×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690Vốn Hóa Thị Trường:  $272,921,251,101Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,866,311,348BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,921,251,101Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,866,311,348BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690

LocalTrade

$87,233,104 USD
9,018 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$33,515,591
$9,658.45
38.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$30,413,626
$244.36
34.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$11,372,768
$244.17
13.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,842,970
$47.50
4.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,375,333
$54.88
2.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,613,271
$47.47
1.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,192,113
$54.85
1.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$896,349
$0.013635
1.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$588,063
$1.57
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$323,318
$0.338259
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$317,572
$1.57
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$241,905
$0.337960
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$209,629
$17.63
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$169,443
$0.013577
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$63,631
$0.090286
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$39,851
$0.013712
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$18,365
$0.337478
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$11,692
$0.089513
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$7,707
$0.051196
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$61
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...