Các loại tiền điện tử:  21,977Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $841,620,597,131.99Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $34,161,060,179Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.5% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  14 Gwei
GOOD

GoodomyGOOD

Xếp hạng -
Token
On 138 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)