356
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
280
$11,656
$0.000051
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
281
$11,531
$0.018953
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
282
$11,492
$4.01
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
283
$11,244
$0.042450
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
284
$11,129
$0.000050
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
285
$10,966
$0.000482
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
286
$10,859
$0.013042
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
287
$10,801
$1.22
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
288
$10,522
$0.334761
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
289
$10,067
$10.07
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
290
$9,923
$5.74
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
291
$9,804
$10.14
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
292
$9,789
$0.015393
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
293
$9,752
$45.17
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
294
$9,681
$0.085759
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
295
$9,632
$0.028307
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
296
$9,604
$0.855959
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
297
$9,543
$0.009709
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
298
$9,537
$0.024893
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
299
$9,434
$15.00
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
300
$9,339
$0.124285
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
301
$9,188
$0.021368
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
302
$8,952
$0.002853
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
303
$8,879
$1.41
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
304
$8,853
$1.06
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
305
$8,832
$0.009944
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
306
$8,750
$0.300120
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
307
$8,735
$45.55
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
308
$8,673
$0.019567
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
309
$8,569
$0.000142
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
310
$8,565
$1.02
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
311
$8,542
$0.019422
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
312
$8,455
$1.43
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
313
$8,404
$0.000346
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
314
$8,353
$0.018934
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
315
$8,212
$0.014568
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
316
$8,185
$2.48
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
317
$7,914
$0.000332
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
318
$7,879
$0.043712
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
319
$7,855
$0.002027
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
320
$7,723
$0.013067
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
321
$7,693
$0.020059
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
322
$7,651
$0.000354
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
323
$7,506
$14.87
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
324
$7,211
$0.004175
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
325
$7,206
$1.23
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
326
$7,179
$0.011433
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
327
$7,157
$32.53
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
328
$7,129
$14.10
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
329
$6,907
$4.00
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
330
$6,896
$14.19
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
331
$6,836
$0.013052
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
332
$6,689
$0.004218
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
333
$6,368
$0.000140
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
334
$6,291
$0.000144
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
335
$6,258
$1.41
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
336
$6,169
$0.053876
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
337
$6,056
$0.000013
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
338
$6,031
$0.983730
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
339
$5,938
$0.000481
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
340
$5,890
$0.011693
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
341
$5,753
$39.20
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
342
$5,725
$0.002802
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
343
$5,560
$0.000143
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
344
$5,485
$2.45
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
345
$5,474
$0.000353
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$5,400
$1.22
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
347
$5,354
$0.021261
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
348
$5,238
$0.106989
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
349
$5,175
$0.063553
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
350
$4,941
$0.004179
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
351
$4,905
$0.331673
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
352
$4,740
$0.160001
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
353
$4,737
$0.162057
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
354
$4,664
$152.93
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
355
$4,582
$2.47
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
356
$4,509
$14.08
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
357
$4,345
$152.66
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
358
$4,341
$0.021337
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
359
$4,296
$1.48
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
360
$4,257
$0.533264
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
361
$4,237
$0.022271
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
362
$4,236
$39.14
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
363
$4,225
$0.878453
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
364
$4,189
$153.59
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
365
$4,085
$1.46
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
366
$3,917
$0.024160
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
367
$3,902
$0.020557
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
368
$3,888
$32.58
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
369
$3,852
$32.12
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
370
$3,803
$1.45
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
371
$3,742
$1.05
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
372
$3,696
$1.06
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
373
$3,623
$0.022425
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
374
$3,465
$39.07
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
375
$3,441
$0.013473
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
376
$3,115
$0.001930
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
377
$2,984
$0.024139
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
378
$2,784
$0.022289
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.442123
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$5.21
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...