×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $262,998,432,218Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,746,652,128BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,998,432,218Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,746,652,128BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

CoinEx

$398,851,752 USD
42,331 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$63,408,527
$9,426.99
15.90%
231
Spot
Percentage
Gần đây
2
$32,136,265
$220.25
8.06%
213
Spot
Percentage
Gần đây
3
$19,438,145
$220.32
4.87%
216
Spot
Percentage
Gần đây
4
$14,186,732
$190.00
3.56%
167
Spot
Percentage
Gần đây
5
$14,113,569
$237.85
3.54%
138
Spot
Percentage
Gần đây
6
$13,340,586
$7.20
3.34%
107
Spot
Percentage
Gần đây
7
$12,194,001
$219.54
3.06%
109
Spot
Percentage
Gần đây
8
$11,465,452
$190.15
2.87%
161
Spot
Percentage
Gần đây
9
$9,045,885
$238.10
2.27%
181
Spot
Percentage
Gần đây
10
$8,083,439
$7.21
2.03%
168
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,621,220
$7.20
1.91%
90
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,228,552
$9,405.54
1.81%
96
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,798,404
$0.064739
1.70%
100
Spot
Percentage
Gần đây
14
$6,610,417
$9,426.35
1.66%
109
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,546,994
$189.83
1.64%
94
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,137,292
$9,390.71
1.54%
79
Spot
Percentage
Gần đây
17
$5,809,196
$0.064664
1.46%
118
Spot
Percentage
Gần đây
18
$5,790,711
$44.54
1.45%
174
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,446,119
$73.94
1.37%
97
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,222,678
$2.61
1.31%
149
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,746,731
$0.197307
1.19%
167
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,367,134
$44.53
1.09%
143
Spot
Percentage
Gần đây
23
$3,420,994
$2.68
0.86%
122
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,399,267
$2.61
0.85%
192
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,310,314
$66.54
0.83%
142
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,031,491
$73.74
0.76%
60
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,975,232
$0.064640
0.75%
79
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,915,832
$2.60
0.73%
80
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,706,825
$74.09
0.68%
83
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,632,211
$0.197327
0.66%
128
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,560,586
$0.015004
0.64%
111
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,495,346
$46.46
0.63%
98
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,482,145
$2.60
0.62%
98
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,453,255
$46.56
0.62%
109
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,361,533
$66.44
0.59%
133
Spot
Percentage
Gần đây
36
$2,294,331
$220.75
0.58%
84
Spot
Percentage
Gần đây
37
$2,283,633
$2.67
0.57%
82
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,196,550
$0.015016
0.55%
155
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,114,704
$10.26
0.53%
84
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,042,574
$220.89
0.51%
85
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,011,484
$0.209295
0.50%
64
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,010,689
$0.002513
0.50%
82
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,962,661
$0.228424
0.49%
97
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,911,650
$220.08
0.48%
75
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,897,031
$0.743624
0.48%
35
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,848,617
$0.002516
0.46%
94
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,713,773
$5.19
0.43%
102
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,654,361
$0.000286
0.41%
35
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,513,260
$0.000288
0.38%
50
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,501,483
$44.45
0.38%
89
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,475,085
$10.21
0.37%
83
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,457,085
$6.50
0.37%
9
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,434,037
$0.015018
0.36%
38
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,420,420
$0.209676
0.36%
35
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,363,640
$5.20
0.34%
98
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,345,230
$0.515462
0.34%
75
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,336,417
$17.09
0.34%
55
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,253,019
$0.015022
0.31%
47
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,164,828
$238.08
0.29%
81
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,139,940
$0.748127
0.29%
26
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,106,836
$3.95
0.28%
