BNB

Binance CoinBNB

Xếp hạng 3
Đồng coin
Trên 240,251 danh sách theo dõi

Giá Binance Coin (BNB)

$243.37
12.25%

0.004946 BTC

0.1509 ETH

Thấp:$204.77
Cao:$280.09
24 giờ
BNB  Binance Coin BNBPrice: $243.37 12.25%
Vốn hóa thị trường
$37,608,933,423
12.25%
Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
$41,502,883,401
12.25%
Khối lượng
24 giờ
$6,899,970,460
11.70%
Lượng cung lưu hành
154,532,785 BNB
91%
Tổng cung tối đa
170,532,785
Tổng cung
170,532,785

Binance Coin Thị Trường Giao Dịch

Cặp

All

#

Nguồn

Cặp

Giá

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Tin cậy

Đã được cập nhật

1

Binance

$248.36

$2,940,433,520

42.62%

430

High

Gần đây

2

Binance

$248.20

$774,915,899

11.23%

327

High

Gần đây

3

Binance

$247.50

$611,967,017

8.87%

339

High

Gần đây

4

Dcoin

$246.39

$277,940,439

4.03%

210

High

Gần đây

5

Binance

$249.45

$167,478,241

2.43%

205

High

Gần đây

6

P2PB2B

$245.15

$94,818,646

1.37%

200

High

Gần đây

7

Binance

$246.95

$94,805,445

1.37%

193

High

Gần đây

8

Binance.US

$248.12

$87,248,547

1.26%

242

High

Gần đây

9

Coinsbit

$245.84

$74,248,458

1.08%

357

High

Gần đây

10

P2PB2B

$245.42

$72,305,592

1.05%

201

High

Gần đây

11

WhiteBIT

$246.60

$69,011,660

1.00%

272

High

Gần đây

12

CoinBene

* $246.39

** $66,154,284

0.00%

198

High

Gần đây

13

Sistemkoin

$244.29

** $63,876,148

0.00%

153

High

Gần đây

14

MXC.COM

$246.26

$55,344,370

0.80%

239

High

Gần đây

15

Bilaxy

$245.13

$52,392,815

0.76%

210

High

Gần đây

16

Binance

$250.91

$37,516,524

0.54%

183

High

Gần đây

17

Binance

$247.75

$36,967,963

0.54%

152

High

Gần đây

18

BitMart

$243.55

$33,193,892

0.48%

68

High

Gần đây

19

Indodax

$259.37

$30,623,683

0.44%

231

High

Gần đây

20

FTX

$247.71

$30,286,196

0.44%

-

High

Gần đây

21

Coinsbit

$245.08

$30,349,780

0.44%

214

High

Gần đây

22

Binance

$249.23

$30,012,618

0.43%

157

High

Gần đây

23

Coinsbit

$246.00

$29,196,461

0.42%

85

High

Gần đây

24

Bitkub

$254.33

$28,919,416

0.42%

-

High

Gần đây

25

Binance.US

$248.21

$28,849,668

0.42%

207

High

Gần đây

26

Binance

$247.75

$27,756,168

0.40%

191

High

Gần đây

27

Binance

$249.04

$26,694,290

0.39%

139

High

Gần đây

28

WhiteBIT

$246.02

$25,428,000

0.37%

279

High

Gần đây

29

KuCoin

$247.79

$23,435,288

0.34%

222

High

Gần đây

30

Binance

$247.75

$20,133,307

0.29%

139

High

Gần đây

31

Binance

$247.75

$17,386,590

0.25%

179

High

Gần đây

32

Binance

$247.75

$14,998,803

0.22%

112

High

Gần đây

33

Gate.io

$248.48

$14,103,895

0.20%

173

High

Gần đây

34

Binance

$247.75

$13,854,302

0.20%

159

High

Gần đây

35

BitMax

$246.40

$13,261,446

0.19%

163

High

Gần đây

36

Binance

$247.75

$13,179,566

0.19%

116

High

Gần đây

37

Binance.US

$247.30

$11,595,441

0.17%

208

High

Gần đây

38

Binance

$247.75

$11,514,122

0.17%

118

High

Gần đây

39

Binance

$247.75

$11,007,487

0.16%

103

High

Gần đây

40

Binance

$250.60

$10,930,999

0.16%

146

High

Gần đây

41

Binance

$247.75

$10,465,289

0.15%

119

High

Gần đây

42

Binance

$247.86

$10,286,912

0.15%

158

High

Gần đây

43

Binance

$251.92

$9,804,915

0.14%

159

High

Gần đây

44

BitForex

$246.14

$9,571,651

0.14%

116

High

Gần đây

45

Coinsbit

$245.49

$9,395,907

0.14%

143

High

Gần đây

46

Binance

$246.13

$8,112,140

0.12%

146

High

Gần đây

47

FTX

$248.01

$7,879,913

0.11%

-

High

Gần đây

48

Binance.US

$248.54

$7,863,629

0.11%

189

High

Gần đây

49

BitMax

$246.16

$7,315,755

0.11%

132

High

Gần đây

50

Binance

$247.75

$7,208,555

0.10%

124

High

Gần đây

51

Alterdice

$246.46

$7,129,142

0.10%

132

High

Gần đây

52

Bitbns

$243.31

$6,854,403

0.10%

139

High

Gần đây

53

Alterdice

$246.37

$6,941,809

0.10%

153

High

Gần đây

54

Binance

$247.75

$6,419,439

0.09%

89

High

Gần đây

55

CoinTiger

$242.99

$6,275,701

0.09%

102

High

Gần đây

56

VinDAX

$244.32

$6,032,464

0.09%

-

High

Gần đây

57

Changelly PRO

$246.02

$5,696,062

0.08%

276

High

Gần đây

58

IndoEx

$244.12

$5,318,741

0.08%

332

High

Gần đây

59

Binance

$247.75

$5,797,303

0.08%

128

High

Gần đây

60

HitBTC

$246.02

$5,696,062

0.08%

253

High

Gần đây

61

Binance JEX

$246.15

$5,617,559

0.08%

-

High

Gần đây

62

Binance

*** $247.75

*** $5,648,127

0.00%

138

High

Gần đây

63

Hoo

* $246.54

** $5,263,606

0.00%

359

High

Gần đây

64

WazirX

$263.96

$4,804,895

0.07%

98

High

Gần đây

65

Binance

$247.75

$4,763,506

0.07%

107

High

Gần đây

66

Binance

$247.75

$4,691,603

0.07%

146

High

Gần đây

67

Binance

$247.75

$4,560,937

0.07%

119

High

Gần đây

68

Changelly PRO

$245.95

$4,344,684

0.06%

271

High

Gần đây

69

HitBTC

$245.95

$4,344,684

0.06%

257

High

Gần đây

70

Dex-Trade

$246.19

$3,920,857

0.06%

216

High

Gần đây

71

Binance

$247.75

$3,724,697

0.05%

92

High

Gần đây

72

P2PB2B

$244.47

$3,199,645

0.05%

163

High

Gần đây

73

Binance

$247.75

$3,194,601

0.05%

84

High

Gần đây

74

IndoEx

$243.55

$3,012,313

0.04%

310

High

Gần đây

75

KuCoin

$248.03

$3,097,908

0.04%

158

High

Gần đây

76

ZebPay

$262.61

$3,046,290

0.04%

281

High

Gần đây

77

Binance

$247.75

$3,041,184

0.04%

115

High

Gần đây

78

Binance

$250.01

$2,973,913

0.04%

130

High

Gần đây

79

OceanEx

$245.80

$2,867,128

0.04%

113

High

Gần đây

80

Binance

$247.75

$2,836,019

0.04%

113

High

Gần đây

81

Binance

$247.75

$2,830,366

0.04%

113

High

Gần đây

82

Binance

$247.75

$2,812,128

0.04%

95

High

Gần đây

83

CoinEx

$248.22

$2,758,840

0.04%

121

High

Gần đây

84

Binance

$247.75

$2,709,994

0.04%

105

High

Gần đây

85

OceanEx

$246.86

$2,545,168

0.04%

68

High

Gần đây

86

IndoEx

$243.98

$2,354,848

0.03%

227

High

Gần đây

87

Binance

$247.75

$2,425,615

0.04%

160

High

Gần đây

88

IndoEx

$243.97

$2,363,985

0.03%

229

High

Gần đây

89

Bithumb Global

$249.52

$2,420,207

0.04%

49

High

Gần đây

90

Poloniex

$248.90

$2,364,573

0.03%

153

High

Gần đây

91

Binance

$247.75

$2,331,404

0.03%

91

High

Gần đây

92

Bitrue

$246.01

$2,256,223

0.03%

326

High

Gần đây

93

Binance

* $247.75

$2,278,170

0.03%

138

High

Gần đây

94

BitUBU

$251.79

$2,207,971

0.03%

73

High

Gần đây

95

Binance

$247.75

$2,020,508

0.03%

76

High

Gần đây

96

Binance

$247.75

$2,050,983

0.03%

76

High

Gần đây

97

Binance

$247.75

$1,974,043

0.03%

111

High

Gần đây

98

Binance

$247.75

$1,932,914

0.03%

92

High

Gần đây

99

Binance

$247.75

$1,910,510

0.03%

91

High

Gần đây

100

Alterdice

$245.71

$1,750,953

0.03%

125

High

Gần đây

* Không bao gồm giá

** Không bao gồm Khối lượng

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện