×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,049Vốn hóa thị trường:  $341,189,517,821Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,367,805,379BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%
Vốn hóa thị trường:  $341,189,517,821Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,367,805,379BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,049

Cat.Ex

$71,491,657 USD
6,884 BTC

Thông tin về Cat.Ex

Established in August 2018, Cat.Ex is a centralized cryptocurrency exchange. It is headquartered in Shenzhen, China, with global communities in South Korea, China, Bangladesh, Russia, Turkey, Middle East, India, Indonesia, and the United States.

The exchange claims to have SNA and microservice-based distributed architecture to support horizontal scaling.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$10,559,750
$5.44
14.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$7,108,301
$2.35
9.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,951,036
$45.39
9.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,827,356
$68.55
8.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,216,629
$2.54
7.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,128,649
$0.239634
7.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$5,094,543
$218.28
7.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,795,520
$0.000301
5.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,632,538
$10,670.92
3.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,473,145
$5.46
2.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,339,764
$352.61
1.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,258,357
$2.55
1.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,232,547
$45.54
1.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,131,308
$2.55
1.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,100,686
$2.54
1.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,076,043
$7.59
1.51%
-
Spot
Percentage
543 giờ trước
17
$871,113
$2.35
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$828,321
$68.57
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$806,857
$68.73
1.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$806,712
$45.57
1.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$754,394
$353.57
1.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$729,636
$2.35
1.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$714,386
$8.51
1.00%
-
Spot
Percentage
543 giờ trước
24
$661,333
$5.45
0.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$628,709
$68.64
0.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$563,286
$5.47
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$517,622
$2.36
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$470,561
$45.42
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$435,142
$218.61
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$314,178
$218.42
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$306,325
$218.86
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$236,246
$0.163901
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$195,279
$0.072475
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$180,542
$0.026552
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$163,904
$0.000300
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$160,276
$0.005648
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$158,969
$0.239990
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$145,741
$0.240031
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$132,011
$0.026527
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$127,067
$20.99
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$99,549
$0.072407
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$99,025
$21.05
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$93,531
$0.000302
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$85,371
$21.00
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$83,362
$0.239867
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$77,643
$0.026322
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$76,760
$3.02
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$68,569
$54.86
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$66,349
$54.62
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$64,935
$0.072359
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$63,801
$0.015559
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$60,045
$3.02
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$49,910
$0.015530
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$49,022
$0.230430
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$44,680
$10.04
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$41,051
$0.230186
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$34,751
$0.385156
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$34,157
$54.94
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$23,799
$10.05
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$22,682
$0.389611
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$21,009
$0.005716
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$15,641
$0.391733
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$12,965
$0.061427
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$10,438
$0.958043
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$9,251
$0.191609
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1,649
$0.441248
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,582
$0.045188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1,401
$0.280271
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,340
$1,839.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1,227
$0.000746
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $1,201
*** $0.857869
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$924
$0.030798
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$901
$0.030048
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$581
$0.372774
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$478
$0.000777
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$287
$0.006510
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$275
$0.000060
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$220
$0.439388
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$178
$9.01e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$111
$0.006002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$60
$0.479341
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$53
$0.002558
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$39
$0.000853
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$28
$0.018436
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$26
$0.000080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$21
$0.018689
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
*** $19
*** $0.000107
0.00%
-
Spot
Percentage
454 giờ trước
88
$15
$0.006074
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$13
$0.021420
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$9
$0.004050
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$2
$1.31e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$2
$0.000426
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$0.009976
$0.000102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
*** $0.001002
*** $0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
*** $?
*** $0.001279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
*** $?
*** $0.030372
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.000213
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
*** $?
*** $0.001112
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.054155
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.000282
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.003883
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
*** $?
*** $0.001279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.000533
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.000213
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.000600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.000533
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.000526
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
*** $?
*** $1,055.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
*** $?
*** $706.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
*** $?
*** $0.005328
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.014121
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.005125
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$6.57e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.008147
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
*** $?
*** $0.082590
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.007033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.004632
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.254910
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
*** $?
*** $0.028246
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.020248
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
*** $?
*** $0.030361
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
*** $?
*** $0.000016
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
*** $?
*** $0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.001385
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
*** $?
*** $0.003530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
*** $?
*** $0.100159
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
*** $?
*** $3.52
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.020264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$14.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$14.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$13.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.004166
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.002794
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
*** $?
*** $0.001236
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.002627
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.001492
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.009591
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.000533
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.000494
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.106568
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
*** $?
*** $0.000107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.000060
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.000094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
*** $?
*** $0.000751
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.002025
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$5.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
*** $?
*** $0.087901
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
*** $?
*** $0.037299
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
*** $?
*** $0.080127
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
*** $?
*** $0.000067
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.560613
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
*** $?
*** $0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...