103
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,106,833
$0.209620
0.28%
5
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,099,731
$0.002501
0.28%
42
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,091,390
$0.227530
0.27%
28
Spot
Percentage
Gần đây
65
$994,537
$0.348573
0.25%
27
Spot
Percentage
Gần đây
66
$985,209
$2.69
0.25%
134
Spot
Percentage
Gần đây
67
$978,982
$237.22
0.25%
81
Spot
Percentage
Gần đây
68
$942,195
$0.514251
0.24%
112
Spot
Percentage
Gần đây
69
$926,238
$237.84
0.23%
77
Spot
Percentage
Gần đây
70
$913,186
$0.000288
0.23%
14
Spot
Percentage
Gần đây
71
$829,008
$44.64
0.21%
69
Spot
Percentage
Gần đây
72
$735,342
$3.94
0.18%
52
Spot
Percentage
Gần đây
73
$724,570
$0.067309
0.18%
117
Spot
Percentage
Gần đây
74
$719,259
$2.93
0.18%
189
Spot
Percentage
Gần đây
75
$649,458
$0.196622
0.16%
85
Spot
Percentage
Gần đây
76
$641,774
$0.011055
0.16%
8
Spot
Percentage
Gần đây
77
$638,997
$3.96
0.16%
96
Spot
Percentage
Gần đây
78
$637,063
$3.94
0.16%
76
Spot
Percentage
Gần đây
79
$629,698
$0.209045
0.16%
68
Spot
Percentage
Gần đây
80
$628,927
$0.044885
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$620,911
$46.54
0.16%
57
Spot
Percentage
Gần đây
82
$611,566
$0.012816
0.15%
55
Spot
Percentage
Gần đây
83
$604,424
$4.03
0.15%
94
Spot
Percentage
Gần đây
84
$600,537
$0.012907
0.15%
69
Spot
Percentage
Gần đây
85
$594,036
$0.228712
0.15%
102
Spot
Percentage
Gần đây
86
$591,043
$0.067472
0.15%
96
Spot
Percentage
Gần đây
87
$575,317
$14.59
0.14%
54
Spot
Percentage
Gần đây
88
$535,784
$0.018199
0.13%
32
Spot
Percentage
Gần đây
89
$533,514
$0.347393
0.13%
9
Spot
Percentage
Gần đây
90
$528,709
$0.199965
0.13%
56
Spot
Percentage
Gần đây
91
$528,044
$66.50
0.13%
83
Spot
Percentage
Gần đây
92
$518,860
$0.125991
0.13%
12
Spot
Percentage
Gần đây
93
$489,254
$0.040037
0.12%
11
Spot
Percentage
Gần đây
94
$481,843
$14.54
0.12%
33
Spot
Percentage
Gần đây
95
$480,247
$0.347780
0.12%
53
Spot
Percentage
Gần đây
96
$471,701
$0.018070
0.12%
52
Spot
Percentage
Gần đây
97
$446,794
$190.55
0.11%
59
Spot
Percentage
Gần đây
98
$446,083
$0.135380
0.11%
14
Spot
Percentage
Gần đây
99
$426,695
$0.012315
0.11%
78
Spot
Percentage
Gần đây
100
$422,893
$0.044862
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$418,644
$0.011101
0.10%
11
Spot
Percentage
Gần đây
102
$414,434
$2.86
0.10%
110
Spot
Percentage
Gần đây
103
$402,920
$0.599802
0.10%
40
Spot
Percentage
Gần đây
104
$396,586
$4.03
0.10%
129
Spot
Percentage
Gần đây
105
$392,433
$0.067581
0.10%
38
Spot
Percentage
Gần đây
106
$348,304
$17.11
0.09%
83
Spot
Percentage
Gần đây
107
$341,716
$0.012272
0.09%
34
Spot
Percentage
Gần đây
108
$335,496
$1.60
0.08%
55
Spot
Percentage
Gần đây
109
$330,203
$0.513679
0.08%
57
Spot
Percentage
Gần đây
110
$328,643
$1.60
0.08%
31
Spot
Percentage
Gần đây
111
$322,999
$2.86
0.08%
96
Spot
Percentage
Gần đây
112
$320,341
$14.63
0.08%
33
Spot
Percentage
Gần đây
113
$307,657
$0.004065
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
114
$300,512
$0.379011
0.08%
23
Spot
Percentage
Gần đây
115
$293,363
$0.017935
0.07%
14
Spot
Percentage
Gần đây
116
$292,290
$0.199770
0.07%
64
Spot
Percentage
Gần đây
117
$288,899
$0.594004
0.07%
30
Spot
Percentage
Gần đây
118
$287,472
$0.000191
0.07%
12
Spot
Percentage
Gần đây
119
$282,387
$0.012804
0.07%
51
Spot
Percentage
Gần đây
120
$279,781
$0.203546
0.07%
59
Spot
Percentage
Gần đây
121
$277,218
$1.68
0.07%
59
Spot
Percentage
Gần đây
122
$274,378
$10.22
0.07%
49
Spot
Percentage
Gần đây
123
$268,847
$0.125117
0.07%
12
Spot
Percentage
Gần đây
124
$251,769
$0.105260
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
125
$249,431
$0.067052
0.06%
38
Spot
Percentage
Gần đây
126
$233,372
$0.018093
0.06%
24
Spot
Percentage
Gần đây
127
$227,086
$0.135990
0.06%
10
Spot
Percentage
Gần đây
128
$225,150
$0.000925
0.06%
17
Spot
Percentage
Gần đây
129
$220,592
$0.014795
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
130
$220,378
$1.68
0.06%
35
Spot
Percentage
Gần đây
131
$209,800
$0.012809
0.05%
50
Spot
Percentage
Gần đây
132
$208,603
$1.00
0.05%
193
Spot
Percentage
Gần đây
133
$204,794
$0.006619
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
134
$204,329
$0.198143
0.05%
70
Spot
Percentage
Gần đây
135
$204,310
$0.066907
0.05%
39
Spot
Percentage
Gần đây
136
$203,860
$0.492280
0.05%
27
Spot
Percentage
Gần đây
137
$202,405
$0.027602
0.05%
31
Spot
Percentage
Gần đây
138
$196,755
$0.199244
0.05%
53
Spot
Percentage
Gần đây
139
$195,172
$0.000553
0.05%
9
Spot
Percentage
Gần đây
140
$191,190
$0.041387
0.05%
17
Spot
Percentage
Gần đây
141
$188,972
$0.111479
0.05%
17
Spot
Percentage
Gần đây
142
$187,279
$1.22
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
143
$184,501
$0.376341
0.05%
36
Spot
Percentage
Gần đây
144
$183,775
$1.60
0.05%
44
Spot
Percentage
Gần đây
145
$182,308
$0.336047
0.05%
53
Spot
Percentage
Gần đây
146
$180,713
$0.049944
