Mandala Exchange

Mandala Exchange

Khối lượng giao dịch (24h)

₫2,708,281,604,808.42

1,569 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Mandala Exchange

What is the Mandala Exchange?

The Mandala Exchange opened for trading in December of 2020 and is a centralized exchange based out of Seychelles. In its current form, Mandala offers its users tons of features, including the ability to trade on Spot, Futures and Margin.

Additional features include:

  • OTC Trading Desk
  • Rewards System
  • Fiat On/Off Ramp
  • Mandala Swap
  • Android & iOS Application Support

Along with these features, Mandala offers over 300 assets and hundreds of pairs with one of the largest liquidity pools in the world. By locking the native MDX token, users can trade with fees as low as 0.141%. The Mandala Referral Program also offers it's users 40% referral rewards on all fees collected by users they have invited to the platform.

Trade on Mandala today! mandala.exchange

Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,725,605,264.51

₫43,541,152,500.06₫30,960,746,056.98

₫723,068,330,518

26.43%

Gần đây

2

Ethereum

₫89,068,956.83

₫33,892,929,324.44₫109,677,273,157.89

₫654,623,254,347

23.93%

Gần đây

3

Cardano

₫10,932.03

₫36,134,677,498.92₫18,212,834,522.62

₫452,893,063,333

16.56%

Gần đây

4

Ethereum

₫89,096,344.19

₫73,730,598,704.82₫130,996,823,283.79

₫128,836,180,884

4.71%

Gần đây

5

Aave

₫2,179,827.11

₫6,672,265,097.49₫6,789,195,415.75

₫86,686,805,717

3.17%

Gần đây

6

Curve DAO Token

₫7,275.55

₫8,336,119,031.87₫4,542,881,322.95

₫53,850,261,871

1.97%

Gần đây

7

Avalanche

₫812,972.97

₫10,839,947,441.69₫3,264,275,399.41

₫49,857,396,780

1.82%

Gần đây

8

Ethereum Name Service

₫503,119.82

₫5,522,318,573.58₫468,773,254.74

₫41,195,821,817

1.51%

Gần đây

9

Bitcoin Cash

₫11,326,506.50

₫11,866,489,044.48₫41,319,594,757.83

₫35,692,499,440

1.30%

Gần đây

10

Hedera

₫2,291.83

₫11,435,082,914.07₫702,715,129.85

₫34,293,490,041

1.25%

Gần đây

11

Shiba Inu

₫0.5473

₫12,104,393,945.74₫10,589,740,334.46

₫31,892,223,964

1.17%

Gần đây

12

Chiliz

₫2,961.79

₫17,499,324,871.30₫3,360,784,786.39

₫27,888,059,882

1.02%

Gần đây

13

Filecoin

₫137,614.69

₫20,022,602,347.44₫782,623,927.74

₫26,525,259,983

0.97%

Gần đây

14

Polkadot

₫165,251.62

₫8,550,224,377.83₫10,115,544,394.28

₫26,271,227,577

0.96%

Gần đây

15

Gala

₫880.37

₫10,761,783,060.33₫8,289,772,082.14

₫25,531,835,972

0.93%

Gần đây

16

The Graph

₫6,415.84

₫4,031,178,291.59₫607,079,906.36

₫23,349,826,843

0.85%

Gần đây

17

Arweave

₫882,146.73

₫316,401,920.98₫12,992,333,739.69

₫23,006,613,514

0.84%

Gần đây

18

Chainlink

₫388,552.45

₫26,484,957,528.29₫3,824,847,349.27

₫21,480,923,004

0.79%

Gần đây

19

BNB

₫15,358,777.37

₫28,117,669,256.28₫20,183,990,539.08

₫20,631,206,137

0.75%

Gần đây

20

Litecoin

₫2,011,624.32

