×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,879Vốn Hóa Thị Trường:  $234,056,903,668Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,343,617,239BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $234,056,903,668Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,343,617,239BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,879

Cat.Ex

$726,023,171 USD
85,025 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$86,158,749
$4.65
11.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$73,584,988
$58.42
10.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$62,901,981
$2.16
8.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$54,284,401
$68.16
7.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$50,656,834
$8,531.34
6.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$49,315,843
$0.263198
6.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$46,736,691
$266.41
6.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$42,747,207
$3.41
5.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$30,349,796
$0.000421
4.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$16,173,520
$58.45
2.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$15,455,047
$68.15
2.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$15,322,901
$184.04
2.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$14,411,113
$183.83
1.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$14,355,839
$68.19
1.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$14,136,355
$3.41
1.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$13,783,871
$2.15
1.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$13,580,029
$68.13
1.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$11,908,617
$4.65
1.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$9,651,267
$3.41
1.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$8,829,365
$2.16
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$8,598,595
$3.40
1.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$7,886,157
$4.65
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$7,124,418
$266.41
0.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$7,052,486
$2.15
0.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$6,531,426
$4.65
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$6,020,551
$58.44
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$5,969,507
$58.65
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$5,466,602
$266.49
0.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,930,253
$266.93
0.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,738,472
$0.071907
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,431,405
$0.018809
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,284,578
$0.000419
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,188,152
$0.018822
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,173,137
$12.36
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,153,208
$0.262848
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,135,107
$0.263526
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,087,423
$0.262289
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,004,294
$0.006567
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$904,314
$12.35
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$836,355
$12.34
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$795,868
$0.018763
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$740,828
$0.000421
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$736,201
$1.05
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$724,510
$0.071856
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$666,831
$36.03
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$661,846
$0.071810
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$639,008
$0.006567
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$555,762
$0.268901
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$545,472
$36.08
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$498,264
$36.07
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$493,952
$2.95
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$478,411
$0.006620
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$441,884
$1.06
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$381,328
$3.42
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$337,450
$0.269500
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$326,388
$2.94
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$281,597
$0.280506
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$222,417
$0.006617
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$208,660
$0.279820
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$133,736
$3.38
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$41,475
$0.000702
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$16,206
$0.056288
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$15,845
$0.000782
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$14,614
$0.054369
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$13,643
$573.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$11,767
$0.000682
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$10,093
$0.051619
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$6,024
$0.000033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$938
$281.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$785
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$249
$0.000426
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$71
$0.002559
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$66
$0.010661
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$55
$0.000753
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$50
$0.049465
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$28
$0.000426
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$18
$0.014154
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$11
$0.013987
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$8
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$3
$0.294105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$2
$0.008781
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$0.045877
$0.000918
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$0.009189
$0.000985
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.024306
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$532.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.018370
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.010916
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.000423
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.052877
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.000256
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.000202
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.027984
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.000938
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.073370
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.000341
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.002132
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.003104
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$6.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.000246
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$11.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.000512
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.000085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...