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
147
$175,872
$1.27
0.04%
19
Spot
Percentage
Gần đây
148
$175,831
$0.067001
0.04%
48
Spot
Percentage
Gần đây
149
$172,041
$0.000554
0.04%
41
Spot
Percentage
Gần đây
150
$167,510
$0.318701
0.04%
18
Spot
Percentage
Gần đây
151
$164,652
$0.494842
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$162,733
$1.22
0.04%
37
Spot
Percentage
Gần đây
153
$163,129
$1.66
0.04%
18
Spot
Percentage
Gần đây
154
$163,251
$0.037719
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
155
$156,659
$0.004501
0.04%
46
Spot
Percentage
Gần đây
156
$154,478
$0.012843
0.04%
37
Spot
Percentage
Gần đây
157
$149,480
$0.995386
0.04%
56
Spot
Percentage
Gần đây
158
$146,329
$1.00
0.04%
142
Spot
Percentage
Gần đây
159
$139,108
$0.125873
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
160
$138,645
$0.025791
0.03%
33
Spot
Percentage
Gần đây
161
$137,088
$2.86
0.03%
72
Spot
Percentage
Gần đây
162
$135,390
$0.012303
0.03%
39
Spot
Percentage
Gần đây
163
$135,076
$0.004097
0.03%
48
Spot
Percentage
Gần đây
164
$131,960
$0.020637
0.03%
75
Spot
Percentage
Gần đây
165
$130,257
$0.046687
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
166
$129,820
$0.000559
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
167
$127,403
$0.105228
0.03%
30
Spot
Percentage
Gần đây
168
$125,767
$0.067215
0.03%
88
Spot
Percentage
Gần đây
169
$125,282
$0.049850
0.03%
28
Spot
Percentage
Gần đây
170
$124,008
$0.041086
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
171
$123,664
$0.000488
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
172
$123,499
$0.000776
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
173
$122,363
$6.56
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
174
$121,504
$0.395784
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
175
$119,944
$0.002352
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
176
$119,738
$0.020713
0.03%
66
Spot
Percentage
Gần đây
177
$119,158
$0.000387
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
178
$118,214
$1.00
0.03%
197
Spot
Percentage
Gần đây
179
$117,294
$0.333872
0.03%
57
Spot
Percentage
Gần đây
180
$116,388
$0.203487
0.03%
38
Spot
Percentage
Gần đây
181
$116,156
$0.000486
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
182
$114,261
$0.501519
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
183
$112,149
$0.005495
0.03%
38
Spot
Percentage
Gần đây
184
$111,301
$0.390970
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
185
$109,376
$0.002712
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
186
$108,366
$0.317446
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
187
$107,386
$0.112200
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
188
$105,713
$0.005524
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
189
$104,646
$0.000537
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
190
$103,918
$0.011448
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
191
$103,146
$1.65
0.03%
29
Spot
Percentage
Gần đây
192
$97,840
$0.025807
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
193
$97,777
$0.049846
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
194
$96,498
$0.000057
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
195
$94,606
$4.68
0.02%
53
Spot
Percentage
Gần đây
196
$93,869
$4.66
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
197
$93,721
$2.53
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
198
$92,359
$1.27
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
199
$87,221
$1.64
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
200
$86,076
$0.000877
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
201
$85,840
$0.049723
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
202
$84,829
$0.039912
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
203
$84,698
$1.28
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
204
$83,388
$0.004497
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
205
$81,792
$1.60
0.02%
35
Spot
Percentage
Gần đây
206
$79,246
$0.046740
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
207
*** $78,248
*** $0.025155
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
208
$76,982
$0.004068
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
209
$76,932
$0.017827
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
210
$75,098
$0.012300
0.02%
47
Spot
Percentage
Gần đây
211
$72,217
$0.004478
0.02%
48
Spot
Percentage
Gần đây
212
$72,223
$0.006626
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
213
$71,124
$0.018223
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
214
$70,482
$0.002377
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
215
$67,314
$0.000779
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
216
$66,916
$0.000507
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$66,548
$0.398071
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
