×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $262,697,978,668Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,394,036,387BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,697,978,668Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,394,036,387BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

Cat.Ex

$1,209,702,348 USD
128,561 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$122,624,358
$7.19
10.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$115,980,395
$44.43
9.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$103,651,436
$73.85
8.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$96,634,978
$1.69
7.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$89,230,930
$9,420.21
7.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$81,607,997
$0.196906
6.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$70,134,942
$2.61
5.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$68,447,168
$237.68
5.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$47,838,972
$0.000287
3.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$39,241,149
$219.91
3.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$28,118,479
$220.15
2.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$25,816,916
$44.48
2.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$25,608,408
$73.91
2.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$25,348,510
$1.68
2.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$24,250,586
$73.93
2.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$23,221,718
$2.61
1.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$21,251,747
$73.88
1.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$19,923,531
$237.92
1.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$18,404,443
$7.19
1.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$15,286,186
$2.60
1.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$14,346,059
$2.60
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$14,174,382
$1.69
1.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$13,541,778
$44.42
1.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$13,289,704
$7.20
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$13,262,110
$1.69
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$10,554,676
$7.19
0.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$9,791,571
$44.56
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,038,543
$237.75
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,907,945
$237.55
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$3,467,597
$9.69
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,388,513
$0.014988
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,790,720
$0.065271
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,419,348
$0.067368
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,304,068
$0.015017
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,207,921
$10.19
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$2,119,779
$0.196914
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,934,387
$0.197361
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,823,174
$0.000286
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,811,588
$0.012681
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,810,756
$10.19
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,577,544
$0.196904
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,565,510
$0.004424
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,480,522
$1.61
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,405,387
$10.21
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,220,394
$46.44
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,180,562
$0.067262
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,124,272
$0.014966
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,079,770
$0.000288
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,041,605
$0.067301
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$986,567
$0.208711
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$900,659
$3.97
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$891,634
$0.012331
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$765,664
$46.50
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$701,872
$0.208680
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$665,507
$46.47
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$607,354
$3.97
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$603,750
$0.012309
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$567,537
$1.60
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$527,506
$0.334000
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$416,436
$0.004485
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$389,607
$0.335281
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$143,574
$0.004615
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$56,279
$0.307796
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$31,241
$9.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$22,344
$0.003577
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$21,705
$0.003200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$21,653
$0.003154
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$8,154
$0.004895
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$5,970
$0.150509
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$4,979
$2.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$3,680
$12.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$3,457
$0.018729
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$3,235
$10.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$2,904
$12.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$2,818
$7.01e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,724
$0.000188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,547
$0.000187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,505
$0.019673
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$631
$329.65
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$572
$0.025791
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$488
$0.000847
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$461
$0.000193
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$452
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$348
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$276
$0.030591
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$247
$0.002541
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$231
$0.025634
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$209
$188.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$88
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$32
$0.001097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$17
$0.002417
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$8
$6.40e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$5
$0.000753
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3
$0.000565
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$2
$0.039533
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$0.573592
$0.004395
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.014119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.013186
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.026826
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.946449
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.001224
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.000659
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$4.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.000300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.004395
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.000094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.100183
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.004518
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.033475
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.001890
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.197667
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.000377
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.001318
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.000282
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.001788
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.004510
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.006011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.046447
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.005934
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.000440
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.006024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.065930
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$134.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.000188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.047988
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.067960
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.000188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.024831
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.016485
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...