₫17,898,098,070.43₫1,134,279,398.94

₫20,620,716,783

0.75%

Gần đây

21

Fantom

₫16,556.40

₫16,630,007,261.36₫17,003,323,316.24

₫18,842,393,696

0.69%

Gần đây

22

Kyber Network Crystal v2

₫19,737.54

₫7,599,227,872.90₫8,174,846,069.21

₫16,098,274,298

0.59%

Gần đây

23

Flow

₫19,303.00

₫1,606,208,110.13₫2,529,881,118.34

₫14,958,218,158

0.55%

Gần đây

24

Cosmos

₫193,073.03

₫9,632,356,144.05₫6,491,159,329.92

₫13,873,041,460

0.51%

Gần đây

25

MyNeighborAlice

₫38,402.44

₫1,407,519,459.87₫14,048,154.02

₫10,350,802,909

0.38%

Gần đây

26

Bitcoin SV

₫1,322,749.35

₫36,623,389,653.37₫17,587,413,224.12

₫10,254,277,744

0.37%

Gần đây

27

IOTA

₫5,088.20

₫2,032,565,564.29₫789,053,303.05

₫8,476,762,234

0.31%

Gần đây

28

Coin98

₫5,559.35

₫2,047,576,768.17₫58,718,566.73

₫8,090,826,319

0.30%

Gần đây

29

Axie Infinity

₫179,374.92

₫960,644,925.47₫2,830,162,881.48

₫8,035,377,826

0.29%

Gần đây

30

SushiSwap

₫24,851.59

₫6,646,645,716.72₫300,845,677.93

₫8,009,923,387

0.29%

Gần đây

31

Internet Computer

₫251,351.26

₫12,893,892,375.25₫6,647,522,724.94

₫7,767,355,288

0.28%

Gần đây

32

Holo

₫53.98

₫1,294,437,738.60₫161,731,310.85

₫7,111,152,008

0.26%

Gần đây

33

Qtum

₫77,898.71

₫6,343,578,348.12₫14,462,253.31

₫6,925,348,060

0.25%

Gần đây

34

BakeryToken

₫9,381.52

----

₫6,875,615,357

0.25%

Gần đây

35

Compound

₫1,335,510.30

₫8,366,350,387.08₫13,484,303.58

₫6,668,354,095

0.24%

Gần đây

36

Dogecoin

₫3,663.36

₫711,676,782.59₫2,118,346,135.51

₫5,746,798,332

0.21%

Gần đây

37

Algorand

₫4,076.51

₫2,421,632,575.41₫7,282,625,615.87

₫5,709,416,172

0.21%

Gần đây

38

Harmony

₫453.11

₫1,451,082,180.60₫1,729,562,259.30

₫5,703,070,491

0.21%

Gần đây

39

Bitcoin

₫1,726,450,772.54

₫1,941,931,050.68₫2,781,336,724.97

₫5,607,946,143

0.21%

Gần đây

40

Ankr

₫979.41

₫5,001,663,687.90₫777,421,103.92

₫5,176,549,870

0.19%

Gần đây

41

IOST

₫200.12

₫884,766,453.66₫1,105,321,864.94

₫4,303,301,591

0.16%

Gần đây

42

EOS

₫17,475.25

₫9,222,687,016.35₫97,940,447.23

₫4,194,934,149

0.15%

Gần đây

43

Decentraland

₫10,218.93

₫5,885,029,202.88₫5,500,505,418.67

₫3,845,783,348

0.14%

Gần đây

44

Fantom

₫16,564.91

₫13,661,815,296.74₫12,287,092,743.22

₫3,143,071,097

0.11%

Gần đây

45

Dash

₫671,577.07

₫4,339,165,664.33₫4,737,672,874.12

₫3,056,115,905

0.11%

Gần đây

46

Ethereum

₫89,134,478.39

₫1,715,232,443.09₫1,513,739,976.86

₫2,458,793,630

0.09%

Gần đây

47

WAX

₫1,337.97

₫48,994,226.45₫738,322,492.52

₫2,442,610,236

0.09%

Gần đây

48

Basic Attention Token

₫5,524.31

₫3,601,978,838.03₫5,253,166,921.91

₫2,438,082,317

0.09%

Gần đây

49

PancakeSwap

₫63,494.31

₫1,810,963,479.78--

₫2,293,812,636

0.08%

Gần đây

50

BNB

₫15,357,670.98

₫21,780,961,899.17₫12,233,406,148.74

₫2,250,470,190

0.08%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.