Cat.Ex

$194,602,198 USD
3,993 BTC

Thông tin về Cat.Ex

Established in August 2018, Cat.Ex is a centralized cryptocurrency exchange. It is headquartered in Shenzhen, China, with global communities in South Korea, China, Bangladesh, Russia, Turkey, Middle East, India, Indonesia, and the United States.

The exchange claims to have SNA and microservice-based distributed architecture to support horizontal scaling.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
*** $14,633,915
*** $0.0005859
7.52%
51
Giao ngay
Percentage
717 giờ trước
2
$13,588,786
$48,731.01
6.98%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$12,286,047
$1,579.48
6.31%
356
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$9,440,930
$6.20
4.85%
326
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$9,419,798
$6.20
4.84%
304
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$9,003,685
$6.20
4.63%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$8,960,044
$1,578.46
4.60%
327
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$8,088,209
$11.09
4.16%
312
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$7,926,344
$208.20
4.07%
324
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$7,829,766
$11.10
4.02%
316
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$7,757,916
$182.92
3.99%
290
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$7,610,363
$208.23
3.91%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$7,537,717
$11.10
3.87%
359
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$7,496,828
$182.85
3.85%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$7,434,844
$0.05047
3.82%
274
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$7,345,904
$182.85
3.77%
308
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$7,211,824
$4.71
3.71%
374
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$7,164,277
$4.71
3.68%
309
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$7,119,769
$0.05049
3.66%
309
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$6,792,666
$208.28
3.49%
338
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$6,540,933
$501.84
3.36%
329
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$6,360,554
$501.31
3.27%
329
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$4,950,648
$0.4647
2.54%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$2,410,866
$3.75
1.24%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1,926,264
$3.75
0.99%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,621,456
$3.75
0.83%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1,489,422
$3.75
0.77%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1,435,742
$208.35
0.74%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1,327,673
$182.84
0.68%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1,298,496
$6.20
0.67%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1,232,809
$11.09
0.63%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
*** $416,217
*** $0.0156
0.21%
30
Giao ngay
Percentage
49 ngày trước
33
$405,982
$501.69
0.21%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$368,579
$0.4038
0.19%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$357,733
$501.21
0.18%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$272,876
$0.4644
0.14%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$211,030
$0.4041
0.11%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$208,995
$0.05021
0.11%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$205,245
$0.4641
0.11%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$198,202
$38.34
0.10%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$192,559
$0.4634
0.10%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$151,547
$38.18
0.08%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$135,945
$0.4037
0.07%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$134,207
$38.32
0.07%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$118,558
$0.1172
0.06%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$104,825
$0.6754
0.05%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$79,628
$27.56
0.04%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$76,948
$123.19
0.04%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$68,910
$123.25
0.04%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$68,055
$0.001257
0.03%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$67,108
$123.21
0.03%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$63,599
$27.56
0.03%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$61,894
$0.01011
0.03%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$59,622
$0.6749
0.03%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$56,457
$0.0001105
0.03%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$55,965
$1.35
0.03%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$46,446
$0.04625
0.02%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$36,155
$0.09477
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$35,551
$1.35
0.02%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$26,011
$0.03266
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$19,076
$1.62
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
*** $14,441
*** $1,866.23
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$11,171
$0.1689
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$7,965
$0.1521
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$7,140
$4.63
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$6,506
$0.1799
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
*** $6,439
*** $3,312.60
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$5,575
$0.2038
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
310 giờ trước
69
$4,576
$0.00000113
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$2,996
$0.000001009
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$2,857
$0.1404
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1,592
$0.08983
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$1,346
$0.04486
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$1,145
$0.5772
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$1,050
$0.03
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$1,023
$0.2389
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$1,009
$0.03364
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$921
$353.06
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
93 giờ trước
79
$568
$0.09019
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$488
$0.03159
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$450
$0.0000009362
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
*** $305
*** $0.0312
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$238
$0.04973
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$188
$0.00286
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
*** $140
*** $0.03735
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
*** $137
*** $0.02799
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$66
$0.2244
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
*** $27
*** $0.000032
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$16
$0.000975
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$14
$0.00005601
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$9
$0.004875
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$6
$0.2204
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$2
$504.62
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$2
$0.01998
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
*** $2
*** $0.0039
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$1
$0.000975
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
*** $0.994519
*** $0.001463
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.339135
$0.3533
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.322714
$0.02811
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.298162
$0.005981
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
*** $0.051792
*** $0.2423
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.002925
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
*** $?
*** $0.1389
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
*** $?
*** $0.001295
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.00139
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.0004874
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.0008055
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.0002527
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.002473
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$?
$579.94
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
93 giờ trước
111
$?
$0.007311
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.009475
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.006105
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
*** $?
*** $0.3777
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
*** $?
*** $0.05072
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.1596
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.00975
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.003285
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
*** $?
*** $0.00003936
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
*** $?
*** $0.00003159
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.0004875
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
*** $?
*** $0.007313
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.002369
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.011
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$?
$23.69
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$?
$34.12
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$?
$18.99
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.01011
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
*** $?
*** $0.01849
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
*** $?
*** $0.02523
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.04289
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.005363
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.005118
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.487
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.0004875
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.00004738
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.006801
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.004875
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.4738
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.0001422
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.09319
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.04263
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.002438
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
*** $?
*** $0.00001579
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.5984
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...