218
*** $65,955
*** $0.047818
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
219
$64,319
$2.55
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
220
$64,012
$0.887971
0.02%
40
Spot
Percentage
Gần đây
221
$62,475
$0.005516
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
222
$61,797
$0.011308
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
223
$60,043
$0.017905
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
224
$59,958
$0.882985
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
225
$59,604
$0.091951
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
226
$59,567
$0.198675
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
227
$59,377
$2.93
0.01%
145
Spot
Percentage
Gần đây
228
$55,605
$0.023653
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
229
$55,595
$0.002334
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
230
$54,294
$1.09
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
231
$54,062
$0.000885
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
232
$53,528
$0.091615
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
233
$53,431
$0.017874
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
234
$53,323
$0.882085
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
235
$48,287
$1.09
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
236
$47,982
$0.018107
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
237
$46,397
$12.76
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
238
$45,727
$0.000015
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
239
$45,183
$1.67
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
240
$44,757
$1.44
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
241
$44,753
$0.020650
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
242
$41,626
$0.000192
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
243
$39,818
$12.74
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
244
$39,720
$0.005512
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
245
$39,356
$0.335386
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
246
$38,227
$509.97
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
247
$36,666
$0.123824
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
248
$36,383
$6.04
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
249
$34,648
$4.68
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
250
$34,556
$506.16
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
251
$34,164
$0.027807
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
252
$33,711
$0.004062
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
253
$33,435
$6.01
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
254
$30,864
$0.016020
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
255
$27,754
$1.22
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
256
$27,704
$0.056707
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
257
$27,198
$0.069357
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
258
$26,794
$0.041461
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
259
$25,767
$1.05
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
260
$25,753
$1.05
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
261
$23,453
$0.000178
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
262
$22,942
$0.000178
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
263
$22,873
$0.335633
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
264
$21,078
$0.030996
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
265
$20,489
$0.000242
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
266
$19,934
$0.023682
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
267
$19,477
$0.027278
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
268
$19,073
$0.111171
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
269
$18,983
$0.003931
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
270
$18,829
$0.199777
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
271
$18,400
$0.014269
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
272
$18,087
$0.002738
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
273
$17,054
$0.000014
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
274
$16,711
$0.000250
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
275
$15,739
$1.08
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
276
$15,695
$0.016175
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
277
$15,307
$0.131501
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
278
$15,157
$0.037182
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
279
$14,912
$0.056097
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
280
$13,857
$0.027166
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
281
$13,609
$0.002383
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
282
$10,233
$0.132607
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...