×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929Vốn Hóa Thị Trường:  $222,566,164,223Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $71,960,744,869BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $222,566,164,223Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $71,960,744,869BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929

Kuna

$300,429 USD
37.05750156 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$151,642
$8,234.18
50.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$39,614
$1.00
13.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$35,456
$8,303.29
11.80%
$81
Spot
Percentage
Gần đây
4
$25,373
$175.09
8.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$14,408
$8,227.38
4.80%
$177
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,457
$0.255793
2.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,723
$54.96
1.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,250
$178.67
1.08%
$47
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,786
$33.89
0.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,194
$18.83
0.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,877
$8,159.35
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,870
$0.065704
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,747
$0.044004
0.58%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,550
$0.044629
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,248
$0.003223
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$924
$175.19
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$859
$0.255006
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$739
$0.713658
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$713
$0.040084
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$571
$4.42
0.19%
$12
Spot
Percentage
Gần đây
21
$547
$3.17
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$388
$247.45
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$263
$1.00
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$217
$0.005963
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$146
$0.090306
0.05%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
26
$108
$0.005747
0.04%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
27
$82
$0.000914
0.03%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
28
$67
$17.47
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$46
$0.062399
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$38
$64.05
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$37
$0.003161
0.01%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
32
$14
$3.18
0.00%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.993419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...