×
×
Các loại tiền điện tử:  7,795Các thị trường giao dịch:  33,526Vốn hóa thị trường:  $501,432,969,101Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $223,127,877,479BTC Chiếm Ưu Thế:  62.4%

LocalTrade

$123,794,512 USD
7,347 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$61,659,355
$16,841.50
49.81%
99
Spot
Percentage
Gần đây
2
$33,161,113
$507.83
26.79%
89
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,539,280
$508.20
6.90%
86
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,512,761
$67.99
6.07%
77
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,211,193
$27.85
3.40%
54
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,300,013
$68.00
1.86%
55
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,240,868
$67.52
1.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,046,715
$16,837.76
0.85%
104
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,030,222
$3.46
0.83%
33
Spot
Percentage
Gần đây
10
$673,727
$16,797.14
0.54%
95
Spot
Percentage
Gần đây
11
$538,506
$0.023718
0.44%
35
Spot
Percentage
Gần đây
12
$326,606
$0.217263
0.26%
44
Spot
Percentage
Gần đây
13
$265,704
$3.47
0.21%
41
Spot
Percentage
Gần đây
14
$259,198
$0.392267
0.21%
31
Spot
Percentage
Gần đây
15
$238,507
$0.023422
0.19%
16
Spot
Percentage
Gần đây
16
$224,216
$67.43
0.18%
53
Spot
Percentage
Gần đây
17
$141,559
$262.47
0.11%
17
Spot
Percentage
Gần đây
18
$108,957
$27.84
0.09%
31
Spot
Percentage
Gần đây
19
$77,329
$0.392958
0.06%
45
Spot
Percentage
Gần đây
20
$71,245
$0.217230
0.06%
40
Spot
Percentage
Gần đây
21
$29,079
$27.80
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
22
$23,074
$0.023629
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
23
$20,604
$0.107773
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
24
$18,195
$0.092617
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
25
$15,172
$3.47
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
26
$12,716
$266.20
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
27
$10,849
$0.108108
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,983
$0.000178
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,573
$2.08
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
30
$5,524
$0.392212
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
31
$4,547
$0.216773
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
32
$4,247
$0.217577
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
33
$3,561
$0.093432
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,739
$27.82
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,149
$28.19
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
36
$845
$0.219569
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...