CoinDCX claims that its PoR figures are understated due to balances held on other CEXes.
CoinDCX

CoinDCX

Khối lượng giao dịch (24h)

₫201,640,461,891.41

158 BTC

Tổng tài sản

₫3,269,544,102,627.60

Thông tin về CoinDCX

Launched on April 7th, 2018, CoinDCX is a cryptocurrency exchange with its offices located in India. Built with user experience and security in mind, CoinDCX claims to provide near-instant fiat to crypto conversions with zero fees. On CoinDCX, users can have single-point access to a diverse suite of crypto-based financial products and services that are backed by security processes and insurance. CoinDCX claims to have the highest number of cryptos listed of exchanges in India.

CoinDCX claims its onboarding process to be one of the fastest in the industry as the completion of the KYC and Bank Account verification process can reportedly be done within 5 minutes. The fees are minimal for trading and crypto withdrawal. The exchange also provides near-instant deposit and withdrawal capabilities.

CoinDCX is backed by investors such as Polychain Capital, Coinbase Ventures, Bain Capital Ventures, and HDR Group, operator of BitMEX.

CoinDCX offers users an integrated suite of products:

  1. DCXinsta, providing fiat onboarding from Indian Rupees (INR) to crypto
  2. DCXlend, a decentralized lending service, DCXmargin, with up to 6x leverage trades across more than 250 markets
  3. DCXfutures, with up to 20x leverage trades on leading digital assets futures.

The products are designed for all types of traders keeping their trading experience, risk tolerance, and trading frequency into consideration. CoinDCX envisions onboarding of 50 million users to cryptocurrency with its #TryCrypto initiative. CoinDCX also has a subsidiary called DCX Learn, an EdTech platform for those who want to learn about cryptocurrency and blockchain.

Đọc thêm
Dự trữ tài chính
Cập nhật vào 12:26:20 AM
Tổng Cộng: ₫3,269,544,102,627.60
Báo cáo trực tiếp của sàn giao dịch
TokenSố dưGiáGiá trị
SHIB
0x2407...e4D1FE
1,454,582,778,082.54₫0.2372₫344,990,733,794.78
SOL
3Nvb6U...i9aLK8
125,889.98*₫2,611,930.52₫328,815,880,453.04
BTC
1F6Crp...YKoP4i
193.77₫1,274,327,123.63₫246,926,366,745.01
BTC
bc1qpl...7e00ja
128.01₫1,274,327,123.63₫163,126,615,095.36
DOGE
DSQ5ww...AFY87h
76,981,869.93₫2,087.12₫160,670,541,700.08
USDT
0x2407...e4D1FE
4,743,153.17₫24,525.80₫116,329,608,247.77
ADA
addr1q...l9emkc
7,599,997.24*₫14,868.26₫112,998,769,863.09
XRP
rLUpiB...bSSARw
8,000,129.2*₫13,635.60₫109,086,599,920.44
BTT
TGjpmh...gLLZiw
3,095,267,923,250₫0.02659₫82,306,059,720.18
GALA
0x2407...e4D1FE
112,952,076.17₫675.55₫76,304,925,973.15

Chỉ hiển thị những ví có số dư >500.000 USD
* Số dư từ các ví này có thể bị chậm

Phân bổ token

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến việc nắm giữ trong địa chỉ ví của bên thứ ba đều dựa trên thông tin công khai của bên thứ ba. CoinMarketCap không xác nhận hoặc xác minh tính chính xác hoặc tính kịp thời của thông tin và dữ liệu đó.

CoinMarketCap không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin và dữ liệu này của bên thứ ba. CoinMarketCap không có nghĩa vụ xem xét, xác nhận, xác minh hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào về tính hoàn thiện, chính xác, đầy đủ, toàn vẹn, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp.

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Tether USDt

₫26,041.41

₫7,810,907,905.21₫2,544,307,881.54

₫31,077,638,811

15.41%

Gần đây

2

JasmyCoin

₫310.13

₫170,001,595.43₫51,553,174.35

₫9,195,666,107

4.56%

Gần đây

3

Ethereum

₫78,189,595.87

₫499,265,545.26₫123,121,423.70

₫7,619,143,488

3.78%

Gần đây

4

Bitcoin

₫1,356,572,583.68

₫1,587,189,352.83₫637,679,202.32

₫7,238,188,200

3.59%

Gần đây

5

Siacoin

₫406.01

₫118,335,080.05₫66,164,240.28

₫6,920,373,277

3.43%

Gần đây

6

JasmyCoin

₫296.27

₫5,351,818,112.10₫3,812,289,425.88

₫4,001,311,637

1.98%

Gần đây

7

Polygon

₫25,693.40

₫160,786,747.57₫27,918,079.49

₫3,942,191,005

1.95%

Gần đây

8

Polygon

₫24,660.80

₫60,449,858,867.43₫63,864,817,750.09

₫3,940,087,913

1.95%

Gần đây

9

Solana

₫2,820,630.79

₫80,604,280.93₫83,672,882.99

₫3,627,142,265

1.80%

Gần đây

10

Shiba Inu

₫0.2504

₫129,304,680.65₫152,124,441.77

₫3,593,324,352

1.78%

Gần đây

11

Filecoin

₫190,575.76

₫46,921,540.19₫4,649,653.76

₫3,061,176,433

1.52%

Gần đây

12

Phoenix

₫40,245.81

₫11,482,765.06₫91,101,672.43

₫2,963,076,475

1.47%

Gần đây

13

Siacoin

₫389.77

₫1,554,517,097.66₫956,188,131.37

₫2,682,864,832

1.33%

Gần đây

14

Cardano

₫15,713.62

₫34,130,816.68₫74,484,737.48

₫2,017,271,354

1.00%

Gần đây

15

XRP

₫14,757.78

₫376,379,426.51₫101,103,254.54

₫1,978,353,921

0.98%

Gần đây

16

Starknet

₫49,591.39

₫17,792,259,541.68₫48,888,410,794.18

₫1,768,949,038

0.88%

Gần đây

17

WINkLink

₫3.3733

₫48,639,697.46₫22,965,738.47

₫1,710,895,948

0.85%

Gần đây

18

ApeCoin

₫45,636.38

₫38,033,818.40₫14,962,207.34

₫1,675,432,250

0.83%

Gần đây

19

Dogecoin

₫2,254.03

₫31,764,977.18₫81,909,791.65

₫1,649,539,909

0.82%

Gần đây

20

Worldcoin

₫176,531.16

₫3,952,934.18₫54,091,005.28

₫1,620,702,738

0.80%

Gần đây

21

Injective

₫878,763.42

₫8,418,576,508.40₫5,935,957,091.54

₫1,512,795,703

0.75%

Gần đây

22

Chromia

₫10,496.46

₫20,197,816.80₫36,431,021.01

₫1,404,652,068

0.70%

Gần đây

23

Filecoin

₫181,172.91

₫39,774,398,311.45₫73,995,871,725.41

₫1,379,549,714

0.68%

Gần đây

24

Gala

₫713.18

₫37,501,374.29₫39,879,609.87

₫1,299,646,960

0.64%

Gần đây

25

DFI.Money

₫24,621,116.16

₫96,046,798.88₫175,631,298.47

₫1,241,794,837

0.62%

Gần đây

26

Nervos Network

₫274.03

₫61,654,413.34₫62,613,985.14

₫1,167,143,061

0.58%

Gần đây

27

TokenFi

₫946.96

--

₫1,126,212,079

0.56%

Gần đây

28

Bonk

₫0.323

₫6,853,536.15₫11,260,524.24

₫1,117,140,516

0.55%

Gần đây

29

Polkadot

₫198,240.22

₫16,424,620.47₫32,045,991.95

₫1,113,641,312

0.55%

Gần đây

30

Alchemy Pay

₫637.30

-₫23,007,014.51

₫1,080,315,852

0.54%

Gần đây

31

Bitgert

₫0.003679

₫9,171,757.92₫10,279,642.27

₫1,053,546,218

0.52%

Gần đây

32

Fetch.ai

₫26,227.84

₫3,839,000.14₫34,955,106.52

₫1,048,005,905

0.52%

Gần đây

33

Sei

₫24,005.15

₫78,580,397.02₫51,089,047.00

₫1,045,809,392

0.52%

Gần đây

34

VeChain

₫1,124.52

₫2,976,919.80₫5,541,315.12

₫1,037,469,613

0.51%

Gần đây

35

LimeWire

₫17,211.60

₫27,116,888.86₫12,281,375.02

₫1,031,965,490

0.51%

Gần đây

36

The Graph

₫6,291.37

₫12,344,095.71₫34,367,401.55

₫1,017,877,664

0.50%

Gần đây

37

Avalanche

₫991,349.08

₫12,249,426.66₫33,987,636.77

₫991,584,906

0.49%

Gần đây

38

Tellor

₫3,107,302.31

--

₫948,894,572

0.47%

Gần đây

39

Solana

₫2,611,273.82

₫21,663,253,371.82₫20,939,490,112.38

₫912,222,267

0.45%

Gần đây

40

UMA

₫105,503.22

₫5,262,397.22-

₫809,828,817

0.40%

Gần đây

41

Harmony

₫485.32

₫24,115,581.87₫24,172,378.28

₫806,585,277

0.40%

Gần đây

42

Injective

₫973,253.26

--

₫802,769,365

0.40%

Gần đây

43

Arbitrum

₫50,632.78

₫12,131,815.58₫22,273,877.33

₫790,741,776

0.39%

Gần đây

44

Nakamoto Games

₫52,644.93

--

₫750,944,542

0.37%

Gần đây

45

XRP

₫13,629.05

₫177,727,974,024.87₫197,237,393,874.33

₫740,508,897

0.37%

Gần đây

46

Bitcoin

₫1,273,023,579.87

₫45,331,534,485.29₫53,781,385,476.10

₫734,893,268

0.36%

Gần đây

47

Ethereum

₫73,413,411.58

₫70,269,187,611.20₫55,742,330,782.92

₫732,813,426

0.36%

Gần đây

48

Hedera

₫2,731.39

-₫87,549,161.70

₫729,467,936

0.36%

Gần đây

49

Mask Network

₫105,804.78

₫33,854,546,841.83₫42,381,767,532.22

₫701,122,636

0.35%

Gần đây

50

Internet Computer

₫349,487.54

₫18,784,046.22₫21,361,778.95

₫643,787,766

0.32%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.