×
×
Các loại tiền điện tử:  7,125Các thị trường giao dịch:  29,570Vốn hóa thị trường:  $339,387,919,957Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,371,466,002BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%
Vốn hóa thị trường:  $339,387,919,957Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,371,466,002BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%Các loại tiền điện tử:  7,125Các thị trường giao dịch:  29,570

Tidex

$5,067,843 USD
473.17956670 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,313,244
$359.46
45.65%
69
Spot
Percentage
Gần đây
2
$821,058
$10,699.78
16.20%
65
Spot
Percentage
Gần đây
3
$547,779
$68.52
10.81%
73
Spot
Percentage
Gần đây
4
$502,982
$357.90
9.92%
89
Spot
Percentage
Gần đây
5
$347,792
$45.56
6.86%
77
Spot
Percentage
Gần đây
6
$179,667
$2.31
3.55%
80
Spot
Percentage
Gần đây
7
$90,405
$0.003856
1.78%
20
Spot
Percentage
Gần đây
8
$80,553
$2.29
1.59%
55
Spot
Percentage
Gần đây
9
$63,148
$0.734932
1.25%
17
Spot
Percentage
Gần đây
10
$27,290
$10,642.18
0.54%
13
Spot
Percentage
Gần đây
11
$24,048
$355.93
0.47%
15
Spot
Percentage
Gần đây
12
$23,393
$0.990000
0.46%
25
Spot
Percentage
Gần đây
13
$16,253
$0.195354
0.32%
22
Spot
Percentage
Gần đây
14
$14,606
$0.003966
0.29%
6
Spot
Percentage
Gần đây
15
$13,764
$0.584026
0.27%
25
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,572
$2.22
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
17
$516
$46.10
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
18
$79
$0.976307
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$37
$70.38
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
20
$15
$0.259400
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.101747
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.005783
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.013006
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.002356
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0.007818
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.009540
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.103139
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.000321
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...