BDX

Beldex giá 
BDX

₫865.62  

2.92% (1n)

biểu đồ Beldex sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Beldex
Vốn hóa thị trường
 

2.91%

₫5,580,557,540,969
#278
Khối lượng (24 giờ)
 

117.68%

₫128,027,345,685
#597
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
2.29%
Lượng cung lưu hành
 
6,446,865,493 BDX
Tổng cung
 
9,924,245,493 BDX
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫8,590,658,993,202
công cụ chuyển đổi BDX sang VND
BDX
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫851.42
Cao
₫894.34
Cao nhất mọi thời đại
Nov 17, 2019 (5 years ago)
₫4,368.85
-80.19%
Thấp nhất mọi thời đại
Nov 01, 2019 (5 years ago)
₫371.62
+132.93%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi117,551x
436th / 10.0K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Beldex community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Beldex Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Beldex%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Beldex

What Is Beldex (BDX)?

Beldex is a privacy-based ecosystem of privacy-first decentralized applications (dApps). The concept of the project was developed in 2017, the ICO was announced in the spring of 2018, and the exchange was launched at the end of 2019. The Beldex project is committed to enhancing online privacy. BDX is a privacy coin and a utility token.

Beldex's mission is to provide a private environment where data can be exchanged securely. The project is focused on individual safety and true privacy with systematic research to ensure the privacy of individual transactions, thus the safety of users and the security of their funds are a priority.

BDX operates on the Beldex decentralized blockchain for performing secure and anonymous peer-to-peer (P2P) transactions, while the ecosystem supports secure and confidential dApps, among them: BChat, BelNet, Beldex Browser, the Beldex privacy protocol, and the Beldex bridge. Initially, Beldex was developed on a PoW architecture followed by PoS integration in order to increase the scalability of the BDX token, lower fees and reduce transaction times.

Who Are the Founders of Beldex?

What Makes Beldex (BDX) Unique?

How Many Beldex (BDX) Coins Are There in Circulation?

How Is the Beldex Network Secured?

Where Can You Buy Beldex (BDX)?

Related Pages: