×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $262,889,582,834Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,975,153,711BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,889,582,834Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,975,153,711BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

Tidex

$2,756,398 USD
292.57562525 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,530,259
$9,401.23
55.52%
118
Spot
Percentage
Gần đây
2
$377,983
$220.02
13.71%
107
Spot
Percentage
Gần đây
3
$289,836
$1.09
10.52%
71
Spot
Percentage
Gần đây
4
$270,392
$220.53
9.81%
97
Spot
Percentage
Gần đây
5
$71,853
$1.08
2.61%
63
Spot
Percentage
Gần đây
6
$68,888
$0.770952
2.50%
17
Spot
Percentage
Gần đây
7
$52,323
$0.337486
1.90%
38
Spot
Percentage
Gần đây
8
$48,601
$1.08
1.76%
44
Spot
Percentage
Gần đây
9
$14,783
$0.006499
0.54%
23
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,864
$219.90
0.39%
16
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,179
$9,397.87
0.30%
16
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,448
$0.184049
0.13%
18
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,644
$0.000471
0.10%
12
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,918
$0.018556
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,819
$0.001130
0.07%
15
Spot
Percentage
Gần đây
16
$53
$0.983420
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$0.987973
$0.050863
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.232303
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$45.27
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$76.55
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.054631
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$73.47
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$48.14
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.005260
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.005651
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...