×
×
Các loại tiền điện tử:  7,509Các thị trường giao dịch:  31,639Vốn hóa thị trường:  $396,959,381,175Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,484,218,202BTC Chiếm Ưu Thế:  61.3%
Vốn hóa thị trường:  $396,959,381,175Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,484,218,202BTC Chiếm Ưu Thế:  61.3%Các loại tiền điện tử:  7,509Các thị trường giao dịch:  31,639

Kuna

$406,847 USD
30.93882306 BTC

Thông tin về Kuna

Founded by Michael Chobanian in 2016, Kuna Exchange claims to be the first public cryptocurrency exchange in CIS countries and Ukraine. The exchange reportedly serves over 150,000 users. Over 30 different trading pairs are available on the platform. The team claims that every account is 100% secured with cash reserves

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$157,221
$12,936.26
38.64%
161
Spot
Percentage
Gần đây
2
$64,872
$0.995580
15.95%
235
Spot
Percentage
Gần đây
3
$61,147
$399.33
15.03%
124
Spot
Percentage
Gần đây
4
$42,882
$13,047.39
10.54%
95
Spot
Percentage
Gần đây
5
$21,079
$13,144.34
5.18%
44
Spot
Percentage
Gần đây
6
$11,520
$382.17
2.83%
23
Spot
Percentage
Gần đây
7
$9,321
$0.249866
2.29%
93
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,096
$13,227.99
1.99%
45
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,892
$404.17
1.69%
97
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,642
$0.986755
1.39%
46
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,865
$56.82
1.20%
71
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,174
$30.74
0.53%
62
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,743
$0.035091
0.43%
9
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,512
$3.23
0.37%
29
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,325
$0.082230
0.33%
56
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,247
$0.034939
0.31%
23
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,171
$62.04
0.29%
51
Spot
Percentage
Gần đây
18
$997
$2.66
0.25%
60
Spot
Percentage
Gần đây
19
$946
$259.54
0.23%
52
Spot
Percentage
Gần đây
20
$878
$401.27
0.22%
50
Spot
Percentage
Gần đây
21
$655
$0.991698
0.16%
63
Spot
Percentage
Gần đây
22
$230
$5.86
0.06%
14
Spot
Percentage
Gần đây
23
$162
$0.105875
0.04%
24
Spot
Percentage
Gần đây
24
$106
$74.01
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
25
$81
$30.49
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
26
$71
$0.981816
0.02%
62
Spot
Percentage
Gần đây
27
$13
$0.255195
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...