CRYSTAL

Crystal giá 
CRYSTAL

₫3,0...75.18
  

0.00% (1n)

biểu đồ Crystal sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Crystal
Vốn hóa thị trường
 

0.00%

₫12,763,695,749
#9864
Khối lượng (24 giờ)
 

100.00%

₫0
#9864
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
0.00%
Nguồn cung lưu thông tự báo cáo
 
4,200 CRYSTAL
100.00%
Tổng cung
 
4,200 CRYSTAL
Nguồn cung tối đa
 
4,200 CRYSTAL
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫12,763,695,843
công cụ chuyển đổi CRYSTAL sang VND
CRYSTAL
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫3,0...75.18
Cao
₫3,0...75.18
Cao nhất mọi thời đại
Feb 08, 2024 (3 months ago)
₫17,...49.94
-82.63%
Thấp nhất mọi thời đại
May 15, 2024 (4 days ago)
₫2,8...11.03
+6.83%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi459x
7647th / 10.0K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Crystal community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Crystal Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Crystal%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Crystal

$Crystal is the preeminent ERC404 token on Arbitrum, boasting the most expansive community within its category. Its remarkable journey underscores the vast possibilities of ERC404 tokens on the Arbitrum network. Building on this success, Scattering.io (creator of $CRYSTAL) is actively seeking collaboration with inventive creators and ambitious game developers within the Arbitrum ecosystem to embrace and integrate the ERC404 standard.

Our vision is clear: to establish Scattering.io as the premier marketplace for ERC404 token trading on Arbitrum. $Crystal is set to be at the heart of this thriving marketplace, playing a pivotal role in weaving together the fabric of this burgeoning ecosystem.

We invite visionaries planning to launch ERC404 tokens on Arbitrum to join hands with us. Scattering.io is committed to providing comprehensive support spanning launch assistance, marketing strategies, and liquidity provisions to ensure your project takes flight and reaches its full potential.

Connect with our team—let's shape the future of ERC404 tokens together.